• Del på:

FVU Læsning

Kursusinformation

FVU læsning er et gratis tilbud til dig, der ønsker at blive bedre til at læse, skrive og stave på dansk. Det gælder både dig, der er i gang med et danskkursus hos os og har brug for mere læse- og skrivetræning og dig, som er færdig med at lære dansk, men gerne vil arbejde mere med læsning og skrivning.

Kurset henvender sig til dig:

 • der gerne vil blive bedre til at læse og skrive i din hverdag eller på job.
 • som vil i gang med en uddannelse fx. AMU-kurser, SOSU eller en anden erhvervsuddannelse.
 • der allerede taler noget dansk (B1-niveau)

 

Læs mere
 • Undervisningform:

  Klasseundervisning:

  • formiddag, aften eller lørdag
  • standard eller intensiv
  • baseret på din hverdag
 • Antal deltagere:

  12 – 20 deltagere

 • Antal lektioner:

  Intensivt: 1 x 4 lektioner pr. uge
  Standard: 2 x 4 lektioner pr.uge

 • Antal dage:

  Intensivt: 1 dag om ugen i 12 uger
  Standard: 2 dage om ugen i 10 uger

 • Forventet selvstudie:

  2 til 3 timers hjemmearbejde om ugen

tab image

Læse-, skrive- og stavetræning

Hvad får du ud af dette kursus

Med FVU læsning får du:

 • kompetent og målrettet instruktion af en erfaren dansklærer
 • detaljeret og brugbar træning i dansk grammatik
 • læse- og skriveteknikker som du kan bruge i din hverdag

FVU læsning er et gratis tilbud til dig med dansk som andetsprog og kan hjælpe dig med at blive (endnu) bedre til at læse, skrive og stave. FVU på Københavns Sprogcenter er særligt tilrettelagt for tosprogede, som har brug for mere skrive- og læsetræning. Inden du kan starte, skal du til en screening. Screening er en samtale og en skriftlig test på ca. 1,5 time, hvor vi afgør, om FVU er det rigtige tilbud for dig, og hvilket trin du evt. skal starte på.

Med FVU-læsning trin 4 og FVU-matematik trin 2 kan du få adgang til AMU-kurser, SOSU og en lang række andre erhvervsuddannelser.

Find dit niveau

 • Begynder

Bliv bedre til at læse og stave

FVU LÆSNING PÅ KØBENHAVNS SPROGCENTER ÅBNER DØRE

FVU læsning består af i alt 4 mulige trin samt et introforløb (FVU Start) for dem, som har brug for mere mundtlig dansk.

En bestået FVU trinprøve giver adgang til:

 • Bestået trin 3 er adgangsgivende til 9. klasse
 • Bestået trin 4 er adgangsgivende til erhvervsskolerne (kombineret med bestået FVU-matematik, trin 2)
 • Bestået trin 4 kan desuden bruges til ansøgning om dansk statsborgerskab

Inden du kan starte, skal du til en screening. Screening er en samtale og en skriftlig test på ca. 1,5 time. Her afgør vi, om FVU er det rigtige tilbud for dig, og hvilket trin du evt. skal starte på.

Book screening
Bliv bedre til at læse og skrive med FVU læsning

Målrettet undervisning i FVU læsning

Hvad lærer du på de enkelte trin

FVU-læsning består af i alt 4 trin samt et introforløb, hvis du har brug for mere mundtlig dansk. I undervisning tager vi udgangspunkt i din hverdag og træner forskellige læse- og skriveteknikker - alt efter, hvad du skal bruge teksten til.

Trin 0 (FVU Start): Vi fokuserer på mundtlig dansk og forberedelse til FVU læsning. Vi arbejder med at styrke din sprogbrug og udbygge dit ordforråd. 

Trin 1 og 2: Vi træner bl.a. at skrive enkle ord og kortere tekster. Vi læser også forskellige typer tekster, fx avisartikler og brochurer.

Trin 3 og 4: Vi arbejder med stavning af sværere ord og fremmedord. Vi bruger skriftlig argumentation og kommentarer, og vi går i dybden med grammatikken. Du lærer også at læse og forstå fagtekster.

Hvert trin afsluttes med en trinprøve.

Vil du vide mere om CEFR?

FVU læsning på Københavns Sprogcenter er bygget op om niveauerne i CEFR

Læs mere

Få mere information om kurset

Læs mere om FVU læsning

En klar læringsplan og individuel feedback

Alle vores kurser – også FVU læsning – er bygget op om niveauerne i CEFR. På alle niveauer har vi klare læringsmål relateret til CEFR. Det sikrer, at du hele tiden kan følge med i, hvad målet med undervisningen er, og hvilket udbytte du kan forvente.

Din lærer har hele tiden øje for læringsmålene og sikrer, at du udvikler dit sprog, så det bliver mere flydende og forståeligt. Du kan også få individuel tilbagemelding på, hvad du selv kan gøre for at blive endnu bedre alt efter, hvad dine personlige udfordringer er.

Krav til dig som kursusdeltager

FVU læsning hos Københavns Sprogcenter er for dig som er udenlandsk statsborger eller dansk statsborger, men ikke-dansk baggrund, som gerne vil blive bedre til at læse, skrive og stave på dansk.

Inden du kan starte til FVU, skal du til en screening. Det er en skriftlig test og en samtale på i alt
ca. 1,5 time. Screeningen viser om FVU er det rigtige tilbud og hvilket trin, du evt. skal starte på.

Du kan gå til screening, hvis du:

 • har et dansk CPR-nummer
 • er minimum 18 år
 • taler dansk på B1-niveau

Det er muligt at gå til FVU læsning samtidig med, at du færdiggør dit danskkursus. Du kan også deltage i FVU, selv om du bor i en anden kommune. 

Indhold i undervisningen på FVU-læsning
FVU trin 1’s fokuspunkter:
 • lydret stavning, dvs. ord, hvor de lyde du udtaler også skal skrives. Vi træner stavning vha. gennemgang af vokalerne og andre bogstavlyde, du måske ikke har på dit modersmål, fx blødt d. Du lærer også om, hvordan ord deles i stavelser, fx sko-le-bus.
 • basisgrammatik, dvs. du lærer at sortere ord i forskellige ordklasser; verber, adjektiver og substantiver. Du lærer også at bøje ord i fx ental og flertal eller nutid og datid.
 • læsning tager udgangspunkt i hverdagen, hvor vi finder tekster, du støder på i sin hverdag. Det kan være avisartikler, køreplaner, opskrifter eller andet. Du vil også lære om, hvilken læseteknik du skal bruge til forskellige tekster. Samtidig opbygger du også ordforråd.
 • skrivning tager også udgangspunkt i hverdagen, hvor du lærer at skrive en liste, fx en indkøbsliste, og så lærer du at skrive et kort brev til familie eller venner.
FVU trin 2’s fokuspunkter:
 • stavning af ord, der indeholder stumme bogstaver, fx h i hvor, g i pige osv. Du lærer også om stavning af ord med dobbeltkonsonant, fx lukke eller sidde. Derudover lærer du om, at vokalerne nogle gange udtales anderledes ved dobbeltkonsonant. Endelig lærer du også om almindelige låneord fra andre sprog, fx computer.
 • grammatikken handler meget om ordklasser og morfemer. Det danske sprog er bygget op af morfemer. Der er sammensatte ord, fx skole-bus. Skolebus kan være i flertal, fx skole-bus(s)-er eller i flertal bestemt skole-bus(s)-er-ne. Viden om morfemer hjælper dig også til at stave bedre og få større overblik over sproget.
 • Læsning tager udgangspunkt i hverdagen, hvor vi læser tekster, du støder på i sin hverdag. Det kan være avisartikler, statistikker, brochurer eller andet. Du vil også lære om, hvilken læseteknik, der er mest hensigtsmæssig alt efter teksttype. Samtidig opbygger du også ordforråd.
 • skrivning tager også udgangspunkt i hverdagen, hvor du lærer at skrive en punktopstilling, fx en huskeliste eller en instruktion. Du lærer også at skrive et lidt længere brev til venner eller familie om en oplevelse.
FVU trin 3’s fokuspunkter:
 • ved stavning lærer du om, at danske ord har en stamme/rod, der altid staves på samme måde, og at du kan bygge præfixer eller suffixer på disse ord, fx verbet handl får præfixet be og suffixet ing og bliver til behandling. Du lærer også om stavning af uregelmæssige ord, fx få-færre-færrest og låneord fra andre sprog, fx trikot
 • grammatikken handler meget om orddannelse; hvordan du laver nye ord vha. præ- og suffixer. Du får også finpudset din grammatik, så du husker at bøje ordene rigtigt hver gang. Derudover lærer du om at bygge tekster op og skabe sammenhæng vha. hovedsætninger og ledsætninger.
 • Læsning tager udgangspunkt i hverdagen, hvor vi læser tekster, du støder på i din hverdag. Det kan være avisartikler, statistikker, læserbreve eller andet. Du får også et mere handlingsorienteret fokus på læsning, hvor fokus vil være på, hvad du kan bruge teksten til. Din læseteknik vil nemlig afhænge af, hvad du vil bruge teksten til.
 • Skrivning har et mere handlingsorienteret fokus på trin 3. Du lærer at anvende, hvad du ved om skrivning. Det kan fx være ved at skrive et klagebrev eller et læserbrev.
FVU trin 4’s fokuspunkter:
 • Stavning af forskellige fagord og fremmedord gennemgås systematisk, fx hvornår du bruger suffikserne –sion, -ssion eller –tion. Når et verbum ender på –dere, vil du bruge –sion, fx eksplodere, eksplosion. Der er mange flere eksempler på fremmedord, hvoraf mange kommer fra latin. Disse stavemønstre bliver gennemgået.
 • Grammatikken handler meget om finpudsning. Derudover er der fokus på at bygge tekster op vha. hoved- og ledsætninger samt skabe sammenhæng i tekst.
 • Læsning tager udgangspunkt i faglige tekster, der behandler emner, du fx møder i den generelle samfundsdebat eller i mere fagspecifikke områder. Emnerne lægger op til diskussion og stillingtagen.
 • Skrivning handler om at skrive faglige tekster, hvor du dels beskriver en statistik eller referer en faglig tekst. Derudover lærer du at skrive en skriftlig diskussion eller argumentation, således at du bliver i stand til at deltage i en faglig diskussion på skrift. Endelig skal du på trin 4 skrive en hovedopgave på 5 sider om et emne, du selv vælger.

Hvis du vil vide mere...

KONTAKT OS HVIS DU HAR SPØRGSMÅL

Har du spørgsmål til FVU læsning, kan du måske finde svaret i vores FAQ. Du er også altid velkommen til at kontakte os på mail eller telefon eller komme forbi vores kontor i åbningstiderne

+45 33 21 31 31
fvu@kbh-sprogcenter.dk
e-mail Københavns Sprogcenter

Andre kurser du kunne være interesseret i