Dansk

  • Home
  • sprogkurser tilbud
  • fvu kurser
  • fvu engelsk

  FVU Engelsk

  FVU Engelsk er for dig, der vil blive bedre til at tale, forstå, læse og skrive engelsk på dit job og i din hverdag. Undervisningen er gratis og for tosprogede.

  View our courses Got any questions?

FVU Engelsk

Course information

FVU Engelsk er for dig, der gerne vil blive bedre til engelsk på dit arbejde og i din hverdag. FVU Engelsk er gratis.

Kurset er for dig:

 • der vil blive bedre til at tale, læse og skrive på engelsk
 • der vil blive bedre til at forstå engelsk
 • der vil lære engelsk ordforråd og grammatik
 • der har dansk som andetsprog

 

Du skal have et arbejde for at gå på FVU Engelsk.

Book en gratis screening her og kom på første ledige hold.

Se vores øvrige kurser: FVU Dansk , FVU Matematik og FVU Digital

Read more
 • Undervisning:

  Holdundervisning

 • Tidspunkt:
  • Kl. 9:00-12:10
  • Kl. 12:45-15:55
  • Kl. 16:40-19:50
 • Antal dage:

  En gang om ugen i 10 uger

 • Forventet selvstudie:

  2-3 timer om ugen

 • Share:
tab image

De 4 trin på FVU Engelsk

Fokus på engelsk i hverdagen

FVU Engelsk består af 4 trin. Til screeningen finder du sammen med en lærer ud af, hvilket trin der passer til dig.

På FVU Engelsk er der fokus på at blive bedre til at tale og forstå engelsk i fritiden og på jobbet. Du lærer også at læse og skrive på engelsk. I undervisningen arbejder vi med emner, som du møder på dit arbejde og i din hverdag. FVU Engelsk er for dig, der har dansk som andetsprog.

Trin 1 er for dig, der er begynder. Du lærer at forstå og besvare enkle spørgsmål på engelsk, og du lærer også at læse og skrive lidt. Vi arbejder med basale emner fra dit arbejde og din fritid.

Trin 2 er for dig, der kan lidt engelsk. Du lærer at tale om kendte emner fra dit arbejde og din fritid, og du får mere engelsk ordforråd. Du lærer at føre en enkel samtale med andre på engelsk, og du lærer at læse og skrive korte tekster.

Trin 3 er for dig, der vil blive bedre til at tale, læse og forstå engelsk. Du vil gerne indgå i samtale på mere flydende engelsk. Du lærer at forstå tekster og sige din mening om kendte emner, og du lærer at skrive lidt længere tekster.

Trin 4 er for dig, der gerne vil arbejde med at udtrykke dine holdninger både mundtligt og skriftligt. Du lærer bl.a. at diskutere, at komme med forslag, at give og modtage instruktioner og at lave en mundtlig præsentation.

Hvordan tilmelder jeg mig FVU Engelsk?

Book en screening

Før du kan starte til undervisningen, skal du til en screening, der tager ca. 30 minutter (Der kan være ventetid, hvis der er mange deltagere).

Screeningen er en kort samtale med en lærer om dit kendskab til engelsk.

Efter samtalen får du en mail om, hvilket FVU-trin du kan starte på.

Book screening
Få mere information om kurset

Mere om FVU Engelsk

Prøver i FVU Engelsk

På trin 1, 2, og 3 kan du afslutte kurset med en mundtlig prøve, som bedømmes bestået/ikke bestået.

Trin 4 afsluttes med en prøve, der er skriftlig og mundtlig, og som samlet bedømmes bestået/ikke bestået. Du kan få et bevis, hvis du består prøven.

Hvem kan optages på FVU Engelsk?

FVU Engelsk på Københavns Sprogcenter er for alle, der vil blive bedre til at tale, læse og skrive på engelsk.

Du kan starte på gratis FVU Engelsk, hvis du:

 • har et dansk CPR-nummer
 • er minimum 18 år
 • har et arbejde
 • har dansk som andetsprog og taler dansk på mindst B1-niveau

Der er enkelte undtagelser. Kontakt os på fvu@kbh-sprogcenter.dk, hvis du er usikker på, om du kan starte.

Læringsmål på FVU Engelsk

Faglige mål og indhold på FVU Engelsk

Trin 1

 1. Lytteforståelse: Deltageren lærer at forstå enkle udsagn i forbindelse med arbejdslivet og dagligdagen, når afsenderen taler langsomt, tydeligt og med pauser.
 2. Læseforståelse: Deltageren lærer at forstå forstå dagligdagsord og enkle sætninger, der relaterer til deltagerens arbejdsliv og dagligdag.
 3. Samtalefærdighed: Deltageren lærer at forstå forstå og besvare enkle spørgsmål om basale emner i relation til arbejdsliv og dagligdag, når samtalepartneren taler langsomt, tydeligt og hjælper deltageren med at formulere sig.
 4. Mundtlig færdighed: Deltageren lærer at give helt elementære oplysninger vha. et basalt ordforråd og enkle sætninger, samt at bruge faste udtryk og enkle vendinger.
 5. Skrivefærdighed: Deltageren lærer at skrive enkelte ord, lister og faste udtryk, som relaterer til velkendte emner i relation til arbejdsliv og dagligdag.

Trin 2

 1. Lytteforståelse: Deltageren lærer at forstå de mest hyppige ord og udtryk som er relevante for deltagerens arbejdsliv og dagligdag. Samt at forstå hovedindholdet i korte og tydelige mundtlige budskaber.
 2. Læseforståelse: Deltageren lærer at læse og forstå korte, enkle tekster om velkendte områder indeholdende de hyppigste ord som er arbejdslivs- og dagligdagsrelaterede. Samt at finde relevante oplysninger i f.eks. beskeder, e-mails og simple brugsanvisninger.
 3. Samtalefærdighed: Deltageren lærer at føre enkle samtaler om konkrete og velkendte emner på arbejdspladsen og i dagligdagen.
 4. Mundtlig færdighed: Deltageren lærer at kommunikere hensigtsmæssigt i forhold til konkrete situationer.
 5. Skrivefærdighed: Deltageren lærer at skrive stikord, korte beskeder, e-mails og noter om velkendte emner vha. enkle faste vendinger.

Trin 3

 1. Lytteforståelse: Deltageren lærer at forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale og kendte emner i relation til arbejdsliv og dagligdag.
 2. Læseforståelse: Deltageren lærer at forstå korte, enkle tekster om kendte emner, som er arbejdslivs- og dagligdagsrelaterede. Samt at finde relevante oplysninger i f.eks. beskeder, e-mails og simple brugsanvisninger.
 3. Samtalefærdighed: Deltageren lærer at føre samtaler i et enkelt, forståeligt og mere sammenhængende sprog om kendte emner, som er arbejds- og dagligdagsrelateret, via et centralt ordforråd.
 4. Mundtlig færdighed: Deltageren lærer at give udtryk for sin mening på en passende og forståelig måde.
 5. Skrivefærdighed: Deltageren lærer at udtrykke sig skriftligt i et forståeligt sprog i form af e-mails, mere udførlige beskeder og noter.

Trin 4

 1. Lytteforståelse: Deltageren lærer at forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale og kendte emner fra arbejdsliv og dagligdag.
 2. Læseforståelse: Deltageren lærer at forstå og uddrage information af tekster om kendte emner og uforberedte emner, som er arbejdslivs- og dagligdagsrelateret.
 3. Samtalefærdighed: Deltageren lærer at drøfte, forklare og give forslag og instrukser i en arbejdsrelateret proces og give udtryk for sin mening på en passende og forståelig måde.
 4. Mundtlig færdighed: Deltageren lærer at give udtryk for holdninger og meninger mundtligt på et forståeligt og sammenhængende engelsk. Samt at præsentere et velkendt emne om arbejdsliv og dagligdag i et enkelt og sammenhængende sprog.
 5. Skrivefærdighed: Deltageren lærer at skrive noter, beskeder og enkle e-mails med brug af relevante fagord.

Læs mere om FVU Engelsk på uvm.dk

Hvis du vil vide mere...

KONTAKT OS HVIS DU HAR SPØRGSMÅL

Har du spørgsmål til kurset, kan du måske finde svaret i vores FAQ. Du er også altid velkommen til at kontakte os på mail eller telefon eller komme forbi vores kontor i åbningstiderne.

+45 33 21 31 31
fvu@kbh-sprogcenter.dk
e-mail til Københavns Sprogcenter

Other courses you would like