Dansk

  • Home
  • sprogkurser tilbud
  • fvu kurser
  • fvu dansk

  FVU Dansk

  FVU Dansk er et gratis tilbud til dig, der gerne vil blive bedre til at læse, skrive og stave. Undervisningen er tilrettelagt for dig med dansk som andetsprog.

  View our courses Got any questions?

FVU Dansk

Course information

FVU Dansk på Københavns Sprogcenter er gratis undervisning for dig, der allerede kan noget dansk. Du bliver bedre til at læse, skrive og stave på dansk, og du får et større ordforråd. FVU Dansk består af FVU Start og trin 1, 2, 3 og 4.

Kurset er for dig:

 • der vil blive bedre til at læse og skrive i din hverdag
 • der vil forbedre dine jobmuligheder
 • der vil i gang med fx et AMU-kursus eller en erhvervsuddannelse
 • der vil søge om permanent opholdstilladelse eller dansk statsborgerskab

Book en gratis screening her og kom på første ledige hold.

Se vores øvrige kurser: FVU Matematik , FVU Engelsk og FVU Digital

Read more
 • Undervisning:

  Nye hold hver måned

 • Formiddag:

  Kl. 8:45-12:15

  To gange om ugen i ca. 8 uger

 • Aften:

  Kl. 16:30-20:00

  To gange om ugen i ca. 8 uger

  En gang om ugen i ca. 12 uger

 • Lørdag:

  Kl. 9:30-13:00

  Hver lørdag i ca. 12 uger

 • Online:

  Kl. 17:00-19:30

  To gange om ugen i ca. 8 uger

 • Share:
tab image

Hvad lærer jeg ?

Undervisning på FVU Dansk trin 1, 2, 3 og 4 samt FVU Start

Med FVU Dansk på Københavns Sprogcenter lærer du at læse, skrive og stave bedre, og du lærer en masse nye ord. Undervisningen foregår på dansk. Vi arbejder med aktuelle tekster, fx fra aviser og hjemmesider. Vi arbejder med det sprog, du møder på dit arbejde, på dit studie eller i din fritid.

Trin 0 (FVU Start): Vi har fokus på mundtlig dansk. Du bliver bedre til at forstå og tale dansk, og du får et større ordforråd.

Trin 1 og 2: Vi læser korte tekster, du møder i din hverdag. Vi skriver enkle tekster om emner, du kender. Vi arbejder med stavning og grammatik på grundlæggende niveau.

Trin 3 og 4: Vi læser sværere tekster, fx fagtekster og lange avisartikler. Vi skriver længere argumenterende tekster, og vi arbejder med stavning og grammatik på højt niveau.

Hvert trin afsluttes med en trinprøve.

Hvordan tilmelder jeg mig FVU?

Book en screening

Du skal være over 18 år og have dansk CPR-nummer for at kunne tilmelde dig. Der er enkelte undtagelser. Kontakt os på fvu@kbh-sprogcenter.dk, hvis du er usikker på, om du kan starte.

Før du starter på FVU, skal du booke en tid til en gratis screening. En screening er nogle små skriftlige opgaver og en kort samtale. Det varer ca. 1,5 time.

Bagefter får du en mail om, hvilket FVU-trin du kan starte på.

Vi har FVU om morgenen, om aftenen, i weekenden og online.

Book screening
Bliv bedre til at læse og skrive med FVU læsning
FVU Bog

Hvad kan jeg bruge FVU Dansk til?

FVU Dansk giver muligheder

Du får hjælp til at bruge dansk mere aktivt i din hverdag - på din uddannelse, på dit job og i din fritid. FVU Dansk består af 4 trin (og FVU Start).

Uddannelse

 • Med bestået trin 3 kan du starte i 9. klasse på fx AVU
 • Bestået trin 4 svarer til bestået 9. klasse
 • Med bestået FVU Dansk trin 4 og FVU Matematik trin 2 kan du søge ind på en erhvervsuddannelse

Ophold i Danmark

 • Med bestået trin 2 kan du søge om permanent opholdstilladelse
 • Med bestået trin 4 kan du søge om dansk statsborgerskab
Få mere information om kurset

Læs mere om FVU Dansk

En klar læringsplan og individuel feedback

Alle vores kurser er bygget op om niveauerne i CEFR. På alle niveauer har vi klare læringsmål relateret til CEFR. Det sikrer, at du hele tiden kan følge med i, hvad målet med undervisningen er, og hvilket udbytte du kan forvente.

Din lærer har hele tiden øje for læringsmålene og sikrer, at du udvikler dit sprog, så det bliver mere flydende og forståeligt. Du kan også få individuel tilbagemelding på, hvad du selv kan gøre for at blive endnu bedre alt efter, hvad dine personlige udfordringer er.

Krav til dig som kursusdeltager

FVU Dansk hos Københavns Sprogcenter er for dig som er udenlandsk statsborger eller dansk statsborger, men ikke-dansk baggrund, som gerne vil blive bedre til at læse, skrive og stave på dansk.

Inden du kan starter, skal du til en screening. Det er en skriftlig test og en samtale på i alt
ca. 1,5 time. Screeningen viser om FVU er det rigtige tilbud og hvilket trin, du evt. skal starte på.

Du kan gå til screening, hvis du:

 • har et dansk CPR-nummer
 • er 18 år og opfylder én af undtagelserne for at starte inden du er over 25 år. 
 • taler dansk på B1-niveau

Tilmeld dig en screening til FVU.

Det er muligt at gå til FVU Dansk samtidig med, at du færdiggør dit danskkursus. Du kan også deltage, selv om du bor i en anden kommune. 

Læringsmål på FVU Dansk

FVU Dansk er inddelt i fire trin. På baggrund af screeningen vurderer vi, hvad dit aktuelle niveau af danskkundskaber er og placerer dig på det trin, som passer bedst til dig. Du kan således godt opleve at blive tilbudt plads på trin 3, selvom du aldrig har taget FVU Dansk før. Det er blot et udtryk for, at du allerede kan så meget dansk, at du ikke vil få glæde af trin 1 og 2. 

De fire trin opbygger dine danskkundskaber fra det helt basale på trin 1 til komplekse og nuancerede kompetencer på trin 4. Ligesom alle vores øvrige kurser, er vores undervisning tilrettelagt ud fra nogle tydelige læringsmål. Her får du et overblik over læringsmål og indhold på hvert trin:

Trin 1:

Læsning: Vi bruger enkle tekster fra hverdagen, fx køreplaner og opskrifter. Samtidig får du tips til læseteknik og opbygger dit ordforråd.

Skrivning: Du lærer at skrive korte, enkle tekster som fx beskeder, korte breve, huskelister og lignende.

Stavning: Du lærer lydret stavning – altså at stave ord, hvor lydene skrives ligesom de udtales. Vi træner alle bogstavlyde på dansk og du lærer at dele ord i stavelser.

Grammatik: Du lærer basisgrammatik som fx at skelne mellem verber, substantiver og adjektiver. Du lærer også at bøje ord i ental og flertal samt nutid og datid.

Trin 2:

Læsning: Vi læser tekster, som du støder på i hverdagen, fx avisartikler, brochurer, breve og regninger. Du styrker din læseteknik og udbygger dit ordforråd.

Skrivning: Du lærer at skrive hverdagstekster som fx instruktioner til arbejdet eller et brev til familien.

Stavning: Du lærer at stave ord, som indeholder stumme bogstaver, samt ord med dobbeltkonsonant og låneord fra andre sprog.

Grammatik: Du lærer blandt andet om ordklasser og sammensatte ord, samtidig med at du træner verbernes bøjning og anden grundlæggende grammatik.

Trin 3:

Læsning: Du lærer at indstille din læseteknik på, hvad du vil bruge teksten til. Der er forskel på, hvordan vi læser, alt efter om det er en avisartikel, som du vil orientere dig i, instruktioner, du skal lære eller et brev, som du skal svare på.

Skrivning: Du lærer at komponere velfungerende tekster som fx et klagebrev eller en beskrivelse af en begivenhed.

Stavning: Du lærer blandt andet at stave uregelmæssige ord og låneord fra andre sprog.

Grammatik: Du lærer om orddannelse, korrekt sætningsopbygning samt hvordan du skaber sammenhænge med brug af hovedsætninger og ledsætninger.

Trin 4:

Læsning: Du lærer at læse faglige tekster med emner som lægger op til diskussion og stillingtagen. Du lærer at analysere pointer og argumentation i tekster som er relevante for dit fagområde.

Skrivning: Du lærer at deltage i en faglig diskussion på skrift og hvordan du skal argumentere for og underbygge dine pointer. Du vil få stillet en hovedopgave, hvor du skal skrive en tekst på fem sider om et emne, du selv vælger.

Stavning: Du lærer at stave fagord og fremmedord og vi gennemgår stavemønstre for de mange fremmedord, som kommer fra latin.

Grammatik: Du får finpudset og repeteret de grammatiske regler, og vi træner god tekstkomposition.

Hvis du vil vide mere...

KONTAKT OS HVIS DU HAR SPØRGSMÅL

Har du spørgsmål, kan du måske finde svaret i vores FAQ. Du er også altid velkommen til at kontakte os på mail eller telefon eller komme forbi vores kontor i åbningstiderne

+45 33 21 31 31
fvu@kbh-sprogcenter.dk
e-mail til Københavns Sprogcenter

Other courses you would like