• Forside
  • sprogkurser tilbud
  • fvu kurser
  • fvu dansk

  FVU Dansk

  FVU Dansk er et gratis tilbud til dig, der gerne vil blive bedre til at læse og skrive. Undervisningen er særligt tilrettelagt for dig med dansk som andetsprog.

  Se vores kurser Har du spørgsmål?
 • Del på:

FVU Dansk

Kursusinformation

FVU Dansk på Københavns Sprogcenter er et gratis tilbud til dig, der ønsker at blive bedre til at læse, skrive og stave på dansk. Det gælder både dig, der er i gang med et danskkursus hos os og har brug for mere læse- og skrivetræning og dig, som er færdig med at lære dansk, men gerne vil arbejde mere med læsning og skrivning.

Kurset henvender sig til dig:

 • der gerne vil blive bedre til at læse og skrive i din hverdag eller på job.
 • som vil i gang med en uddannelse fx. AMU-kurser, SOSU eller en anden erhvervsuddannelse.
 • der allerede taler noget dansk (minimum B1-niveau)

 

Læs mere
 • Undervisningform:

  Klasseundervisning:

  • Formiddag, aften eller lørdag
  • Standard, Plus eller Online
  • Baseret på din hverdag
 • Antal lektioner:

  Standard: 1 x 4 lektioner pr. uge
  Plus: 2 x 4 lektioner pr.uge
  Online: 2 x 3 lektioner pr.uge

 • Antal dage:

  Standard: 1 dag om ugen i 12 uger
  Plus: 2 dage om ugen i 8 uger
  Online: 2 dage om ugen i 8 uger

 • Forventet selvstudie:

  2 til 3 timers hjemmearbejde om ugen

FVU Dansk i skyggen af COVID-19

Vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Det betyder, at Københavns Sprogcenter tilbyder både fysisk og online undervisning på FVU Dansk. Læs mere om hvordan vi sikrer god hygiejne og fysisk distancering i undervisningen.

tab image

Læse-, skrive- og stavetræning

God og grundig danskundervisning – helt gratis

FVU Dansk er kompetent danskundervisning uden at det koster dig en krone. Du får et danskkursus, som giver dig mulighed for at fordybe dig og komme helt ind under huden på det danske sprog. FVU Dansk løfter dine danskkundskaber ved at give dig:

 • et større ordforråd og bedre forståelse af både skriftligt og mundtligt dansk
 • grundig indføring i grammatik
 • skrive-, læse- og stavetræning tilpasset din hverdag

Alle med dansk som andetsprog kan tilmelde sig FVU – uanset hvor længe du har været i Danmark og hvor meget danskundervisning, du har fået tidligere. Det er dog et krav, at du har et dansk CPR-nummer og er fyldt 18 år. Inden du kan starte, skal du møde til en screening. Screening er en samtale og en skriftlig test på ca. 1,5 time, hvor vi afgør, om FVU er det rigtige tilbud for dig, og hvilket trin du evt. skal starte på. Vi tilbyder FVU Dansk morgen, aften, lørdag og online.

Find dit niveau

Fordyb dig i sproget

FVU dansk PÅ KØBENHAVNS SPROGCENTER ÅBNER DØRE

Med FVU Dansk kan du fordybe dig i sproget, forbedre din forståelse markant og få hjælp til at bruge dansk mere aktivt i din hverdag. FVU Dansk består af i alt 4 mulige trin samt et introforløb (FVU Start) for dem, som har brug for mere mundtlig dansk. En bestået FVU trinprøve giver adgang til:

 • Bestået trin 3 er adgangsgivende til 9. klasse
 • Bestået trin 4 er adgangsgivende til erhvervsskolerne (kombineret med bestået FVU-matematik, trin 2)
 • Bestået trin 4 kan desuden bruges til ansøgning om dansk statsborgerskab

Inden du kan starte, skal du til en screening. Screening er en samtale og en skriftlig test på ca. 1,5 time. Her afgør vi, om FVU er det rigtige tilbud for dig, og hvilket trin du evt. skal starte på.

Book screening
Bliv bedre til at læse og skrive med FVU læsning

Målrettet undervisning med FVU Dansk

Hvad lærer du på de enkelte trin?

Vores dygtige lærere tilrettelægger undervisningen med ligeligt fokus på at træne stavning, skrivning og læsning. Al undervisning foregår på dansk, og derfor får du også trænet dine mundtlige færdigheder og udvidet dit ordforråd.

Vi bruger aktuelle tekster fra fx aviser, hjemmesider, bøger osv. og tilpasser altid undervisningen til deltagernes ønsker og behov. Skal du bruge dansk på dit job eller i dit studie, kan vi hjælpe dig med de konkrete tekster eller opgaver, som du kæmper med.

Trin 0 (FVU Start): Vi fokuserer på mundtlig dansk og forberedelse til FVU Dansk. Vi arbejder med at styrke din sprogbrug og udbygge dit ordforråd. Læs mere om FVU Start.

Trin 1 og 2: Vi træner bl.a. at skrive enkle ord og kortere tekster. Vi læser også forskellige typer tekster, fx avisartikler og brochurer.

Trin 3 og 4: Vi arbejder med stavning af sværere ord og fremmedord. Vi bruger skriftlig argumentation og kommentarer, og vi går i dybden med grammatikken. Du lærer også at læse og forstå fagtekster.

Hvert trin afsluttes med en trinprøve.

Vil du vide mere om CEFR?

FVU Dansk på Københavns Sprogcenter er bygget op om niveauerne i CEFR

Læs mere

Få mere information om kurset

Læs mere om FVU Dansk

En klar læringsplan og individuel feedback

Alle vores kurser – også FVU Dansk – er bygget op om niveauerne i CEFR. På alle niveauer har vi klare læringsmål relateret til CEFR. Det sikrer, at du hele tiden kan følge med i, hvad målet med undervisningen er, og hvilket udbytte du kan forvente.

Din lærer har hele tiden øje for læringsmålene og sikrer, at du udvikler dit sprog, så det bliver mere flydende og forståeligt. Du kan også få individuel tilbagemelding på, hvad du selv kan gøre for at blive endnu bedre alt efter, hvad dine personlige udfordringer er.

Krav til dig som kursusdeltager

FVU Dansk hos Københavns Sprogcenter er for dig som er udenlandsk statsborger eller dansk statsborger, men ikke-dansk baggrund, som gerne vil blive bedre til at læse, skrive og stave på dansk.

Inden du kan starte til FVU, skal du til en screening. Det er en skriftlig test og en samtale på i alt
ca. 1,5 time. Screeningen viser om FVU er det rigtige tilbud og hvilket trin, du evt. skal starte på.

Du kan gå til screening, hvis du:

 • har et dansk CPR-nummer
 • er minimum 18 år
 • taler dansk på B1-niveau

Tilmeld dig en screening til FVU.

Det er muligt at gå til FVU Dansk samtidig med, at du færdiggør dit danskkursus. Du kan også deltage i FVU, selv om du bor i en anden kommune. 

Læringsmål på FVU Dansk

FVU Dansk er inddelt i fire trin. På baggrund af screeningen vurderer vi, hvad dit aktuelle niveau af danskkundskaber er og placerer dig på det trin, som passer bedst til dig. Du kan således godt opleve at blive tilbudt plads på trin 3, selvom du aldrig har taget FVU Dansk før. Det er blot et udtryk for, at du allerede kan så meget dansk, at du ikke vil få glæde af trin 1 og 2. 

De fire trin på FVU Dansk opbygger dine danskkundskaber fra det helt basale på trin 1 til komplekse og nuancerede kompetencer på trin 4. Ligesom alle vores øvrige kurser, er vores undervisning tilrettelagt ud fra nogle tydelige læringsmål. Her får du et overblik over læringsmål og indhold på hvert trin af FVU Dansk:

Trin 1:

Læsning: Vi bruger enkle tekster fra hverdagen, fx køreplaner og opskrifter. Samtidig får du tips til læseteknik og opbygger dit ordforråd.

Skrivning: Du lærer at skrive korte, enkle tekster som fx beskeder, korte breve, huskelister og lignende.

Stavning: Du lærer lydret stavning – altså at stave ord, hvor lydene skrives ligesom de udtales. Vi træner alle bogstavlyde på dansk og du lærer at dele ord i stavelser.

Grammatik: Du lærer basisgrammatik som fx at skelne mellem verber, substantiver og adjektiver. Du lærer også at bøje ord i ental og flertal samt nutid og datid.

Trin 2:

Læsning: Vi læser tekster, som du støder på i hverdagen, fx avisartikler, brochurer, breve og regninger. Du styrker din læseteknik og udbygger dit ordforråd.

Skrivning: Du lærer at skrive hverdagstekster som fx instruktioner til arbejdet eller et brev til familien.

Stavning: Du lærer at stave ord, som indeholder stumme bogstaver, samt ord med dobbeltkonsonant og låneord fra andre sprog.

Grammatik: Du lærer blandt andet om ordklasser og sammensatte ord, samtidig med at du træner verbernes bøjning og anden grundlæggende grammatik.

Trin 3:

Læsning: Du lærer at indstille din læseteknik på, hvad du vil bruge teksten til. Der er forskel på, hvordan vi læser, alt efter om det er en avisartikel, som du vil orientere dig i, instruktioner, du skal lære eller et brev, som du skal svare på.

Skrivning: Du lærer at komponere velfungerende tekster som fx et klagebrev eller en beskrivelse af en begivenhed.

Stavning: Du lærer blandt andet at stave uregelmæssige ord og låneord fra andre sprog.

Grammatik: Du lærer om orddannelse, korrekt sætningsopbygning samt hvordan du skaber sammenhænge med brug af hovedsætninger og ledsætninger.

Trin 4:

Læsning: Du lærer at læse faglige tekster med emner som lægger op til diskussion og stillingtagen. Du lærer at analysere pointer og argumentation i tekster som er relevante for dit fagområde.

Skrivning: Du lærer at deltage i en faglig diskussion på skrift og hvordan du skal argumentere for og underbygge dine pointer. Du vil få stillet en hovedopgave, hvor du skal skrive en tekst på fem sider om et emne, du selv vælger.

Stavning: Du lærer at stave fagord og fremmedord og vi gennemgår stavemønstre for de mange fremmedord, som kommer fra latin.

Grammatik: Du får finpudset og repeteret de grammatiske regler, og vi træner god tekstkomposition.

Hvis du vil vide mere...

KONTAKT OS HVIS DU HAR SPØRGSMÅL

Har du spørgsmål til FVU Dansk, kan du måske finde svaret i vores FAQ. Du er også altid velkommen til at kontakte os på mail eller telefon eller komme forbi vores kontor i åbningstiderne

+45 33 21 31 31
fvu@kbh-sprogcenter.dk
e-mail Københavns Sprogcenter

Andre kurser du kunne være interesseret i

FVU Dansk

Klar til dansk?