• Del på:

Online dansk for læger og sundhedspersonale

Kursusinformation

I mødet med patienter, kolleger og pårørende bliver du ikke kun målt på din faglighed. Du skal også kunne formidle kompliceret viden kort, klart og præcist på dansk. Vores kursus i dansk til sundhedspersonale er for dig, der har brug for en fagsproglig overbygning og samtidig gerne vil nuancere dit sprog og forbedre din udtale, så du mere sikkert kan indgå i samtaler på dansk.

Er dette kursus noget for dig?

 • Du er uddannet læge, tandlæge, sygeplejerske eller jordemoder, fysioterapeut eller lign.
 • Du har danskkundskaber svarende til minimum A2+
 • Du arbejder allerede eller ønsker ansættelse i det danske sundhedsvæsen
Læs mere
 • UNDERVISNINGFORM:

  Online-danskundervisning

  • Hurtig progression
  • En live og en streamet videosession om ugen
  • Tilpasset dit behov som sundhedsfaglig specialist
  • Fokus på udtale og mundtlighed
 • ANTAL DELTAGERE:

  12 – 20 deltagere.

 • ANTAL LEKTIONER:

  4 lektioner pr. uge. 32 lektioner i alt.

 • Antal dage:

  2 dage om ugen

 • Forventet selvstudie:

  4-6 timer om ugen

tab image

Supplerende dansk til en sundhedsfaglig hverdag

Bliv klædt på sprogligt til en hverdag med patienter

Med et kursus i sundhedsdansk får du:

 • Et fleksibelt undervisningstilbud, der kan kombineres med et hektisk arbejdsliv.
 • Mulighed for erfaringsudveksling med deltagere med samme faglige baggrund og behov.
 • Ordforråd og sproglige virkemidler til det korte møde med patienten.

Vores danskkursus for læger og andet sundhedspersonale klæder dig på sprogligt til en hverdag med patienter. Vi øver aktiv lytning og spørgeteknik og arbejder bl.a. med sproglig etikette og høflighed på dansk.

Du lærer danske begreber fra sundhedsvæsnet, hverdagsbetegnelser for kropsdele og kroppens funktioner, symptom- og smertekvaliteter samt emotioner. Vi arbejder med de små nuancer i sproget, fx at formidle instrukser, anbefalinger og forklaringer. Med enkle sproglige virkemidler træner vi metoder til at undgå misforståelser og håndtere og nedskalere konflikter i mødet med patienter. Du får desuden en grundlæggende indføring i det danske læge-patient-forhold og indsigt i norm, kultur og uskrevne regler i sundhedssektoren.

 

Find dit niveau

 • Øvet/rutineret

Undervisningsmetoder

Online undervisning med særligt fokus på udtale og mundtlighed

Undervisningen foregår online to gange om ugen. Den ene gang deltager du aktivt i undervisningen via vores videokonferencesystem. Du interagerer med din lærer og dine klassekammerater, laver online gruppearbejde og især mundtlige øvelser. Den anden undervisningsgang består af videomateriale, som din lærer optager på forhånd.

Materialet består af eksplicitte sproglige gennemgange, konkrete øvelser og mindre hjemmeopgaver, som er relevante i forhold til din indlæring og de overordnede læringsmål. Efterfølgende vil du arbejde med det gennemgåede materiale i form af selvstændige online-øvelser og afleveringer. En stor del af materialet vil være autentisk med udgangspunkt i en sundhedsfaglig hverdag.

Som kursusdeltager får du adgang til vores online-univers, hvor du kan følge undervisningsplanen og finde relevante materialer til selvstændigt at øve dig og repetere dansk.

Vores online-univers rummer:

Læs mere

 • Al information om dit hold inklusiv undervisningsplaner, holddeltagere og afleveringer
 • Selvrettende opgaver og individuel feedback på afleveringer fra din lærer
 • Tekster og lytteøvelser på alle niveauer
 • Quizzer og andre opgaver til repetition
 • Relevante links, apps og lignende

Samtidig er der altid mulighed for at bidrage til undervisningen med egne materialer og problemstillinger, som også er relevante for de andre kursusdeltagere.

Danskundervisning til læger

Vil du vide mere om CEFR?

Vores rettesnor og din garanti for kurser og læringsmål hos Københavns Sprogcenter

Læs mere

Få mere information om kurset

Dansk for læger og sundhedspersonale

En klar læringsplan og individuel feedback

Alle vores kurser – også kurset i sundhedsdansk – er bygget op om niveauerne i CEFR. På alle niveauer har vi klare læringsmål relateret til CEFR. Det sikrer, at du hele tiden kan følge med i, hvad målet med undervisningen er, og hvilket udbytte du kan forvente.

Din lærer har hele tiden fokus på læringsmålene og kan give dig feedback på, hvor hurtigt du lærer dansk. Du kan også få individuel tilbagemelding på, hvad du kan gøre for at blive endnu bedre alt efter, hvad dine personlige udfordringer er.

Krav til dig, der deltager på et online danskkursus

Et online kursus er ikke en nem løsning. Det er belejligt at kunne deltage i undervisning uanset hvor du befinder dig, men det fordrer, at du tager ansvar for egen læring. Du skal deltage stabilt i undervisningen og afsætte tilstrækkelig tid til selvstudier.

At deltage i vores online danskkursus for læger og andet sundhedspersonale kræver:

 • at du har et headset, en god computer med webcam samt en stabil internetopkobling
 • at du deltager i videokonferencerne
 • at du bruger minimum 4-6 timer om ugen og gerne mere på selvstudier via vores online-univers
 • at du indleverer opgaver til aftalt tid

Til gengæld kan du forvente at lære dansk hurtigt og effektivt – og få brugt dit dansk i praksis med dine online-holdkammerater.

Har du ikke de fornødne IT-kompetencer eller disciplin til at gennemføre et online kursus, kan vi altid tilbyde dig et mere traditionelt danskkursus med mødegang her på sprogskolen.

Fleksibel undervisning og kvalificeret instruktion
Kvalificeret instruktion til en hverdag med patienter

Undervisningen tager udgangspunkt i din hverdag. Vi gennemgår og arbejder med de begreber og de situationer, du møder i din kliniske hverdag. Ud over det sproglige aspekt klæder vi dig også på til:

 • at fortolke de kulturelle forskelle
 • at udtrykke følelser og oplevelser
 • at identificere brugen af over- og underdrivelser

Du får desuden indblik i det flade hierarki og danske forventninger til behandler- og patientrollen. Kurset  er så praksisnært som muligt, så hvis du står med et konkret problem fra din hverdag, er du velkommen til at tage emnet op i undervisningen.

Fleksibel undervisning 

Det skal være muligt at lære dansk, også selvom du har gang i mange andre ting samtidig. Du har sikkert ofte travlt på dit arbejde og samtidig skal der være tid til familie, venner og fritidsinteresser.

Vores kursus i dansk for sundhedspersonale kræver, at du møder en til to undervisningsgange om ugen (en live og en streamet mødegang). Den streamede videooptagelse kan du se, lige præcis når det passer dig bedst. Til gengæld forventer vi, at du laver hjemmearbejde og selvstudier mindst 4-6 timer om ugen.

Vi giver dig adgang til vores online univers, hvor du kan finde mange øvelser og materialer til fleksible selvstudier, når det passer dig. Det gør det muligt for dig at skrue op og ned for intensiteten af din læring. Har du ekstra tid i en kort eller længere periode, kan du altid finde ekstra materiale til at øve dig på dansk.

Derudover anbefaler vi, at du gør alt, hvad du kan for at bruge dansk i hverdagen! Du lærer meget hurtigere, hvis du prøver sproget af i praksis.

Hvis du vil vide mere...

KONTAKT OS HVIS DU HAR SPØRGSMÅL

Har du spørgsmål til et af vores danskkurser er du altid velkommen til at kontakte os på mail eller telefon eller komme forbi vores kontor i åbningstiderne.

+45 33 21 31 31
adm@kbh-sprogcenter.dk
e-mail Københavns Sprogcenter

Andre kurser du kunne være interesseret i

Online dansk for læger og sundhedspersonale

Klar til dansk?