Dansk

 • Danskkursus for Skandinaver

  Med dansk for skandinaver kan du effektivt forbedre din forståelse og din evne til selv at gøre dig forståelig. Vi arbejder intensivt, så du hurtigt bliver god til dansk.

  View our courses Got any questions?

Danskkursus for Skandinaver

Course information

Det er let at lære dansk, hvis du allerede taler svensk, norsk, islandsk eller færøsk. På Københavns Sprogcenter kan du tage et danskkursus særligt tilrettelagt for nordiske deltagere. Undervisningen har fokus på de små forskelle mellem nordiske sprog og dansk i skrift og tale.

ER DET NOGET FOR DIG?

 • For dig der taler svensk, norsk, islandsk eller færøsk
 • Fokus på dansk udtale og de grammatiske forskelle
 • Med et kort kursus kan du forbedre dine kommunikationsevner markant

Hvis du allerede kan noget dansk, men er usikker på dit niveau, kan du booke en tid til en gratis placement test hos vores studievejleder.

ALTERNATIVER :  Online Danskkursus

Read more
 • Undervisningform:

  Klasseundervisning:

  • temabaseret
  • målrettet og intensivt
  • særligt tilrettelagt for nordiske deltagere
 • Antal deltagere:

  14 – 20 deltagere

 • Antal lektioner:

  3 lektioner pr. uge. I alt 24 lektioner pr. forløb

 • Antal dage:

  1 dag om ugen

 • Forventet selvstudie:

  Ca. 2,5 time om ugen

 • Share:
tab image

Dansk er nemt, hvis du allerede taler et af de nordiske sprog

Hvad får du ud af dette kursus

Med et danskkursus for skandinaver kan du effektivt forbedre din forståelse og din evne til selv at gøre dig forståelig. Vi arbejder intensivt med at forbedre dit dansk.

Kurset vil give dig:

 • et markant større ordforråd på dansk
 • forbedret udtale
 • større tekstforståelse

Dansk for skandinaver er relevant for både begyndere, der aldrig har talt dansk før og for dig, der allerede har gjort dig erfaringer med det danske sprog. I begge tilfælde kan du forvente hurtig progression, som gør din hverdag i Danmark lettere.

Fokus på udtale og samtale

Sådan bliver du bedre til dansk

Vores danskkursus for skandinaver gennemgår systematisk forskelle i udtale på dansk overfor svensk/norsk. Vi træner artikulationen af de sværeste danske lyde og sætter fokus på udtale i alle situationer. Dermed forbedres din egen forståelse af mundtligt dansk, og vi øger din evne til at gøre dig forståelig for danskere.

Udtalen er central i forståelsen mellem skandinaver. Med forbedret udtale får du også bedre samtaleevner. Vi træner hverdagssamtale og hjælper dig også med ordstilling og sætningsopbygning.

Vi gennemgår emner som:

 • substantivers bestemthed
 • adjektiver og verbers bøjning
 • modalverber og ordstilling

Vi gennemgår også hvilke hyppigt anvendte danske ord, som adskiller sig fra de øvrige nordiske sprog. Når du afslutter kurset, vil du være i stand til at skrive og stave på dansk.

Sådan bliver du bedre til dansk hos Københavns Sprogcenter
Få mere information om kurset

Mere information om dansk for skandinaver

Kvalificeret, skræddersyet undervisning med tydelige læringsmål

Københavns Sprogcenter har undervist skandinaver i dansk i gennem mange år, og du vil derfor møde erfarne lærere og et undervisningsprogram, som er grundigt gennemprøvet til at opfylde netop dine behov.

Når du allerede taler et nordisk sprog, starter du ikke fra bunden med danskundervisningen. Vores kurser for skandinaver tager udgangspunkt i niveauerne i CEFR, og her vil du starte direkte på mellemniveauet B1-B2, da du allerede har en grundforståelse for dansk og kan genkende mange ord. 

Selv skandinaver lærer dog dansk med meget forskellig hastighed og møder forskellige udfordringer. Din lærer kan til enhver tid give dig individuel feedback på din læringsproces, og hvordan du bedst løser de problemer, du møder i din hverdag.

Krav til dig som deltager

For at deltage på et danskkursus for skandinaver, skal du tale et af de nordiske sprog svensk, norsk, islandsk eller færøsk. Hvis du er finne, men taler svensk, er kurset også relevant for dig. Ligesom for vores øvrige kurser, kræver vi, at du har haft mindst 12 års skolegang.

Derudover forventer vi, at du deltager stabilt og aktivt i undervisningen. Du skal regne med at bruge ca. 2 timer om ugen på hjemmearbejde. Kurset er kort og giver et stort udbytte, hvis du sørger for at møde forberedt op og deltage aktivt i timerne.

Vil du vide mere om CEFR?

Vores rettesnor og din garanti for kurser og læringsmål hos Københavns Sprogcenter

Læs mere

Hvis du vil vide mere

KONTAKT OS HVIS DU HAR SPØRGSMÅL

Du er altid velkommen til at stille spørgsmål på mail eller telefon eller komme forbi vores kontor i åbningstiderne.

+45 33 21 31 31
adm@kbh-sprogcenter.dk
e-mail til Københavns Sprogcenter

Danskkursus for Skandinaver