Persondatapolitik

OM VORES PERSONDATAPOLITIK

Om vores persondatapolitik

Det er vores klare mål at beskytte informationer i henhold til gældende lovgivning og at have åbenhed omkring vores behandling af personlige oplysninger. I nedenstående beskriver vi hvordan vi indsamler, bruger og opbevare personoplysninger.

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvad bruger vi personoplysningerne til?

Vi behandler personoplysninger, der er en forudsætning for at kunne servicere vores kursister og andre interessenter, herunder kursustilmelding, fakturering og udsendelse af informationer. Vi bruger også de relevante oplysningerne i forbindelse med ansøgning om tilskud fra offentlige myndigheder og lovpligtige indberetninger til offentlige myndigheder.

Vi indsamler dine oplysninger, når du tilmelder dig et kursus, en FVU-screening, en indplaceringstest eller nyhedsbrevet på vores website www.kbh-sprogcenter.dk, ved personligt fremmøde, telefonisk eller via e-mail.

Via disse kanaler modtager vi nødvendige informationer som:
 • Fornavn og efternavn
 • Adresse
 • Cpr-nummer
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
I forhold til vores kurser bruger vi også oplysninger om:
 • Ankomst til Danmark
 • Nationalitet
 • Uddannelsesniveau
 • Danskniveau
 • Arbejdssituation/Arbejdstider

I udgangspunktet behandler vi ikke personfølsomme oplysninger (fx helbredsoplysninger). Skulle det en sjældent gang være nødvendigt, sikrer vi os dit eksplicitte og utvetydige samtykke.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Dine oplysninger opbevare vi i henhold til gældende lovgivning. Vi er forpligtiget til at opbevare data i forhold til:

 • Bogføringsloven (5 år)
 • Eksamensbekendtgørelsen (30 år)
 • Forvaltningsloven (5 år)
Hvem har adgang til dine personoplysninger?

Vores medarbejdere har adgang til dine oplysninger i det omfang det er nødvendigt for deltagelse i vores kurser og for opfyldelse af gældende lovkrav, samt for udsendelse af informationer vedrørende aktiviteter.

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?
Dine oplysninger videregives til:
 • Betalingsleverandører for gennemførelse af online betalinger
 • Indberetninger til offentlig myndighed ifølge lovgivning
 • Eksterne samarbejdspartnere kan få adgang til oplysningerne, hvis de udfører en opgave for os bl.a. i forbindelse med tilretninger af IT-systemer. De behandler oplysningerne på vores vegne efter instruks, er underlagt fortrolighed og må ikke anvende oplysningerne til andet, end det af os oplyste formål.
 • Er din kursustilmelding forudsat tilhørsforhold med 3. part (såsom fagforening, arbejdsgiver etc.) vil dine oplysninger kunne blive udvekslet med den nævnte 3. part med henblik på verificering af dit medlemskab, ansættelse eller andet tilhørsforhold.

Vi har indgået databehandleraftaler med samtlige eksterne samarbejdspartnere, som behandler data på vores vegne.

Cookies på kbh-sprogcenter.dk

Som hovedregel kan du kan tilgå vores website anonymt. Vi registrerer kun din færden på vores website via cookies. Det gør vi for at kunne forbedre din oplevelse og gøre websitet mere brugervenligt. Du kan styre eller fjerne cookies ved at tilgå indstillingerne i din webbrowser. Find evt. vejledning hos producenten af din webbrowser.

Læs mere om hvordan vi bruger cookies.

Samtykke

Hvis databehandling af almindelige personoplysninger er en forudsætning for opfyldelse af kontrakten, kræves der ikke samtykke (jf. Artikel 6, EU dataforordning). Dette gælder fx alm. kursustilmelding, fakturering og bogføring.

I det omfang, vi indsamler persondata til andre formål, fx tilmelding til vores nyhedsmail, sikrer vi os dit samtykke, hvis det er påkrævet.

I udgangspunktet registrerer og behandler vi ikke personfølsomme oplysninger (fx helbredsoplysninger). Skulle det undtagelsesvist være nødvendigt med henblik på undervisningens tilrettelæggelse (fx ordblindhed), indhenter vi dit eksplicitte og utvetydige samtykke inden registrering.

Da vi skal kunne dokumentere, at samtykket er givet, vil vi som udgangspunkt vælge at indhente et skriftligt samtykke, fx i form af et afkrydsningsfelt. Samtykket kan også gives via mail eller anden form for kommunikation.
I forbindelse med samtykkeafgivelsen vil man blive informeret om detaljerne, herunder formål og tilbagekaldelsesprocessen.

Hvad er dine rettigheder?

Ret til indsigt
 • Du har ret til at anmode os om information om, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, formålet med registreringen, kategorier af personoplysninger og modtagere af personoplysningerne samt information om hvorfra personoplysningerne stammer.
 • Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig ved indsendelse af skriftlig anmodning.
Ret til berigtigelse
 • Du har ret til at få personoplysninger om dig selv berigtiget. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de personoplysninger, som vi har registreret, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, for at få personoplysningerne korrigeret.
Ret til sletning
 • Du ret til at få alle eller dele af dine personoplysninger slettet. Dog undtaget at der er et retsgrundlag for fortsat bevaring.
Ret til dataportabilitet
 • Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse personoplysninger til en anden dataansvarlig.
Ret til indsigelse
 • Du har ret til at gøre indsigelse imod vores brug af dine personoplysninger.
Ret til at tilbagekalde samtykke
 • Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke, som du har givet os til en given behandling af dine personoplysninger
Ret til at klage
 • Du har ret til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan sendes på E-mail til dt@datatilsynet.dk eller på telefon 33 19 32 00

Datasikkerhed

Vi har indført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for beskyttelse af dine personoplysninger. For herigennem at sikre dem imod sletning, forringelse, ændringer eller at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Kun medarbejdere med et reelt sagligt arbejdsmæssigt behov har adgang til dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål eller bemærkninger til vores Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte dataansvarlig på:

E-mail: persondata@kbh-sprogcenter.dk
Telefon 33 21 31 31