Mundtlig dansk

Bliv bedre til at snakke dansk
Danskkursus
Danskkursus
Københavns Sprogcenter,
Valdemarsgade 60,København V,Hovedstadsområdet-1665,
Telephone No.+4533213131
København
Vores kurser i mundtlig dansk udbydes på alle niveauer, og undervisningen vil tage udgangspunkt i de situationer, hvor du og dine holdkammerater taler dansk i hverdagen.

Er det noget for dig?

 • For dig, der vil øve samtale og mundtlig kommunikation.
 • Målrettet kursus, der tager udgangspunkt i din hverdag.
 • Med et kort kursus kan du forbedre dine kommunikationsevner markant.

Kursus information

 • 16 lektioner – 4 uger
 • Undervisning én gang om ugen kl. 17.00-20.30
 • 2 timers selvstudier hver uge
 • 12-20 deltagere pr. hold

>> Se kursus startdatoer <<

Danskkursus i mundtlighed

(per forløb)
kr.
Prisen inkluderer

Prisen inkluderer:

 • øvelser, videoer, eksempler og undervisning
 • adgang til vores digitale platform
 • kursusmateriale

 Uden depositum og klippekort og med ubegrænset uddannelsesret

 Fleksibilitet til at holde pause og skifte mellem forskellige kursustyper alt efter din aktuelle livsstil, og hvad der passer bedst til dit temperament

 Optagelse kræver minimum 12 års skolegang og gode engelskkundskaber

 Vores undervisning tager udgangspunkt i dine behov og er ikke bundet op på en fastlåst modultest

Arbejd på dine samtaleevner

Når du lærer dansk, vil du først og fremmest gerne kunne forstå og tale med danskere. Det kan være svært at følge med i en samtale eller tage ordet, når man samtidig kæmper med udtale, grammatik og at finde passende ord og udtryk. Københavns Sprogcenter tilbyder målrettede mundtlighedskurser, hvor vi arbejder med dine samtaleevner.

Kursus i mundtlig dansk

Et kursus i mundtlig dansk kan tages uafhængigt af vores andre kurser og lærer dig:

 • almindelige udtryk og hilsner
 • træning både i improviseret samtale og forberedte præsentationer
 • større aktivt ordforråd og bedre sætningsopbygning
 • bedre forståelse af danskernes udtryk og udtale
Tilmeld dig

Udfordringer med spontane samtaler

Mange, der lærer dansk, oplever udfordringer med spontane samtaler. Det gælder for alle uanset niveau, men problemstillingerne varierer alt efter, hvor god du er til dansk.

Mange begyndere oplever fx at de forstår tekster på dansk, men har en barriere for at komme i gang med at tale. Er du på et højere niveau, kan det være at du oplever, at det tager en evighed at formulere en sætning, og at du ofte udtrykker dig klodset og upræcist. Disse problemer kan løses med et kursus i mundtlig dansk!

Uanset hvor uforståeligt mundtlig dansk forekommer dig ved begyndelsen, vil du efter et kort kursus i mundtlig dansk forbedre dine kommunikationsevner mærkbart.

Forløb oversigt

Danskkursus i mundtlighed - forløb oversigt

Danskkursus i mundtlighed

pris

Avanceret begynder/Let øvet (A2 -B1.1)

(supplerende til modul 2 og 3)
998 kr

Øvet/Rutineret (B1.2 - B2)

(supplerende til modul 4 og 5) 
998 kr

Avanceret (C1) 

(supplerende til modul 6)
998 kr

Hvad lærer du på et kursus i mundtlig dansk?

Vores kurser i mundtlig dansk udbydes på alle niveauer, og undervisningen vil tage udgangspunkt i de situationer, hvor du og dine holdkammerater taler dansk. Det kan være på jobbet eller studiet, når du handler ind, dyrker sport, går til lægen og mange andre hverdagssituationer.

Vi bruger meget tid i timerne på at tale sammen, så du får trænet samtale og bliver helt fortrolig med det mundtlige sprog.

Du kan forvente følgende udbytte af kurset:

 • du får en masse træning med mundtlig dansk, så du bliver mere tryg ved at tale
 • du lærer almindeligt anvendte sætninger, som gør det nemmere for dig at kaste dig ud i samtaler i hverdagssituationer
 • du får redskaber til at formulere dig mere ubesværet og elegant i spontane samtaler
 • du udvider dit aktive ordforråd inden for de emner, som du har brug for i hverdagen
 • du lærer strategier for at håndtere spontane forståelsesproblemer fx hvordan du kan omformulere dig, bede om uddybning, forklaring eller lignende.
 • du deler erfaringer og oplevelser med andre på dit niveau i et trygt læringsrum
Tal og lyt på livet løs!

Tal og lyt på livet løs!

For at blive rigtig god til at tale dansk, skal du øve dig. Og du skal helst øve dig meget. Mange finder det dog svært og grænseoverskridende at få brugt dansk i hverdagen, da der ofte er mulighed for at skifte til engelsk.

På et kursus i mundtlig dansk bliver du tvunget til at tale – du kan ikke gemme dig. Vi træner alle discipliner af mundtlighed. Du får lov til at snakke, og du får lov til at lytte. Det er nemlig også afgørende at høre talesprog og være i stand til at afkode mundtlig dansk, som ofte kan forekomme mudret og utydeligt, når du ikke er indfødt.

Vi gennemgår hverdagssituationer, hvor du gerne vil kunne kommunikere på dansk, og afprøver mulige spontane dialoger. Du vil også blive bedt om at præsentere et emne, så det kan forstås af andre. Vi arbejder således både med forberedte og uforberedte samtaler og træner som et naturligt element dit ordforråd og din udtale.

Vi bruger en stor variation af materiale for at udforske forskellige typer dialoger og talesprog. Det kan fx være radioudsendelser, tv og film, musik og højtlæsning. Du vil af og til blive bedt om at lave lytteøvelser eller lydoptagelser som hjemmearbejde.

Læringsmål og individuel feedback på alle niveauer

Læringsmål og individuel feedback på alle niveauer

Vores kurser i mundtlig dansk er at betragte som supplerende til vores almindelige kurser. Det betyder, at hvor vores øvrige kurser har fokus på alle aspekter af dansk – lytte, tale, udtale, skrive og læse – omhandler mundtlighed kun lytte og tale.

Kurserne tager i lighed med vores øvrige kurser afsæt i de formulerede sprogkompetencer for hvert niveau i CEFR. Et kursus i mundtlig dansk har blot kun fokus på de mundtlige sprogkompetencer. Læringsmålene fastsættes ud fra CEFR, og læreren vil løbende tilpasse undervisningens metoder og temaer, så du og dine holdkammerater opnår læringsmålene.

Vores dansklærere er erfarne og særligt uddannede i undervisning i dansk som andetsprog. De kender derfor alle de udfordringer, som du støder på undervejs i processen med at lære dansk. De kan støtte dig i at udvikle dine mundtlige evner, uanset hvilket niveau du er på. Undervejs i kurset vil du hele tiden kunne få individuel feedback fra din lærer og gode råd til, hvordan du kan overkomme netop dine personlige udfordringer.

Krav til kursusdeltagere

Krav til kursusdeltagere

Ligesom for vores øvrige kurser kræver vi, at du, for at kunne deltage i vores kursus i mundtlig dansk, har haft mindst 12 års skolegang og taler et godt engelsk.

Vi forventer også, at du deltager stabilt og aktivt i undervisningen. Kurset består primært af klasseundervisning og kun begrænset hjemmearbejde. Du får dog det største udbytte, hvis du sørger for at tale dansk og afprøve det, du har lært, mellem undervisningsgangene.  

Er du klar?

Tilmeld dig danskkursus i mundtlighed

Spørgsmål til kursus i mundtlig dansk

Du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os eller komme forbi vores kontor i åbningstiderne.

Dansk udtale

Læa mere om vores kursus i dansk udtale

Klik her