Studieprøven

Danskuddannelse 3 modul 6 på Københavns Sprogcenter

Studieprøven lever op til de danske sprogkrav til videregående uddannelser i Danmark. Prøven giver adgang til de fleste universiteter i Danmark.

Studieprøven er den afsluttende eksamen på Danskuddannelse 3 modul 6. Du kan læse mere om adgangskrav til Studieprøven på Københavns Sprogcenter her.

Studieprøven er en videregående danskprøve, der skal vise, om en prøvedeltager har tilegnet sig almene dansksproglige færdigheder på et C1-niveau, der bl.a. gør det muligt at tage del i videregående uddannelse.

Studieprøven henvender sig til kursister med dansk som andetsprog, som ønsker en formel dokumentation for dansksproglige færdigheder.

Her kan du læse mere om studieprøven.

Der er tre prøver; skriftlig, lytning og mundtlig. Der er to prøveterminer om året, med mulighed for sygeeksamen.

FORÅR 2017
PRØVEDATO
Skriftlig eksamen 14. maj 2018
Lytteeksamen 31. maj 2018
Mundtlig eksamen 11.-21. juni 2018

Prøveterminen strækker sig over en periode på 2 uger. Den præcise dato kan først aftales tæt på prøveterminen. Det er således nødvendigt, at du er til rådighed i hele perioden, indtil andet er aftalt.

Tilmeldingsfrist: 5. marts 2018 hos prøveafholder.

EFTERÅR 2017
PRØVEDATO
Skriftlig eksamen 12. november 2018
Lytteeksamen 23. november 2018
Mundtlig eksamen 3.-14. december 2018

Prøveterminen strækker sig over en periode på 2 uger. Den præcise dato kan først aftales tæt på prøveterminen. Det er således nødvendigt, at du er til rådighed i hele perioden, indtil andet er aftalt.

Tilmeldingsfrist: 3. september 2018 hos prøveafholder.

Besøg vores blog

Nyheder og sjov på dansk

Klik her