Prøve i dansk

Københavns Sprogcenter afholder prøve i dansk 1, 2 og 3 to gange årligt

Når du er i gang med sidste modul på din danskuddannelse og du og din lærer vurderer, at du er klar, skal du op til prøve i dansk (PD).

Du skal op til danskprøve på den danskuddannelse, hvor du har fulgt undervisning. Det vil sige, at hvis du har lært dansk på danskuddannelse 2, skal du til prøve i dansk 2.

Prøve i dansk 1, 2 og 3

Prøverne afslutter de officielle danskuddannelser

Prøve i dansk 1, 2 og 3 afholdes to gange om året - i maj-juni og i november-december. PD 1, 2 og 3 indeholder både læse- og skriveopgaver samt en mundtlig prøve. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen. Der er ikke mulighed for sygeeksamen.

Har du et handicap eller er der særlige vilkår, som gør det svært at tage prøve i dansk på nomineret tid, kan du søge om dispensation.

Her kan du finde eksempler på materiale fra tidligere afholdte danskprøver.

Prøve i Dansk 1

Den skriftlige prøve foregår i maj eller november. Den skriftlige prøve varer 2,5 time.

Den mundtlige prøve ligger i juni eller december. Der skal fremlægges en forberedt monolog, og derefter er der samtale mellem dig og din partner samt eksaminator.

Vejledning om PD1

Prøve i Dansk 2

Den skriftlige prøve foregår i maj eller november. Den skriftlige prøve varer 3 timer.

Den mundtlige prøve ligger i juni eller december. Der skal fremlægges en forberedt monolog, fx om: Mit arbejde, Mit liv i Danmark eller et andet selvvalgt emne. Monologen skal vare 1½ minut. Derefter er der samtale i ca. 15 minutter mellem dig og din partner samt eksaminator.

Vejledning om PD2

Prøve i Dansk 3

Den skriftlige prøve foregår i maj eller november. Den skriftlige prøve varer 4 timer.

Den mundtlige prøve ligger i juni eller december. Der skal fremlægges en forberedt monolog om et emne, der er valgt af din lærer/skolen. Emnet skal have almen karakter. Monologen varer to minutter. Derefter er der samtale i ca. 15 minutter mellem dig og din partner samt eksaminator.

Vejledning om PD3

Oversigt prøver i dansk 2018

Forår 2018

PD1:

Skriftlig eksamen: 17. maj 2018
Mundtlig prøve: I perioden 11.-21. juni 2018

PD2:

Skriftlig eksamen: 16. maj 2018
Mundtlig prøve: I perioden 11.-21. juni 2018

PD3:

Skriftlig eksamen: 15. maj 2018
Mundtlig prøve: I perioden 11.-21. juni 2018

Tilmeldingsfrist: 5. marts 2018

Efterår 2018

PD1:

Skriftlig eksamen: 15. november 2018
Mundtlig prøve: I perioden 3.-14. december 2018

PD2:

Skriftlig eksamen: 14. november 2018
Mundtlig prøve: I perioden 3.-14. december 2018

PD3:

Skriftlig eksamen: 13. november 2018
Mundtlig prøve: I perioden 3.-14. december 2018

Tilmeldingsfrist: 3. september 2018

Dispensation ved særlige vilkår

Få dispensation til prøve i dansk

Hvis du har et handicap eller særlige vilkår, som gør det svært at gennemføre prøven på nomineret tid, kan du søge dispensation.

Det gælder f.eks. ordblindhed/dysleksi, bevægelseshandicap, synshandicap eller hørehandicap.

Ansøgning om hjælpemidler og forlænget prøvetid skal afleveres til Københavns Sprogcenter senest fire uger inden prøven sammen med dokumentation fra læge eller anden sagkyndig. Denne dokumentation må højst være to år gammel.

Ansøgning om tilladelse til ændring af prøvens form og indhold skal afleveres senest otte uger før prøven.

Selvstuderende til PD 1, 2 eller 3

Du kan tilmelde dig Prøve i Dansk 1, 2 eller 3 som selvstuderende mod en betaling på kr. 1.335,-. Vi tager imod alle kort samt kontanter. For at tilmelde dig til prøve som selvstuderende, skal du møde personligt på vores kontor i Valdemarsgade 16 eller på Flæsketorvet 60.

Ved tilmelding til prøven skal du medbringe gyldig billedlegitimation, f.eks. opholdskort. EU/EØS-borgere kan medbringe pas eller identitetskort med foto udstedt af en offentlig myndighed i et EU/EØS-land.

Ønsker du mere information?

Mere information om muligheden for at tage prøverne som selvstuderende kan fås ved henvendelse til skolens kontor eller til vejlederne.

Inden prøverne afholdes et informationsmøde for selvstuderende, hvor den enkelte prøve gennemgås.

Søger du dispensation? Læs mere ovenfor.

Prøveresultater

Prøveresultater Københavns Sprogcenter nov-dec 2016

Karaktergennemsnit for Københavns Sprogcenters egne kursister og selvstuderende.

Tallene i parentes er gældende for prøveterminen maj-juni 2016.

Prøve i dansk 1
 SkriftligMundtlig
Egne kursister6,0 (6,5)10,7 (6,3)
Selvstuderende% (11,7)% (6,8)
Prøve i dansk 2
 LæseforståelseSkriftligMundtlig 
Egne kursister6,0 (5,9)6,7 (6,0)7,9 (8,2)
Selvstuderende7,7 (7,0)8,0 (6,8)8,8 (8,4)
Prøve i dansk 3
 LæseforståelseSkriftligMundtlig
Egne kursister6,7 (6,8)5,6 (5,8)7,1 (6,1)
Selvstuderende5,3 (4,6)5,4 (4,8)7,1 (6,5)

Tilmelding til prøve i dansk

Som kursist på Københavns Sprogcenter bliver du automatisk tilmeldt prøve i dansk, når du og din lærer vurderer, at du er klar.

Som selvstuderende kan du tilmelde dig Prøve i Dansk 1, 2 og 3 mod en betaling på kr. 1.335,-. Vi tager imod alle kort samt kontanter.

Tilmeld dig Prøve i Dansk 1,2 eller 3 på København Sprogcenter på vores kontor i Valdemarsgade 16 eller på Flæsketorvet 60. Se vores åbningstider.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på e-mail eller telefonisk på 33 21 31 31.

Dansk indfødsretsprøve

Københavns Sprogcenter afholder Indfødsretsprøven

Læs mere