Medborgerskabsprøve

Tilmeld dig næste medborgerskabsprøve senest den 2. maj 2018

Prøven afholdes to gange om året - i juni og i december. Prøven afholdes næste gang onsdag den 6. juni 2018, kl. 11.00.

Den danske medborgerskabsprøve er en prøve om det danske folkestyre og hverdagsliv samt dansk kultur og historie. Prøven er en af betingelserne for at opnå permanent opholdstilladelse.

Prøven er skriftlig og består af i alt 25 spørgsmål. Du har 30 minutter til at svare på de 25 spørgsmål. Spørgsmålene er multiple choice-spørgsmål. Det betyder, at der til hvert spørgsmål er flere svarmuligheder, hvor du skal sætte kryds ved det rigtige svar. Der må kun sættes ét kryds pr. spørgsmål.

Du består, hvis du kan besvare 20 af de i alt 25 spørgsmål korrekt.

Næste prøveafholdelse er onsdag den 6. juni 2018, kl. 11.00.

DATO
TILMELDINGSFRIST
1. halvår 2018 6. juni 2018 2. maj 2018
2. halvår 2018 28. november 2018 31. oktober 2018

Tilmeld dig medborgerskabsprøven på København Sprogcenter på vores kontor i Valdemarsgade 16 eller på Flæsketorvet 60. Se vores åbningstider.

Prøvegebyr

Det koster kr. 753,- kr. at tilmelde sig medborgerskabsprøven.

Du kan få mere information om medborgerskabsprøven og om betingelserne for at opnå permanent opholdstilladelse samt om mulighederne for dispensation på www.uibm.dk

Legitimation

Husk at medbringe legitimation med foto! Legitimationen skal være en af følgende typer:

  • opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  • pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-land eller i Schweiz
  • pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker

Læs mere om reglerne for legitimation. (åbner nyt vindue)

Hvad kræves for at søge permanent opholdstilladelse?

Som udgangspunkt skal du tage kontakt til Udlændingestyrelsen for at få de præcise informationer og krav. I det fleste tilfælde er en af betingelser for at søge permanent opholdstilladelse, at du har bestået prøve i dansk 2 eller FVU læsning trin 2 eller 3.

Læs mere om de nye betingelser for permanent opholdstilladelse.

Hvor finder jeg mere information om medborgerskabsprøven?

Du kan få oplysninger om reglerne for medborgerskabsprøven og om mulighederne for dispensation på Udlændinge, Integration og Boligministeriets hjemmeside.

Praktisk information til prøvedeltagere

Særlige behov (handicaps)

Prøvedeltagere med særlige behov (handicaps) har mulighed for at søge tilladelse til at bruge særlige hjælpemidler, en hjælper eller få forlænget prøvetid. Ikke åbenlyse handicaps skal dokumenteres med udtalelse fra en læge, psykolog eller anden sagkyndig. Dokumentationen må ikke være mere end 2 år gammel.

Ansøgning om hjælpemidler og tilladelser skal afleveres til Københavns Sprogcenter senest 4 uger før prøven.

Forberedelse til medborgerskabsprøven

Medborgerskabsprøven er en multiple choice-test, der vil blive afholdt to gange årligt. Prøven består af 25 skriftlige spørgsmål om det danske folkestyre og hverdagsliv samt dansk kultur og historie.

Du skal for at bestå medborgerskabsprøven svare rigtigt på mindst 20 ud af de 25 spørgsmål. Du har 30 minutter til at besvare spørgsmålene.

Materiale til brug for forberedelse til medborgerskabsprøve

Du kan hente lærermateriale til brug for forberedelse til medborgerskabsprøven her.

Tilmelding til medborgerskabsprøve

Tilmeld dig medborgerskabsprøven på København Sprogcenter på vores kontor i Valdemarsgade 16 eller på Flæsketorvet 60. Se vores åbningstider.

Vi skal bruge cpr-nummer, navn og adresse samt telefonnummer på personen der tilmeldes. Prøvegebyret på kr. 753,- kr. og skal betales ved tilmelding. Vi modtager kontanter og Visa/dankort.

Indfødsretsprøve

Vi afholder Indfødsretsprøven to gange årligt

Læs mere