Indfødsretsprøve

Tilmeld dig næste indfødsretsprøve senest den 2. maj 2018

Indfødsretprøve afholdes to gange om året - i juni og i december. Prøven afholdes næste gang onsdag den 6. juni 2018, kl. 13.00.

Indfødsretsprøve af 2015 er en prøve om danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie, som man skal bestå for at få dansk statsborgerskab.

En bestået indfødsretsprøve er en betingelse for at få dansk statsborgerskab. Prøven varer 45 minutter. Prøven er skriftlig og består af 40 spørgsmål. Du består, hvis du har 32 af de i alt 40 spørgsmål besvaret korrekt.

DATO FOR PRØVE
TILMELDINGSFRIST
1. halvår 2018 6. juni 2018 2. maj 2018
2. halvår 2018 28. november 2018 31. oktober 2018

Tilmeld dig indfødsretsprøven på København Sprogcenter på vores kontor i Valdemarsgade 16 eller på Flæsketorvet 60. Du kan se vores åbningstider her.

Prøvegebyr

Det koster kr. 768,- kr. at tilmelde sig indfødsretsprøven.

Du kan få mere information om indfødsretsprøven og om reglerne for erhvervelse af dansk statsborgerskab og om mulighederne for dispensation på www.uibm.dk

Legitimation ved indfødsretsprøve

Husk at medbringe legitimation med foto! Legitimationen skal være en af følgende typer:

  • opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  • pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-land eller i Schweiz
  • pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker

Læs mere om reglerne for legitimation

Hvad kræves for at søge dansk statsborgerskab?

Som udgangspunkt skal du tage kontakt til Udlændingestyrelsen for at få de præcise informationer og krav. I det fleste tilfælde har du ret til at søge dansk statsborgerskab, hvis du har bestået prøve i dansk 3 eller FVU trin 4.

Læs mere om de nye krav til dansk statsborgerskab her.

Hvor finder jeg mere information om indfødsretsprøve?

Du kan få oplysninger om reglerne for erhvervelse af dansk statsborgerskab og om mulighederne for dispensation på Udlændinge, Integration og Boligministeriets hjemmeside.

Praktisk information til prøvedeltagere

Særlige behov (handicaps)

Prøvedeltagere med særlige behov (handicaps) har mulighed for at søge tilladelse til at bruge særlige hjælpemidler, en hjælper eller få forlænget prøvetid. Ikke åbenlyse handicaps skal dokumenteres med udtalelse fra en læge, psykolog eller anden sagkyndig. Dokumentationen må ikke være mere end 2 år gammel.

Ansøgning om hjælpemidler og tilladelser skal afleveres til Københavns Sprogcenter senest 4 uger før prøven.

Forberedelse til indfødsretsprøven

Indfødsretsprøven af 2015 er en multiple choice-test, der vil blive afholdt to gange årligt. Prøven består af i alt 40 spørgsmål, hvoraf 5 spørgsmål vedrører aktuelle forhold og begivenheder i det danske samfund.

Lærematerialet til prøven vil danne grundlag for de øvrige 35 spørgsmål.

Materialet til prøven hedder Folkestyre og hverdagsliv i Danmark. 

Du skal for at bestå indfødsretsprøven svare rigtigt på mindst 32 ud af de 40 spørgsmål. Du har 45 minutter til at besvare spørgsmålene.

Materiale til brug for forberedelse til indfødselsretsprøve

Du kan hente lærermateriale til brug for forberedelse til indfødselsretsprøve her.

Tilmelding til indfødsretsprøve

Tilmeld dig indfødsretsprøven på København Sprogcenter på vores kontor i Valdemarsgade 16 eller på Flæsketorvet 60. Se vores åbningstider.

Vi skal bruge cpr-nummer, navn og adresse samt telefonnummer på personen der tilmeldes. Prøvegebyret på 768,- kr. og skal betales ved tilmelding. Vi modtager kontanter og Visa/dankort.

Medborgerskabsprøve

Vi afholder medborgerskabsprøve to gange årligt

Læs mere