Ændring i lov om danskuddannelse

Nye regler på danskuddannelsesområdet træder i kraft 1. januar 2018

NB!

Fra den 1. juli 2018 er det ikke længere gratis at lære dansk på sprogskole, hvis du er i Danmark for at arbejde, studere eller som EU-borger.

Hos Københavns Sprogcenter tilbyder vi fortsat undervisning i dansk af høj kvalitet og fra august 2018 til konkurrencedygtige priser. Læs mere

Det er ikke længere gratis at lære dansk under danskuddannelsesloven, hvis du er i Danmark for at arbejde eller studere eller som EU-borger.

I 2018 er en række nye regler på danskuddannelsesområdet trådt i kraft. Det er vigtigt for dig at vide, hvilke konsekvenser det har for din ret til danskuddannelse i offentligt regi.

Dit opholdsgrundlag afgør, hvilke regler der gælder for dig. Der skelnes mellem om du er selvforsørgende eller indgår i et integrationsprogram:

Læs mere om:

NB! Hos Københavns Sprogcenter tilbyder vi fremover danskundervisning af høj kvalitet i privat regi. Uanset uddannelsesret og klippekort kan du altid lære dansk hos os. Læs mere om vores danskkurser fra august 2018

Københavns Sprogcenter på Vesterbro

Danskundervisning som selvforsørgende 

Som selvforsørgende er du i Danmark:

 • for at arbejde eller studere, eller
 • som medfølgende ægtefælle, eller
 • som familiesammenført efter EU-reglerne, eller
 • som au pair

Følgende betingelser gælder i forhold til din ret til en offentlig danskuddannelse:

Du har ret til danskundervisning i op til 42 måneder under lov om danskuddannelse i svarende til 3½ år inden for en 5-årig uddannelsesperiode. Læs mere om den 5-årige uddannelsesperiode.

Du skal betale et depositum på kr. 1.250,- før du kan starte til dansk. Au-pair personer er ikke forpligtet til at betale depositum. Læs mere om depositum.

Du får tildelt et klippekort med op til seks klip. Hvert enkelt klip repræsenterer et modul på danskuddannelsen. Læs mere om klippekort til danskuddannelse.

NB! Hos Københavns Sprogcenter tilbyder vi fremover danskundervisning af høj kvalitet uden krav om uddannelsesret, klippekort og depositum. Læs mere om vores danskkurser fra august 2018

Kontakt vores kontor for yderligere information om opholdsgrundlag eller gældende regler.

Samtale på Københavns Sprogcenter

Danskundervisning som led i et integrationsprogram

Integrationsborgere kan fortsat lære dansk gratis under lov om danskuddannelse. Som integrationsborger er du i Danmark:

 • som flygtning, eller
 • som familiesammenført efter Udlændingeloven med integrationskontrakt

Følgende betingelser gælder i forhold til din ret til en gratis danskuddannelse:

Du har ret til gratis danskundervisning i offentligt regi i op til 5 år.

Du skal ikke betale depositum for at starte til dansk.

Du får ikke tildelt et klippekort til danskuddannelsen.

Kontakt International House for yderligere information om opholdsgrundlag eller gældende regler.

Værd at vide om den 5-årige uddannelsesperiode

Når du flytter til Danmark, skal du kontakte din kommune og anmelde din indrejse. Senest én måned efter vil du modtage et brev fra din kommune (i e-boks) med information om din ret til danskuddannelse under danskuddannelsesloven.

Brevet betyder samtidig start på din uddannelsesperiode. Du har ret til danskundervisning i 5 år fra den oplyste dato i brevet. Din ret til danskuddannelse i offentlig regi udløber automatisk 5 år senere, uanset om du vælger at benytte dig af tilbuddet eller ej.

NB! Senest en måned efter modtagelse af brevet skal du kontakte en offentlig sprogskole med henblik på at starte danskundervisning.

Du kan udskyde start af danskundervisning ved skriftligt at underrette den sprogskole, du gerne vil gå på herom. Du skal samtidig oplyse, hvornår du i stedet for forventer at kunne starte danskundervisning.

Som selvforsørgende får du desuden tildelt et klippekort. Hvis du ikke har taget kontakt til en sprogskole inden for 4 uger efter at have modtaget brevet, bliver det første klip på dit klippekort automatisk aktiveret. Læs mere om klippekortet.

Danskundervisning mod depositum

Du vil blive opkrævet et depositum på kr. 1.250,- ved tilmelding til dansk, hvis du er i Danmark som selvforsørgende og starter til dansk for første gang den 1. juli 2017 eller derefter.

Danskundervisning på Københavns Sprogcenter

Skal jeg betale depositum?

Du skal betale depositum, hvis du:

 • studerer eller arbejder i Danmark, eller
 • er medfølgende ægtefælle, eller
 • er familiesammenført efter EU reglerne

*Gælder selvforsørgende, der starter til dansk for første gang fra og med 1. juli 2017.

Du skal ikke betale depositum, hvis du:

 • har opholdstilladelse som flygtning, eller
 • som familiesammenført efter Udlændingeloven med integrationskontrakt, eller
 • er au pair, eller
 • har været tilmeldt en danskuddannelse før 1. juli 2017
Regler for betaling af depositum

Hvornår skal jeg betale depositum?

Når du får tilbudt et hold, sender vi dig en mail med information om betaling af depositum.


Følgende regler gælder for betaling af depositum:

 • Du kan ikke begynde til dansk, før depositum er betalt
 • Depositum opkræves uanset, hvilket modul du starter på*
 • Efter bestået modultest overføres depositum automatisk til næste modul eller udbetales, hvis du ønsker at holder pause efter modultesten.
 • Depositum refunderes fuldt ud, når du er færdig med at lære dansk efter den afsluttende prøve.

*Kun gældende for nye kursister, der starter til dansk for første gang fra og med 1. juli 2017.

Tilbagebetaling af depositum

Depositum kan tilbagebetales, når du har bestået en modultest. Det indbetalte depositum overføres automatisk til det efterfølgende modul eller kan udbetales, hvis du ønsker at holde pause efter et modul.

Depositum refunderes fuldt ud, når du er færdig med at lære dansk efter den afsluttende prøve.

Følgende regler gælder for tilbagebetaling af depositum:

 • Tilbagebetaling sker automatisk, når du har bestået prøve i dansk
 • Depositum bliver automatisk overført til næste modul med mindre du skriftligt anmoder om at holde pause og få dit depositum udbetalt efter bestået modultest
 • Tilbagebetaling af depositum tager op til 4 uger
 • Hvis du ønsker at skifte sprogskole undervejs i dit forløb, skal du først bestå din modultest. Herefter kan du fortsætte med næste modul på den nye skole.
 • Du kan i helt særlige tilfælde få dit depositum tilbage uden at have færdiggjort dit modul/bestået din modultest. Henvend dig på kontoret for at høre mere.

Kontakt vores kontor for yderligere oplysninger om depositum.

Klippekort til danskuddannelse

Den nye klippekortsordning til danskuddannelsen træder i kraft 1. januar 2018 og alle selvforsørgende kursister vil få tildelt et klippekort. Klippekortet er din tid til danskundervisning og omfatter op til 6 klip. Hvert enkelt klip svarer til et modul på danskuddannelsen.

Du får som selvforsørgende, der starter til dansk for første gang den 1. januar 2018 eller senere, tildelt et klippekort med op til 6 klip. Kursister, der ved uddannelsesstart indplaceres på et højere modul end modul 1, vil kun få tildelt et antal klip svarende til de resterende moduler på danskuddannelsen.

Er du som selvforsørgende den 1. januar 2018 allerede i gang med en danskuddannelse, får du tildelt et klippekort, når du henvises til et nyt modul. Du vil få tildelt et antal klip svarende til de resterende moduler på danskuddannelsen.

Fx. en selvforsørgende kursist, som henvises til modul 3 efter den 1. januar 2018, vil få tildelt et klippekort med i alt 4 klip, som dækker modul 3, 4, 5 og 6.

NB! Hvis du ønsker at benytte dig af tilbud om danskundervisning under lov om danskuddannelse, er det meget vigtigt, at du sætter dig ordentligt ind i klippekortsordningen og gyldighedsperioden for de enkelte klip.

Hvis du ikke består en modultest inden for den fastsatte tidsramme, vil et nyt klip automatisk blive aktiveret inden for samme modul. Det betyder, at du vil have færre klip til de efterfølgende moduler og kan i sidste ende betyde, at du ikke kan få danskundervisning til den sidste del af danskuddannelsen.

Kursist sprogskole

Får jeg tildelt et klippekort?

Du får tildelt et klippekort, hvis du:

 • studerer eller arbejder i Danmark, eller
 • er medfølgende ægtefælle, eller
 • er familiesammenført efter EU-reglerne, eller
 • er au pair

Det forventes, at alle selvforsørgere vil være tildelt et klippekort medio 2018.

Du får ikke tildelt et klippekort, hvis du:

 • har opholdstilladelse som flygtning, eller
 • som familiesammenført efter Udlændingeloven med integrationskontrakt.

BLOG: Læs mere om det nye klippekort for danskuddannelsen

Hvordan virker klippekortet?

Når du begynder på et nyt modul på danskuddannelsen efter den 1. januar 2018 vil du, som selvforsørgende, få tildelt et klippekort med et antal klip svarende til det resterende antal moduler på din danskuddannelse.

Det første klip aktiveres samtidig, uanset om du møder op til undervisningen eller ej.

Følgende vilkår gælder for klippekortsordningen:

 • Dit klippekort har en levetid på 5 år begyndende fra datoen i brev om danskuddannelse fra din kommune
 • Et klippekort med 6 klip giver ret til danskundervisning i 3½ år inden for den 5-årige periode.
 • Hvert klip giver adgang til et enkelt modul på danskuddannelsen i en begrænset periode.
 •  Når gyldighedsperioden for et klip udløber, aktiveres et nyt klip automatisk i umiddelbar forlængelse heraf
 • Det er ikke muligt at holde pause, når du er gået i gang med et modul.
 • Et nyt klip aktiveres automatisk efter bestået modultest og eventuelt overskydende tid bortfalder
 • Du kan holde pause og sætte dit klippekort i bero, når du har bestået din modultest og endnu ikke er begyndt på et nyt modul, efter skriftlig aftale med din sprogskole.
 • Det er kun muligt at forlænge klippekortets gyldighedsperiode ved alvorlig og langvarig sygdom. Graviditet og barsel giver ikke mulighed for forlængelse, men du kan vælge at afholde din barsel som pause mellem modulerne.

Kontakt vores kontor for at høre mere om klippekortsordningen.

Klippekort, moduler og forventede gennemførselstider

I lovgivningen er klippekortet anført med maksimumstider for hvert modul. Det er en forventning, at du gennemfører modulerne og en hel danskuddannelse så hurtigt som muligt.

På Københavns Sprogcenter tilrettelægger vi danskuddannelserne og de enkelte moduler på en måde, hvor du sikres at gennemføre modulerne hurtigt og effektivt med intensive forløb.

Nedenfor finder du estimeret gennemførselstid for de enkelte moduler på danskuddannelse 1, 2 og 3.

Bemærk! Den gennemsnitlige gennemførselstid kan variere i forhold til skolens feriekalender og/eller fastlagte test- og prøvedatoer.

Danskuddannelse 3

er til dig med mere end 12 års skolegang. Kurset er målrettet kursister med en videregående uddannelse.

 • Modul 1 2 MDR

  0%
 • Modul 2 3 MDR

  0%
 • Modul 3 3 MDR

  0%
 • Modul 4 4 MDR

  0%
 • Modul 5 5 MDR

  0%
DANSKUDDANNELSE 3 I ALT

Danskuddannelse 2

er for kursister med 8 til 11 års skolegang. Du kan fx. have gennemført grundskole og en erhvervsuddannelse.

 • Modul 1 3 MDR

  0%
 • Modul 2 3 MDR

  0%
 • Modul 3 3 MDR

  0%
 • Modul 4 4 MDR

  0%
 • Modul 5 3 MDR

  0%
 • Modul 6 5 MDR

  0%
DANSKUDDANNELSE 2 I ALT

Danskuddannelse 1

er for kursister med ingen eller kort skolegang. Mange skal desuden lære at læse og skrive det latinske alfabet.

 • Modul 1 3 MDR

  0%
 • Modul 2 4 MDR

  0%
 • Modul 3 4 MDR

  0%
 • Modul 4 4 MDR

  0%
 • Modul 5 4 MDR

  0%
 • Modul 6 5 MDR

  0%
DANSKUDDANNELSE 1 I ALT

*Er du på et modul, der afsluttes med en afsluttende prøve, har du altid ret til at gennemføre prøven i førstkommende prøvetermin

NB! Såfremt den maksimale gennemførselstid overskrides, bliver et nyt klip automatisk aktiveret for samme modul.

Du kan se de maksimale gennemførelsestider i bekendtgørelsens bilag 2.

Hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker du mere information om depositum, klippekortsordningen eller den 5-årige uddannelsesperiode er du meget velkommen til at kontakte vores kontor.

Nyheder og sjov på dansk

Besøg vores blog

Klik her