Privat eller offentlig danskundervisning?

Fordele og ulemper ved privat og offentlig danskundervisning

Offentlig eller privat sprogskole

Som selvforsørgende skal du fra den 1. juli 2018 betale for din danskundervisning. Flygtninge og øvrige integrationsborgere kan fortsat lære dansk gratis under danskuddannelsesloven.

Er du i Danmark for at arbejde eller studere eller som EU-borger kan du vælge mellem at lære dansk på en offentlig sprogskole under lov om danskuddannelse eller hos en privat udbyder af danskkurser. I både privat og offentlig regi skal du fremover betale for at lære dansk.

Der kan være både fordele og ulemper uanset om du vælger at lære dansk på en privat eller offentlig sprogskole.

Privat sprogskole Offentlig sprogskole
Brugerbetaling
Ingen opkrævning af depositum
Danskundervisning på alle niveauer
Supplerende kurser fokus på mundtlighed og udtale
Ubegrænset tid til at lære dansk
Ingen normeret tid til gennemførelse (klippekort)
Intet pres for at starte din danskuddannelse tidligt
Prøveforberedende undervisning
Gratis prøve i dansk

Hos en offentlig sprogskole bliver du, ud over brugerbetaling, også bedt om at betale depositum. Politisk er der samtidig stort pres for at du lærer dansk og gennemfører de enkelte moduler hurtigst muligt efter ankomst. Danskundervisning i offentlig regi er derfor nøje planlagt og overvåget med udgangspunkt i klippekort og uddannelsesret.

Med danskundervisning hos en privat sprogskole kan du vælge at købe et kort kursusforløb, når det passer dig. Du betaler udelukkende for den periode og de forløb, du vælger at tilmelde dig og kan tage så lange eller korte pauser, som du har lyst til imellem forløb. Læs mere om vores kurser.

Læs mere om reglerne for selvforsørgende under lov om danskuddannelse.

Hvad får jeg for pengene?

Danskkurser i privat regi

Hos Københavns Sprogcenter tilbyder vi danskundervisning af høj kvalitet i privat regi. Med mere end 25 års danskundervisning og over 6.000 kunder årligt, er vi et populært valg blandt udenlandske statsborgere i hovedstadsområdet.

Vores lærere er engagerede og fagligt dygtige med særlige kvalifikationer i forhold til undervisning i dansk som andetsprog. Vi tilbyder danskkurser inddelt i korte, fleksible forløb, der kombinerer fokuseret undervisning i klasselokalet med selvstændige øvelser på vores digitale platform.

De korte forløb giver dig bedre mulighed for at skræddersy egen sproglæring og fx skifte spor eller undervisningsform undervejs. At lære sprog er nemlig en proces og kan være svært at kombinere med en travl hverdag.

Bliv bedre til at læse og skrive med FVU læsning

Danskkurser når det passer dig

Større fleksibilitet og valgfrihed

Vores danskkurser giver dig større fleksibilitet og mulighed for selv at bestemme farten, når du lærer dansk. Du kan holde så lange eller korte pauser, som du har lyst til imellem de enkelte forløb. Og når du starter på et nyt forløb helt selv vælge, om du vil lære dansk:

  • én eller flere gange om ugen
  • formiddag eller aften
  • lørdag eller hverdag
  • som online eller klasseundervisning
Vores kurser

Tydelige læringsmål med udgangspunkt i CEFR

Alle vores danskkurser tager udgangspunkt i CEFR (Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog). Med CEFR kan vi nemlig skabe tydelige læringsmål for din sprogindlæring og dermed sikre, at du får optimalt udbytte af undervisningen.

Som deltager er du selv med til at forme din danskundervisning. Med forventningsafstemning og tilfredshedsundersøgelse på flere parametre før og efter hvert forløb, sikrer vi, at du får den bedst mulige læringsoplevelse.

CEFR - Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog
CEFR - Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog

Jeg er klar! Hvordan tilmelder jeg mig?

Find det rigtige danskkursus

Du skal have minimum 12 års skolegang og gode engelskkundskaber for at kunne tilmelde dig danskundervisning hos os.

Hvis du ikke overholder betingelserne ovenfor, kan FVU Dansk måske være relevante for dig. FVU er gratis, hvis du har et dansk CPR-nummer og et vist niveau af dansk.

Tilmeld dig