Vores danskundervisning

UNDERVISNING I DANSK SKAL VÆRE EN GOD OG POSITIV OPLEVELSE

Med over 25 års erfaring ved vi, hvad det kræver at lære et nyt sprog. Vores lærere er dygtige, engagerede og særligt uddannet med ret til at undervise i dansk som andetsprog.

Moderne og fokuseret danskundervisning

Sådan udvikler vi dine færdigheder i dansk

Vores tilgang til undervisning i dansk sprog og kultur er moderne med fokus på almene og fagsproglige kompetencer.

Målet er at ruste vores kursister til et liv og en karriere i Danmark samt skabe forståelse for aktuelle samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold i Danmark.

Når du lærer dansk på vores sprogskole, vil du:

 • udvikle færdigheder i dansk tale, læsning, lytning og skrivning
 • arbejde med dygtige og engagerede lærere
 • få nye venner og styrke dit sociale netværk

På Københavns Sprogcenter tror vi på, at en blanding af teori og praksis giver dig den bedste læringsoplevelse.

Danskundervisning på Københavns Sprogcenter

Alternativ undervisning i dansk

UFORMEL ATMOSFÆRE OG STÆRK LÆRINGSOPLEVELSE

Vi har valgt at kombinere traditionel klasseundervisning med et væld af alternative undervisningsmetoder. I vores danskundervisning bruger vi fx:

 • projektarbejde – individuelt og i teams/grupper
 • casestudier, diskussioner og dialoger
 • præsentationer – dine og klassekammeratens
 • musik, sang, film og video

Læs mere

Fokus på de 4 sprogfærdigheder

I vores danskundervisning arbejder vi med lytte- og talefærdigheder gennem:

 • dialoger og individuel præsentation
 • udtaletræning
 • autentisk materiale, fx filmklip, hjemmelavede videooptagelser, lydfiler m.m.

Dine læse- og skrivefærdigheder udvikles gennem:

 • lærebogstekster, autentiske tekster som artikler, breve og blanketter
 • skriftlige opgaver, altid så tæt på virkeligheden som muligt.
Find danskkursus
IT i danskundervisningen
IT og ny teknologi på Københavns Sprogcenter

IT og ny teknologi spiller en vigtig rolle i danskundervisningen hos Københavns Sprogcenter. Vi tror nemlig på, at en kvalificeret brug af ny teknologi i kombination med dygtige lærere og effektiv pædagogik, vil støtte og styrke din sproglige udvikling.

Samtidig prioriterer vi en løbende udvikling af digitale mål, indhold og metoder for dermed fortsat at kunne bevare den høje kvalitet i din læringsoplevelse.

Vores klasselokaler er alle udstyret med interaktive whiteboards og den nyeste læringsteknologi designet til at forbedre din danskundervisning. Tablets bliver benyttet til udtaletræning samt i klasseværelserne, når det er relevant for undervisningen.

Vi støtter dig og din sproglige udvikling ved brug af:

 • digitale undervisningsmetoder og læremidler
 • virtuelle klasseværelser og online fællesskaber
 • udstyr til video og lydoptagelse
 • gratis trådløst netværk

København Sprogcenter tilbyder gratis internetadgang til alle studerende. Du kan finde koden til netværket i vores velkomstfolder eller du kan spørge på kontoret.

Lærebøger og hjemmearbejde
Lærebøger

Undervisning i dansk på Københavns Sprogcenter suppleres af en bred vifte af lærebøger. Både bøgerne og det øvrige materiale er specielt udvalgt til at støtte og styrke dig, mens du lærer dansk.

Vi sætter en ære i, at vores undervisningsmateriale altid er aktuelt og relevant i forhold til at give dig den bedste læringsoplevelse. Nogle af de bøger, som vi benytter, er fx skrevet af vores egne lærere og bruges på sprogskoler i hele landet.

Hjemmearbejde

Hjemmearbejde er en vigtig del af dit danskkursus. Øvelserne vil styrke dine danske læse-, skrive-, lytte- og talefærdigheder og du vil hurtigt blive bedre til dansk, hvis du sørger for både at deltage aktivt i undervisningen og lave dit hjemmearbejde.

Som kursist på Københavns Sprogcenter er du ansvarlig for egen læring. Vi forventer, at du:

 • møder velforberedt og deltager aktivt i undervisningen
 • afleverer skriftlige opgaver til tiden
 • lever op til skolens krav og regler

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret ved at tjekke KS Intranet (Moodle) løbende – især hvis du har været fraværende fra undervisningen.

Sådan kan du hjælpe, når dansk er et nyt sprog
Sådan kan du hjælpe, når dansk er et nyt sprog

Det kan være svært at lære dansk som andetsprog. Dansklærerne på Københavns Sprogcenter har samlet en række gode råd til dig og dine nærmeste.

Hvis du læser denne tekst, er det fordi du allerede selv forstår dansk, men måske kender du én, der er ved at lære dansk på Københavns Sprogcenter? Det kan være din udenlandske mand, kone, kæreste, kollega eller ven? Så kan du være til stor hjælp for vedkommende.

Vores kursister kan nemlig lære dansk endnu hurtigere, og blive endnu bedre, hvis de også taler dansk uden for klasselokalet.

For mange kræver det dog tryghed og mod at kaste sig ud i at tale med danskerne på deres eget sprog. Heldigvis kan du være med til at motivere og hjælpe de udlændinge, du kender, til også at få talt dansk, når sprogskolen har lukket.

Her er et par effektive råd til dig, der skal føre en samtale med en af vores kursister.
 • Tag initiativ til at føre samtalen på dansk – det viser, at du har tiltro til, at din samtalepartner kan forstå dig.
 • Er der forståelsesproblemer, så prøv i første omgang at formulere dit budskab på en anden måde (et fælles fremmedsprog børe være sidste udvej).
 • Tal en smule langsommere end du plejer, men overdriv ikke, da rytmen og fraseringerne i sproget kan gå tabt.
 • Vær tålmodig – det tager tid at lære et nyt sprog.
 • Ros din samtalepartner, når kommunikationen lykkes – det giver mod på mere.

Vi er sikre på, at du vil være til stor hjælp for den, der er i gang med at lære dansk. Det handler nemlig om at få talt så meget dansk som muligt, fx over morgenmaden, til mødet, i opgangen, på shoppingtur, på restaurant eller når man snakker i telefon.

Tak for din hjælp!

Kontakt vores sprogskole

OG FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om, hvilket kursus, du skal vælge, er du altid velkommen til at kontakte os på mail eller telefon – eller at komme forbi vores kontor i åbningstiderne

Hvis du allerede kan noget dansk og er usikker på dit niveau, kan du booke en tid til en gratis indplaceringstest hos vores studievejledere

+45 33 21 31 31
adm@kbh-sprogcenter.dk
kontakt os på e-mail