CEFR – referenceramme for sprog

EN OBJEKTIV OG KVALIFICERET STANDARD FOR AT VURDERE DINE DANSKKOMPETENCER

Når du lærer dansk, er det afgørende, at du selv kan gennemskue, hvilket niveau du er på, og hvilke læringsmål som er relevante for dig. På Københavns Sprogcenter gør vi os umage for at gøre indholdet af vores kurser transparent. Vi vil gerne vise dig, hvordan vi planlægger vores danskundervisning, og beskrive, hvordan vi skridt for skridt lærer dig at tale, skrive og forstå dansk.

Alle danskkurser på Københavns Sprogcenter relaterer sig derfor til CEFR – Den fælles europæiske referenceramme for sprog.

Hvad er CEFR?

Common European Framework of References for Languages (CEFR) er et almengyldigt system for at vurdere sprogniveauer. Det er udviklet af Europarådet og er i dag bredt anvendt til at beskrive indlæring af fremmedsprog i hele verden. Det kan anvendes til alle sprog og giver uddannelsesinstitutioner og lærere klare retningslinjer for sprogundervisning.

På samme måde anvendes CEFR til at vurdere, om du har de efterspurgte sprogkompetencer, når du eksempelvis søger ind på en uddannelse eller søger et job Læs mere om CEFR på Europarådets hjemmeside.

CEFR - Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog
CEFR - Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog

Niveauerne i CEFR

CEFR deler sprogkompetencer op i seks niveauer: A1, A2, B1, B2, C1 og C2. Her beskriver vi kort, hvilke sproglige kompetencer du har på hvert niveau. CEFR’s niveaubeskrivelser sætter de overordnede rammer for, hvad du vil lære på hvert af vores kurser. De er vores rettesnor, når vi planlægger hvert enkelt kursus og vælger materialer og undervisningsmetoder.

I løbet af kurset vil vi også hele tiden forholde os til CEFR, når vi evaluerer din indlæring og tilpasse undervisningsplanen, så den sikrer at både du og dine holdkammerater når det ønskede niveau. Når du afslutter et danskkursus hos os, får du et diplom, så du kan dokumentere dit dansksproglige CEFR-niveau.

Læs mere

CEFR deler sprogkompetencer op i seks niveauer: A1, A2, B1, B2, C1 og C2. Her beskriver vi kort, hvilke sproglige kompetencer du har på hvert niveau. CEFR’s niveaubeskrivelser sætter de overordnede rammer for, hvad du vil lære på hvert af vores kurser. De er vores rettesnor, når vi planlægger hvert enkelt kursus og vælger materialer og undervisningsmetoder.

I løbet af kurset vil vi også hele tiden forholde os til CEFR, når vi evaluerer din indlæring og tilpasse undervisningsplanen, så den sikrer at både du og dine holdkammerater når det ønskede niveau.

Når du afslutter et forløb hos os, får du en certifikat der viser at du har deltaget i et kursusforløb hos os.

Dansk for begyndere hos Københavns Sprogcenter

A1 – Begynder

basiskundskaber på dansk

Du kan indgå i en enkel samtale forudsat at den anden person taler langsomt og tydeligt og er indstillet på at hjælpe. Du kan også

 • forstå meget enkle ytringer, når der tales langsomt og tydeligt.
 • læse navne, ord og enkle sætninger, fx på plakater og i reklamer.
 • stille og besvare enkle spørgsmål om dagligdags emner.
 • i enkle sætninger og med få ord præsentere og beskrive dig selv.
 • udfylde personlige oplysninger i skemaer og skrive en kort hilsen.
Læringsmål til A1.1 kursusforløb
 • Du kan danne simple sætninger og spørgsmål.
 • Du kan udveksle basale informationer om dig selv og andre.
 • Ordforråd: dagligdags aktiviteter og hverdagsrutiner.
 • Du lærer klokken og tallene (priser, telefonnumre og klokkeslæt)
Læringsmå til A1.2 kursusforløb
 • Du kan tale om noget, der skete tidligere (datid), og planer og ønsker (fremtid).
 • Du kan bruge adjektiver for at beskrive ting.
 • Ordforråd: livsstil, boligforhold, uddannelse og arbejde.
 • Du lærer at bruge datoer og årstal.

A2 – Avanceret begynder

Du taler, skriver og forstår grundlæggende dansk

På A2-niveau forstår du grundlæggende dansk.  Du kan du tale og skrive basalt dansk, forstå og læse korte og enkle tekster og udveksle simpel information. Du kan også:

 • forstå de mest almindelige ord og udtryk.
 • udveksle information i en kort samtale, men kan ikke uddybe og begrunde.
 • udtrykke dine behov og bruge enkle udtryk til at beskrive dig selv og dine omgivelser.
 • skrive korte, enkle beskeder.
Dansk for avancerede begyndere
Læringsmål til A2.1 kursusforløb
 • Du lærer at udtrykke holdninger og vurderinger og sige din mening.
 • Du begynder at kunne skelne mellem formelt og uformelt sprog.
 • Ordforråd: venskab og følelser
 • Du kan udtrykke dig mere udførligt om din hverdag, baggrund og livsstil.
Læringsmål til A2.2 kursusforløb
 • Du lærer at komme med forslag, planlægge og diskutere planer.
 • Du kan fortælle mere udførligt om din livshistorie, uddannelse og fremtidsplaner.
 • Du kan tale om oplevelser.
 • Ordforråd: fritid og ferie, klima og byrum
danskkurser for øvede

B1 – Øvet

Du taler, skriver og forstår et relativt nuanceret dansk

Når du taler dansk på B1-niveau kan du tale, skrive og forstå et relativt nuanceret dansk. Du kan forstå og læse længere tekster og tale om hverdagsemner. Du kan også:

 • forstå hovedindholdet i foredrag og tv-udsendelser, når det handler om almindelige emner.
 • læse tekster, der er skrevet i et dagligdags sprog eller som relaterer sig til dit fagområde.
 • indgå i samtaler, når de omhandler dagligdags emner eller emner, der interesserer dig.
 • kort forklare og begrunde dine meninger og planer.
 • skrive en kort, men sammenhængende tekst om emner, der interesserer dig.
Vores læringsmål til øvede (B1)
 • Du kan forstå samtaler om emner, du møder i din hverdag, på arbejde og i din fritid.
 • Du kan tale om erfaringer, forhåbninger, forventninger og intentioner.
 • Du kan give simple begrundelser for synspunkter og holdninger.
 • Ordforråd til hverdagsliv og aktuelle begivenheder inden for kursusemnet.

Danskkurser for øvede udbydes inden for fire overordnede temaer:

 • Lokal & Global
 • Samfund & Fælleskaber
 • Arbejde & Liv: arbejdskultur
 • Identiteter & Livsstile

Du kan frit vælge mellem disse temaer og lære dansk, mens du udforsker og diskuterer emner, som interesserer dig. Med udgangspunkt i niveauet  og læringsmålene sørger din lærer hele tiden for at tilpasse sværhedsgraden, så du udfordres og bliver bedre til dansk.

B2 – Rutineret

Du taler, skriver og forstår dansk uden det store besvær

Du kan tale, skrive og forstå dansk nogenlunde frit og spontant på B2-niveau. Du forstår avisartikler og nyheder og bruger dansk i hverdagen.  Du kan også:

 • forstå foredrag og tv-udsendelser, hvis du kender emnet i forvejen.
 • læse de fleste noveller og lettere romaner.
 • uden stort besvær føre samtaler med de fleste danskere.
 • klart og detaljeret redegøre for almindelige emner eller emner, som du har indsigt i.
 • skrive personlige breve og rapporter om emner, som du har indsigt i.
Danskkurser for rutinerede hos Københavns Sprogcenter
Vores læringsmål for rutinerede (B2)
 • Du kan redegøre for synspunkter og vurdere fordele og ulemper ved noget.
 • Du kan give udtryk for egne meninger om både konkrete og abstrakte emner.
 • Du kan tale flydende om hverdagsemner og dit eget fagområde.
 • Ordforråd til problemstillinger, begrundelser og uddybninger inden for kursusemnet.

Danskkurser for rutinerede udbydes inden for fire overordnede temaer:

 • Lokal & Global
 • Samfund & Fælleskaber
 • Arbejde & Liv: arbejdskultur
 • Identiteter & Livsstile

Du kan frit vælge mellem disse temaer og lære dansk, mens du udforsker og diskuterer emner, som interesserer dig. Med udgangspunkt i niveauet  og læringsmålene sørger din lærer hele tiden for at tilpasse sværhedsgraden, så du udfordres og bliver bedre til dansk.

Dansk for avancerede hos Københavns Sprogcenter

C1 – Avanceret

Du taler, skriver og forstår et nuanceret og varieret dansk

På C1-niveau kan du udtrykke dig flydende og spontant uden at skulle lede efter ord. Du taler klart og detaljeret om komplekse emner. Du kan også:

 • forstå alle typer tv-udsendelser og film på dansk.
 • forstå fagsprog og tekniske instruktioner, også når det ikke er inden for dit fagområde.
 • deltage aktivt i alle samtaler og udtrykke dig flydende og spontant, uanset hvem du taler med.
 • forklare alle komplekse emner klart og detaljeret.
 • skrive en detaljeret og velstruktureret tekst også om komplicerede emner.
Vores læringsmål for avancerede (C1)
 • Du kan formulere dig korrekt, komplekst både i sociale og professionelle sammenhænge.
 • Du kan tale flydende uden at skulle lede ret meget efter ordene.
 • Du kan beskrive og forklare i detaljer, uddybe og præcisere synspunkter, afrunde og konkludere.
 • Du kan tilpasse stilniveauet alt efter situation og samtalepartner.
 • Ordforråd, udtryk og vendinger til både konkret og abstrakt samtale inden for kursusemnet.

C2 – Mastery

 • Du kan forstå alle former for talesprog og opfatter nuancer i dialekter hos indfødte.
 • Du kan uden problemer læse alle former for tekster, også abstrakte tekster med svært genkendelige ord.
 • Du kan deltage i alle samtaler, vælge en passende tone til situationen og udtrykke dig med stor præcision.
 • Du kan fremføre en klar og flydende argumentation, som passer til situationen i stil og niveau.
 • Du kan skrive klart og flydende i en stil, som er tilpasset formålet og modtageren.

På nuværende tidspunkt tilbyder vi udelukkende danskundervisning på C2-niveau som særlig tilrettelagt undervisning.

FVU kurser med læseforståelse og bedre skriftlig kommunikation

Hvert niveau sine udfordringer

Undrer du dig over, at du skal tage to kurser for at nå A2-niveau, mens der skal tre eller fire kurser til at afslutte B1-niveau?

Alle niveauerne i CEFR er ligestillede i skemaet oven for. Men det er en teoretisk fremstilling. I praksis er der stor forskel på, hvor meget du skal lære på hvert niveau. Når du er begynder – på niveau A1 og A2 – skal du lære ord og enkle grammatiske regler, og du vil lynhurtigt kunne mærke en forskel. På ingen tid kan du meget mere, end da du startede!

Men når du når niveau B1, er de elementære danskkundskaber på plads, og du skal til at bruge sproget mere selvstændigt og håndtere større kompleksitet.

Det kræver langt mere undervisning at komme omkring alle aspekter og både forstå, tale, læse og skrive på et selvstændigt niveau. Samtidig mærker du ikke lige så tydeligt, hvad du lærer, da der er tale om mere subtil og abstrakt indlæring, som du ikke kan gå direkte ud og bruge i hverdagen. Det er på dette niveau, mange kursister er frustrerende og oplever, at deres indlæring pludselig ”går i stå”. Det gør den ikke – men det er en anden, mere kompleks form for indlæring, du nu er i gang med.

Illustration af Chiara Nicola
Illustration af Chiara Nicola

Det er forskelligt, hvor hurtigt og nemt du lærer dansk

Desuden er der meget, som spiller ind på, hvordan og hvor hurtigt du lærer dansk – hvad dit modersmål er, om du har lært dansk før, hvor meget du øver dig og bruger dansk i din hverdag. Derfor vil det være forskelligt, hvor meget undervisning du har brug for, før du når et givent niveau af danskkundskaber.

Det prøver vi at tage højde for ved at udbyde et bredt udvalg af kurser, som med forskellige undervisningsmetoder og hastighed lærer dig dansk.

Det er forklaringen på, at du i vores kursusoversigt kan finde mange forskellige kurser med et forskelligt antal lektioner, som alle leder frem til A1.1 niveau. Kunsten er at finde netop det danskkursus, som passer til dine ønsker og behov. Det vejleder vi dig gerne om.