Vores undervisning i dansk

Sådan underviser vi i dansk som andetsprog på Københavns Sprogcenter

Med over 25 års erfaring ved vi, hvad det kræver at lære et nyt sprog. Vores lærere er dygtige, engagerede og særligt uddannet med ret til at undervise i dansk som andetsprog.

Vores tilgang til undervisning i dansk sprog og kultur er moderne med fokus på almene og fagsproglige kompetencer. Målet er at ruste vores kursister til et liv og en karriere i Danmark samt skabe forståelse for aktuelle samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold i Danmark.

Københavns Sprogcenter satser på en høj grad af it-anvendelse i danskundervisningen, hvor det giver en bedre læring. Vi udvikler kontinuerligt indhold og metode i forhold til it-understøttet læring i dansk som andetsprog.

Når du lærer dansk på vores sprogskole, vil du:

 • udvikle færdigheder i dansk tale, læsning, lytning og skrivning
 • arbejde med dygtige og engagerede lærere
 • få nye venner og styrke dit sociale netværk

På Københavns Sprogcenter tror vi på, at en blanding af teori og praksis giver dig den bedste læringsoplevelse.

Alternativ undervisning i dansk

uformel atmosfære og stærk læringsoplevelse

Vi har valgt at kombinere traditionel klasseundervisning med et væld af alternative undervisningsmetoder. I vores danskundervisning bruger vi fx:

 • projektarbejde – individuelt og i teams/grupper
 • casestudier, diskussioner og dialoger
 • præsentationer – dine og klassekammeratens
 • musik, sang, film og video
 • ekskursioner og dage ud af huset

Fokus på de 4 sprogfærdigheder

lytte-, tale-, læse- og skrivekompetencer

Vi arbejder med dine lytte- og talefærdigheder gennem:

 • dialoger
 • udtaletræning
 • individuel præsentation
 • Autentisk materiale, fx filmklip, hjemmelavede videooptagelser, lydfiler m.m.

Dine læse- og skrivefærdigheder udvikles gennem:

 • lærebogstekster
 • autentiske tekster som artikler, breve og blanketter
 • skriftlige opgaver, altid så tæt på virkeligheden som muligt.

Vi understøtter din læring ved brug af IT, interaktive programmer og optagelse af egne video- og lydklip. Samlet set får du en unik og holistisk læringsoplevelse, der gør det både nemmere og sjovere at lære dansk.

Undervisning i dansk hos os

Vi starter nye hold hver måned!

Tilmeld dig