Lærebøger og hjemmearbejde

Lærebøger og supplerende undervisningsmateriale

Undervisning i dansk på Københavns Sprogcenter suppleres af en bred vifte af lærebøger. Både bøgerne og det øvrige materiale er specielt udvalgt til at støtte og styrke dig, mens du lærer dansk.

Vi sætter en ære i, at vores undervisningsmateriale altid er aktuelt og relevant i forhold til at give dig den bedste læringsoplevelse. Nogle af de bøger, som vi benytter, er fx skrevet af vores egne lærere og bruges på sprogskoler i hele landet.

Hjemmearbejde

Hjemmearbejde er en vigtig del af dit danskkursus. Øvelserne vil styrke dine danske læse-, skrive-, lytte- og talefærdigheder og du vil hurtigt blive bedre til dansk, hvis du sørger for både at deltage aktivt i undervisningen og lave dit hjemmearbejde.

Som kursist på Københavns Sprogcenter er du ansvarlig for egen læring. Vi forventer, at du:

  • møder velforberedt og deltager aktivt i undervisningen
  • afleverer skriftlige opgaver til tiden
  • lever op til skolens krav og regler

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret ved at tjekke KS Intranet (Moodle) løbende – især hvis du har været fraværende fra undervisningen.

Studieliv og faciliteter

Sprogskole med højt til loftet

Læs mere