Studieprøve

Studieprøve - vejen til en dansk videregående uddannelse

En bestået Studieprøve er adgangsgivende til studier på højere læreranstalter, fx professionshøjskoler og universiteter med dansk som studiesprog. Studieprøven henvender sig dermed til kursister, der ønsker at videreuddanne sig i Danmark.

Optagelsestest til studieprøvehold forår 2018

Kom til optagelsestest til studieprøvehold. Vælg imellem:

  • Onsdag den 29. nov. Kl 17:00 -20:00 i Valdemarsgade 16
  • Fredag den 1. dec. kl 09:00 -12:00 i Valdemarsgade 16

Du skal have bestået en PD3 med minimum 7 i disciplinerne læsning og skriftlig fremstilling og stadig have ret til gratis uddannelse.

Skriv til Kontoret for studieprøvehold, hvis du ønsker at deltage. Husk at skrive, hvilken dag du ønsker at gå til test.

Ønsker du at videreuddanne dig på dansk?

Studieprøven henvender sig til kursister, der ønsker at tage en videregående uddannelse i Danmark. Eller som gerne vil styrke deres danskkundskaber yderligere.

Efter Danskuddannelse modul 5 og bestået Prøve i Dansk 3 eller tilsvarende niveau, kan du fortsætte på modul 6 og forberede dig til Studieprøven.

Næste optagelsestest til forberedelseskursus for Studieprøve finder sted i uge 48. Se tidspunkter i boksen ovenfor.

Hvis du vil til optagelsestest, skal du kontakte vores studievejledere.

Forventninger og krav

Studieprøven giver adgang til studier på højere læreranstalter

En bestået Studieprøve er adgangsgivende til studier på højere læreranstalter, fx professionshøjskoler og universiteter med dansk som studiesprog. 

Undervisningen på Studieprøveholdene er krævende. Derfor forventer vi, at du:

  • er studievant
  • har et stabilt fremmøde
  • kan lave meget hjemmearbejde (min. 2 timers forberedelse om dagen).

Samtidig er det vigtigt, at du har:

  • en høj motivation
  • en hverdag der gør det muligt at afsætte tid til daglige skrive- og læseopgaver hjemme
  • en interesse for at orientere dig i kultur- og samfundsforhold
  • lyst til at følge med i den offentlige debat

Et Studieprøveforløb udgør 2 x 3 lektioner pr. uge og strækker sig over et semester på ca. 25 uger. Det er ikke muligt at tage Studieprøven over to semestre.

Se eksamensdatoer for Studieprøven.

Optagelse på studieprøvehold

Læs mere om adgangskrav og optagelse på vores studieprøvehold her:

Adgangskrav til Studieprøven

Det forudsættes at din basale grammatik og udtale er på plads, når du påbegynder et Studieprøveforløb.

Undervisningen er en overbygning til modul 5 og niveauet er højt!

Hvis du har bestået PD3 med mindst 10 i alle discipliner, kan du optages på Studieprøvehold uden foregående optagelsestest. Du skal henvende dig til vores kontor for at blive skrevet op til et hold.

Hvis du har bestået en PD3 med minimum 7 i læsning og skriftlig fremstilling, skal du til en optagelsesprøve.

Optagelsestest til Studieprøven

Vi afholder test til optagelse på forberedelseskursus til studieprøve 2 gange årligt.

Du kan se datoer for næste test til optagelse herunder:

 DatoTidspunkt
Valdemarsgade 1629. november 2017kl. 17.00 - 20.00
Valdemarsgade 16 1. december 2017 kl. 9.00 - 12.00

Du bedes møde senest 15 minutter før.

Tilmelding eller spørgsmål til Studieprøven

Nærmere information eller spørgsmål til studieprøven, optagelsen og undervisningen kontakt:

Kontoret for studieprøveholde via e-mail eller på telefon 33 21 31 31.

Studieliv og faciliteter

Læs mere om studieliv og faciliteter på Københavns Sprogcenter

Læs mere