Online danskundervisning

Fleksibelt og intensivt online danskkursus

På Københavns Sprogcenter kan du lære dansk uden at skulle møde på sprogskolen flere gange om ugen. Vi tilbyder et spændende online danskkursus med en intensiv blended-learning tilgang.

Fleksibelt og intensivt online danskkursus

Ved at kombinere fleksibiliteten fra online dansk med den støtte og det læringsudbytte du får fra traditionel undervisning, vil du hurtigt blive bedre til dansk.

Online dansk på Københavns Sprogcenter henvender sig til kursister på danskuddannelse 3, som er for kursister med mere end 12 års skolegang. Kurset er målrettet kursister med en videregående uddannelse.

Du kan anmode om at blive optaget på vores online danskkursus fra modul 1, 2, 3, 4 eller 5. NB! Du kan ikke kombinere online dansk med anden danskundervisning på sprogskole.

Med et dansk CPR-nummer er det gratis at lære dansk på Københavns Sprogcenter. Du vil dog blive opkrævet et depositum på kr. 1.250,- ved tilmelding til dansk. Depositum refunderes, når du er færdig med at lære dansk.

Online kursusstart i foråret 2018

Kursusstart for både begyndere og øvede i februar, marts og maj 2018:

6./8. februar 2018 (modul 5)
15./20. marts 2018 (12-ugers forløb)
1./3. maj 2018 (18-ugers forløb) 

Tilmeld dig online dansk.

Online dansk er for dig...

Online dansk er for dig, der ønsker et mere fleksibelt danskkursus. Du har måske travlt eller har skiftende arbejdstider, der gør det svært at følge traditionel klasseundervisning.

Hos Københavns Sprogcenter kan du lære dansk uden at skulle møde op på sprogskolen flere gange om ugen. Vi tilbyder et spændende online danskkursus med en intensiv blended-learning tilgang.

For kursister med danskuddannelsesret er online dansk gratis.

Intensiv blended learning

Læringsoplevelser online og ansigt til ansigt

Vores online kursus i dansk består af 5 intensive online danskkurser af 12 ugers varighed. Det enkelte 12-ugers online danskkursus indeholder:

 • en ugentlig videokonference-session
 • klasseundervisning én gang om måneden (obligatorisk fremmøde)
 • 7 til 10 timers selvstudie hver uge
 • en ugentlig chat / spørgetid

Hver 12-ugers danskkursus afsluttes med en modultest.

Adgangskrav for online danskundervisning

For at lære dansk online, skal du opfylde vores adgangskrav. Online dansk henvender sig kun til kursister på danskuddannelse 3. Du skal desuden bo i Danmark og have gode engelsk og it-kundskaber, hvis du vil lære dansk online.

Du kan læse mere om kravene til online undervisning herunder:

Forudsætninger for online dansk

Online dansk på Københavns Sprogcenter henvender sig til kursister på danskuddannelse 3.

Online danskundervisning er ikke bare er en nem vej til at lære dansk. For at få fuldt udbytte af undervisningen, kræver det stadigvæk, at du selv gør en indsats.

Det er et krav, at du kan arbejde selvstændigt og motivere dig selv. Online undervisning er ikke for alle. Hvert modul kræver mellem 7 og 10 timers selvstudie hver uge, men du kan tilrettelægge disse timer, som det passer dig.

Evnen til selv at kunne organisere din tid og bevare fokus er vigtigt for at blive en succesfuld online-kursist.

For at lære dansk online skal du:

 • have adgang til headset og en (god) computer og internetopkobling
 • afsætte passende tid til opgaver
 • prioritere din online-indsats i forhold til øvrige forpligtelser

Vores online kursister er desuden forpligtede til:

 • at indlevere alle planlagte opgaver til tiden
 • komme til klasseundervisning hver måned
 • deltage i den ugentlige videokonference-session

Til gengæld vil du:

 • få et intensivt online danskkursus med hurtig progression
 • blive undervist i dansk af højtuddannede og engagerede lærere
 • få adgang til virtuelle klasseværelser og online fællesskaber

Yderligere forudsætninger

Derudover gælder de samme krav for online dansk, som på vores øvrige uddannelser. Du skal være minimum 18 år gammel, bo i Danmark og have fået tildelt et CPR-nummer.

Danskuddannelsesret eller egenbetaling

For kursister med danskuddannelsesret er online dansk på Københavns Sprogcenter gratis.

Hvis du har opbrugt din uddannelsesret, skal du selv betale for online dansk.

Kontakt os, hvis du ønsker mere information om egenbetaling.

Læs mere om hvem der kan modtage danskundervisning på Københavns Sprogcenter.

Undervisning

Vores online danskuddannelse modul 1 til 5 består af fem intensive online danskkurser af 12 ugers varighed.

Videokonference-sessioner

Videokonference-sessionerne finder sted enten tirsdag eller torsdag kl. 17.00 til 19.30.

Chat-sessioner

Chat-sessionerne finder sted enten tirsdag eller torsdag kl. 16.00 til 17.00. Her kan din lærer hjælpe dig med lektierne og besvare spørgsmål.

Klasseundervisning - modul 1 til 5

I løbet af de 12 uger er der et seminar om måneden på skolen - deltagelse er obligatorisk.

Kursusinformation

Du vil komme i en klasse med kursister på samme niveau som dig og få danskopgaver, der passer til din sproglige udvikling.

Du skal regne med at bruge ca. en time om dagen på dit danskforløb. Du kan altid supplere din danskundervisning med Københavns Sprogcenters andre tilbud - sprog- og lektiecaféer, studie- og karriereudvikling, mv.

Som del af dit online danskkursus vil du få adgang til vores online univers med alt hvad du behøver i forhold til:

 • tekster og opgaver
 • lytteøvelser
 • udtaletræning
 • relevante links, apps og meget mere

Det er også her du løbende kan kommunikere med din lærer og med dine online-klassekammerater.

Du afleverer dit hjemmearbejde elektronisk – det kan være som tekst eller lydfiler. Du får også elektroniske tilbagemeldinger fra din lærer.

Onlineundervisning er meget velegnet til at udvikle dit mundtlige sprog. Tempoet tilrettelægges ud fra din sprogudvikling og der er mulighed for at arbejde grundigt med både din udtale og dit aktive ordforråd.

Vi stiller en bred vifte af opgavetyper til din rådighed, og du kommer til at arbejde med lytning, læsning, skrivning og mundtlighed på mange forskellige måder.

Når du arbejder med alle færdigheder på hvert modul, bliver du hurtigt bedre til dansk. Herudover skal du selvfølgelig også arbejde med grammatik og udtale.

Vores online kursus i dansk er fleksibelt og målrettet, tempoet er intensivt og du vil få lige de tekster og opgaver, der bringer dig videre. Opgaverne er varierede og din lærer er altid parat til at hjælpe dig og guide dig igennem forløbet.

Læs mere om undervisning i dansk på Københavns Sprogcenter.

Lær mere om dansk online...

Kontakt vores kontor på online@kbh-sprogcenter.dk for at høre mere om online dansk.

Tilmeld dig online dansk - det er gratis!

Ønsker du at tilmelde dig online dansk hos Københavns Sprogcenter, skal du komme ind til en personlig samtale inden du kan starte.

Du kan tilmelde dig online dansk her.

Studieliv og faciliteter

En sprogskole med højt til loftet

Læs mere