Danskuddannelser

Københavns Sprogcenter tilbyder danskuddannelse 1, 2 og 3

På alle vores danskuddannelser lærer du at beherske det danske sprog mundtligt og skriftligt. Derudover får du indsigt i danske kultur- og samfundsforhold.

3 forskellige danskuddannelser

Københavns Sprogcenter tilbyder danskuddannelse 1, 2 og 3 i både dag- og aftentimerne. Danskuddannelse 3 tilbydes desuden som online danskundervisning.

Som kursist bliver du placeret på den danskuddannelse, der passer til lige præcis dine forudsætninger og behov for at lære dansk.

Hvilken danskuddannelse passer dig?

Dansk for begyndere - er et kort danskkursus for begyndere til arbejdstagere, studerende, medfølgende ægtefæller og au pairs. Kurset er arbejdsmarkedsrettet og omfatter 250 timers undervisning. Læs mere om arbejdsmarkedsrettet dansk for begyndere.

Danskuddannelse 1 er for kursister med ingen eller kort skolegang. Mange skal desuden lære at læse og skrive det latinske alfabet.

Danskuddannelse 2 er for kursister med en kortere eller længere skolebaggrund. Dansk 2 kan også være det rigtige valg, hvis du ønsker et hurtigere forløb eller ikke har så meget tid til at lave lange skriftlige afleveringer.

Danskuddannelse 3 er for kursister med mindst 12 års skolebaggrund og en hurtig progression. Det forventes, at du har tid til at aflevere meget hjemmearbejde.

Hver af de tre danskuddannelser består af seks moduler. Hvert modul afsluttes med en test, som du skal bestå for at komme videre på næste modul.

På alle vores danskuddannelser lærer du at beherske det danske sprog mundtligt og skriftligt. Derudover får du indsigt i danske kultur- og samfundsforhold. Læs mere om hvordan vi underviser i dansk.

Mere om vores danskuddannelser:

Danskuddannelse 1

Danskuddannelse 1 et for kursister, som skal lære at læse og skrive det latinske alfabet.

Nogle af kursisterne har måske en skolegang med sig fra deres hjemland, men har glemt det meste, mens andre slet ikke har gået i skole. Mange skal til at lære at læse og skrive det latinske alfabet.

På Danskuddannelse 1 har lærerne tid til den enkelte, og de arbejder tæt sammen om kursisterne.

Dansk når det passer dig

Københavns Sprogcenter tilbyder fleksibel undervisning på danskuddannelse 1 med hold både formiddag, eftermiddag og aften:

 
TIDSPUNKT 
LEKTIONER / DAGE PR. UGE
Formiddag 8:45-12:15 12 lektioner / 3 dage
Eftermiddag12:45-16:15 12 lektioner / 3 dage
Aften 16:30-20:008 lektioner / 2 dage

 

Hvad er målet?

Målet er, at du lærer dansk på et niveau, så du kan klare et arbejde, og så du kan tale dansk, når du har brug for det, fx i forhold til dine børn, hos kommunen, lægen - og med din nabo.

Moduler og eksamen

Der er seks moduler på Danskuddannelse 1. Hvert modul afsluttes med en modultest, du skal bestå for at komme videre på næste modul. Modul 6 afsluttes med Prøve i Dansk 1.

Efter Danskuddannelse 1 kan du lære mere dansk, hvis du vil, fx på FVU læsning.

Danskuddannelse 2

Danskuddannelse 2 er for kursister med en kortere eller længere skolebaggrund. Det kan fx være, at du har 9. klasse eller en håndværksuddannelse.

Danskuddannelse 2 kan også være det rigtige valg, selvom du har en universitetsuddannelse. Hvis du ønsker et hurtigere forløb eller ikke har så meget tid til at lave lange skriftlige afleveringer, kan det være at Danskuddannelse 2 er den bedste løsning for dig.

Undervisning

På Danskuddannelse 2 er der meget fokus på det mundtlige, men du lærer også grammatik. Du lærer at tale, læse og skrive dansk, så du kan bo og arbejde i Danmark.

Der er mange forskellige kursister på Danskuddannelse 2. Du kan møde hele verden på et hold. Undervisningen er varieret - der er klassearbejde, gruppearbejde og pararbejde. Der er både timer med masser af aktivitet og diskussion, og rolige timer med fokus på læsning og skrivning.

Udflugter

Der er også mulighed for at komme ud af klasselokalet sammen med dit hold. Måske en tur på Louisiana, i Folketinget - eller en tur sammen i Frederiksberg Have.

Danskundervisning når det passer dig

Københavns Sprogcenter tilbyder fleksibel undervisning på danskuddannelse 2 med hold fra tidlig morgen til sen aften:

 
TIDSPUNKT
 LEKTIONER / DAGE PR. UGE
Formiddag8:45-12:1512 lek. / 3 dage
Eftermiddag12:45-15:4512 lek. / 3 dage
Aften16:30-19:006 lek. / tirs & tors
Sen aften19:15-21:456 lek. / tirs & tors

Forløb

Der er seks moduler på Danskuddannelse 2. Hvert modul afsluttes med en test, som du skal bestå for at komme videre til næste modul.

Danskuddannelse 2 afsluttes med prøve i dansk 2.

Færdig med Danskuddannelse 2 - hvad så?

Efter Danskuddannelse 2 kan du lære mere dansk. Du kan fx gå på FVU læsning. Du kan også gå videre på en erhvervsuddannelse eller på VUC.

Danskuddannelse 3

Undervisningen på Danskuddannelse 3 er målrettet kursister med en hurtig progression.

Hvem kan gå på Danskuddannelse 3?

Du har mindst 12 års skolebaggrund, og de fleste kursister har også en mellemlang eller en længere uddannelse. Du skal endvidere have et godt kendskab til et eller flere europæiske sprog og kende til de fleste grammatiske termer (på engelsk eller et andet europæisk sprog).

Vi forventer, at du tager aktiv del i timerne, laver dit hjemmearbejde og har et stabilt fremmøde.

Danskundervisning når det passer dig

Københavns Sprogcenter tilbyder fleksibel undervisning på Danskuddannelse 3 med hold fra tidlig morgen til sen aften:

 
TIDSPUNKT
LEKTIONER / DAGE PR. UGE
Formiddag 8:45 -12:1512 lektioner / 3 dage
Eftermiddag-Online
Aften16:30-19:006 lektioner / man & ons
Sen aften19:15-21:456 lektioner / man & ons

Undervisning

På Danskuddannelse 3 lærer du alle de sproglige discipliner; læse, skrive, tale og lytte. Herudover fokuserer vi på udtale og grammatik.

Det mundtlige arbejde dækker både:

  • lytteforståelse
  • udtale
  • din evne til at udtrykke dig.

I starten er det helt basale emner, du kan fortælle om, senere vil du sammen med holdet diskutere dagsaktuelle emner, se film, høre danske sange mv.

I det skriftlige arbejde funderes den grammatik, som skal læres og bruges både til den mundtlige og skriftlige sprogproduktion.

I læsning er det primært bearbejdede tekster, der anvendes på de lavere moduler, og på højere moduler bliver det gradvist mere autentiske tekster. Der læses fx noveller, artikler og informationsmaterialer.

Undervisningen er emnebaseret, og der er altid mulighed for at tage emner op i samarbejde med kursisternes ønsker. Det kan være helt aktuelle temaer, eller noget I på holdet interesserer jer for.

Læs mere om danskundervisning på Københavns Sprogcenter.

Udflugter

Ikke al undervisning foregår på skolen. En gang imellem er det også muligt at komme ud af klasselokalet sammen med dit hold fx. en tur på Louisiana eller i Folketinget.

Moduler og prøver på Dansk 3

Du skal tage fem moduler for at gå til Prøve i Dansk 3. Efter de første fire moduler skal du bestå en test, før du kan gå videre på næste modul.

Efter modul fem skal du til Prøve i Dansk 3. Prøven er både mundtlig og skriftlig.

Færdig med Danskuddannelse 3 - hvad så?

Prøve i Dansk 3 giver adgang til kompetencegivende kurser, uddannelser og til erhvervsarbejde.

Efter prøve i Dansk 3 kan du fortsætte på modul 6 og tage Studieprøven. Studieprøven giver adgang til videregående uddannelser.

Har du spørgsmål til vores danskuddannelser

Kontakt vores kontor for at høre mere om, hvordan du kan lære dansk på Københavns Sprogcenter.

Tilmeld dig dansk - det er gratis!

Danskundervisning for voksne er gratis*, hvis du er:

  • fyldt 18 år
  • har dansk personnummer (CPR)
  • ikke er opvokset i Danmark

*Læs mere om hvem der kan deltage i dansk på Københavns Sprogcenter.

Ønsker du at tilmelde dig danskuddannelse 1, 2 eller 3 på Københavns Sprogcenter, kan du benytte vores tilmeldingsformular.

Lær dansk på Københavns Sprogcenter

vi starter nye hold hver måned!

Tilmeld dig her