Dansk for skandinaver

Dansk for nordiske/skandinaviske kursister

Dansk er nemt, hvis du allerede taler et af de nordiske sprog

På Københavns Sprogcenter kan du tage et kursus i dansk udviklet særligt til kursister, som allerede taler et af de nordiske / skandinaviske sprog. Undervisningen har særligt fokus på de små forskelle, der eksisterer mellem nordiske sprog og dansk i tale og skrift.

Vores kursus i dansk for nordiske-skandinaviske kursister er intensivt og i højt tempo over ca. 4-5 måneder.

Med et dansk CPR-nummer er det gratis at lære dansk på Københavns Sprogcenter. Du vil dog blive opkrævet et depositum på kr. 1.250,- ved tilmelding til dansk. Depositum refunderes, når du er færdig med at lære dansk.

Blended learning for skandinaver

LÆRINGSOPLEVELSER ONLINE OG ANSIGT TIL ANSIGT

Undervisningen består af 4 lektioner ugentlig på tirsdage eller onsdage. Hver uge får du desuden ca. 3 lektioner med online øvelser, som du skal lave derhjemme. Du kan arbejde med online øvelserne, når det passer dig.

Dansk for nordiske / skandinaviske kursister er baseret på en del selvstændige online øvelser hjemme kombineret med øvelser i klassen, hvor der især er fokus på:

  • dansk ordforråd
  • udtale
  • tekstforståelse

Hold for begyndere og fortsættere

Vi har både et hold for begyndere og et fortsætterhold for kursister, som allerede taler lidt dansk. Der er løbende optag på begge hold.

Når du lærer dansk med udgangspunkt i nordiske / skandinaviske sprog kan du naturligvis supplere din danskundervisning med vores øvrige tilbud:

  • sprog- og lektiecaféer
  • studie- og karriereudvikling

Kig i vores online kalender for at få overblik over aktiviteter og events på Københavns Sprogcenter.

Hvor, hvornår og hvordan?

Dansk for nordiske / skandinaviske kursister foregår på vores sprogskole i Kødbyen på Flæsketorvet 60, 1711 København V. Undervisningen ligger tirsdage eller onsdage.

Tidspunkt Lektioner / dage pr. uge
Dansk for begyndere 16:30 - 20:00 4 lektioner / 1 dag
Dansk for fortsættere 16:30 - 20:00 4 lektioner / 1 dag

Læs mere om vores undervisning i dansk for skandinaver herunder:

Hvordan foregår undervisningen?

Fokus på dansk udtale

Undervisningen i dansk udtale er målrettet svensk- og norsktalende, og formålet med er at gøre svensk- og norsktalende bedre i stand til at forstå og producere talt dansk.

Der vil blive arbejdet systematik med at gennemgå og sammenligne de forskelle mellem dansk og svensk/norsk udtale, som volder de største kvaler. Der vil også blive arbejdet med artikulationen af de sværeste danske lyde. 

Forskelle mellem dansk og svensk/norsk grammatik

Undervisningen i dansk skrivning og grammatik vil være baseret på de forskelle, der er i dansk og svensk/norsk, i højere grad end indholdet i den skrevne tekst.

Du vil efter kurset være i stand til at skrive og stave på dansk. Vi gennemgår områder som:

  • substantivers bestemthed
  • adjektivers og verbers bøjning
  • modalverber
  • overordnet ordstilling

Formålet er at skærpe opmærksomheden på de små nuancer, der eksisterer.

Ordforråd

Arbejdet vil være med forskelle og ligheder på danske og svenske ord, høflighedsfraser, idiomatiske udtryk, familiebegreber, tal- og tidsbegreber, centrale ord i forbindelse med arbejde m.m.

Du vil læse danske tekster og også oversætte forskellige typer tekster fra svensk/norsk til dansk.

Pointen er at øge dit ordforråd og give dig en god forståelse af nuanceforskelle i ord på dansk med fokus på forskelle mellem svenske/norske og danske ord der forekommer ens.

Tilmelding til dansk for skandinaver - det er gratis!

Ønsker du at tilmelde dig dansk for skandinaver, kan du tilmelde dig her på hjemmesiden.

Bor du i København skal du medbringe sygesikringskort ved henvendelsen.

Er du svensker, og bor du i Sverige men arbejder i København, skal du medbringe dokumentation for ansættelsesforhold (evt. seneste lønseddel).

Besøg vores blog

Store og små nyheder på Københavns Sprogcenter

Læs mere