Dansk for skandinaver

Dansk for nordiske/skandinaviske kursister

På Københavns Sprogcenter kan du tage et kursus i dansk udviklet særligt til kursister, som allerede taler et af de nordiske / skandinaviske sprog. Undervisningen har særligt fokus på de små forskelle, der eksisterer mellem nordiske sprog og dansk i tale og skrift.

Dansk er nemt, hvis du allerede taler et af de nordiske sprog

På Københavns Sprogcenter kan du tage et kursus i dansk udviklet særligt til kursister, som allerede taler et af de nordiske / skandinaviske sprog. Undervisningen har særligt fokus på de små forskelle, der eksisterer mellem nordiske sprog og dansk i tale og skrift.

Undervisningsforløbet er intensivt og i højt tempo over ca. 4-5 måneder.

Dansk for nordiske / skandinaviske kursister er baseret på en del selvstændigt hjemmearbejde kombineret med øvelser i klassen, hvor der især er fokus på:

  • dansk ordforråd
  • udtale
  • tekstforståelse

Vi har både et hold for begyndere og et fortsætterhold for kursister, som allerede taler lidt dansk. Der er løbende optag på begge hold.

Når du lærer dansk med udgangspunkt i nordiske / skandinaviske sprog kan du naturligvis supplere din danskundervisning med vores øvrige tilbud:

  • sprog- og lektiecaféer
  • intensivt dansk med et eller flere valgfag
  • studie- og karriereudvikling

Kig i vores online kalender for at få overblik over aktiviteter og events på Københavns Sprogcenter

Hvor, hvornår og hvordan?

Dansk for nordiske / skandinaviske kursister foregår på vores sprogskole i Kødbyen på Flæsketorvet 60, 1711 København V.

Tidspunkt Lektioner / dage pr. uge
Dansk for begyndere 16:30 - 20:00 4 lektioner / tirsdag
Dansk for fortsættere 16:30 - 20:00 4 lektioner / tirsdag

Læs mere om vores undervisning i dansk for skandinaver herunder:

Hvordan foregår undervisningen?

Fokus på dansk udtale

Undervisningen i dansk udtale er målrettet svensk- og norsktalende, og formålet med er at gøre svensk- og norsktalende bedre i stand til at forstå og producere talt dansk.

Der vil blive arbejdet systematik med at gennemgå og sammenligne de forskelle mellem dansk og svensk/norsk udtale, som volder de største kvaler. Der vil også blive arbejdet med artikulationen af de sværeste danske lyde. Vi vil bruge sproglaboratorium til meget af dette arbejde.

Forskelle mellem dansk og svensk/norsk grammatik

Undervisningen i dansk skrivning og grammatik vil være baseret på de forskelle, der er i dansk og svensk/norsk, i højere grad end indholdet i den skrevne tekst.

Du vil efter kurset være i stand til at skrive og stave på dansk. Vi gennemgår områder som:

  • substantivers bestemthed
  • adjektivers og verbers bøjning
  • modalverber
  • overordnet ordstilling

Formålet er at skærpe opmærksomheden på de små nuancer, der eksisterer.

Ordforråd

Arbejdet vil være med forskelle og ligheder på danske og svenske ord, høflighedsfraser, idiomatiske udtryk, familiebegreber, tal- og tidsbegreber, centrale ord i forbindelse med arbejde m.m.

Du vil læse danske tekster og også oversætte forskellige typer tekster fra svensk/norsk til dansk.

Pointen er at øge dit ordforråd og give dig en god forståelse af nuanceforskelle i ord på dansk med fokus på forskelle mellem svenske/norske og danske ord der forekommer ens.

Tilmelding til dansk for skandinaver - det er gratis!

Ønsker du at tilmelde dig dansk for skandinaver, kan du tilmelde dig her på hjemmesiden.

Bor du i København skal du medbringe sygesikringskort ved henvendelsen.

Er du svensker, og bor du i Sverige men arbejder i København, skal du medbringe dokumentation for ansættelsesforhold (evt. seneste lønseddel).

Besøg vores blog

Store og små nyheder på Københavns Sprogcenter

Læs mere