Vælg læringsmål

Find det danskkursus der bedst matcher dit læringsmål

Skal du bruge dansk i dit job eller ønsker du først og fremmest at kunne snakke dansk i din hverdag og forstå danskere omkring dig? Har du brug for at forbedre din udtale eller udvide dit ordforråd?

For at finde det rigtige kursus og dermed få mest muligt ud af din danskundervisning, er det en god idé at overveje, om du har et specifikt mål med undervisningen.

Der er mange forskellige aspekter af det danske sprog: Mundtlig dansk, læse- og skrivefærdigheder, lytteforståelse og udtale. Disciplinerne er naturligvis forbundne og alle vores kurser vil indeholde alle fire elementer. Men der er forskel på, hvor vægten lægges. Du kan derfor med fordel overveje, om du har lyst til at fokusere mere på en af disciplinerne end de andre.

Alle vores kurser er bygget op om konkrete læringsmål. Her kan du vælge mellem de overordnede mål og få forslag til, hvilket kursus du skal vælge.

Vi fandt ingen match ved valgte menu

Mundtlig dansk

Tal dansk med danskere – ubesværet og flydende

De fleste der lærer dansk ønsker først og fremmest at kunne tale dansk i hverdagen – med kolleger, naboer, lægen, ekspedienten og så videre. Når du træner dit mundtlige dansk, bliver du i stand til at udtrykke dine tanker og personlighed og til at forstå hverdagssituationer. Derfor er mundtlige færdigheder afgørende for at falde til i Danmark!

Mundtlig dansk handler om at lære dig:

 • At forstå danskerne – deres udtale, talemåder og samtaleformer
 • At formulere dig ubesværet og sammensætte sætninger korrekt
 • At opbygge et relevant og nutidigt ordforråd
 • At forbedre din udtale af almindelige danske ord
 • At bruge almindelige vendinger og udtryk

Læs mere

Samtaleevner skal trænes grundigt og længe, så du vender dig til udtalen, kan finde de rigtige ord, fremlægge dine synspunkter og forstå din samtalepartners spørgsmål og pointer. Derfor er vores undervisning sammensat så du øver mange forskellige typer samtaler og opbygger et bredt og varieret ordforråd, som er relevant for din hverdag. 

Find dit kursus
Mundtlig dansk
Læsning og skrivning på dansk

Læsning og skrivning

Lær at begå dig på skrift

Der er en klar forskel på dansk, som det tales og som det skrives. Derfor giver det god mening at fordybe sig i skriftligt dansk. Du får en langt bedre forståelse for sprogets nuancer, når du kan læse og skrive dansk, og det bliver lettere for dig aktivt at bruge dansk fx på dit arbejde eller i dit studium.

Skriftlig dansk handler om at lære dig:

 • At læse danske tekster af alle mulige slags
 • At stave korrekt
 • At sammensætte sætninger og argumentationer korrekt og med blik for modtageren
 • At opbygge en velfungerende tekst
 • At kende de grammatiske regler og alle undtagelserne

Undervisning i skriftlig dansk arbejder mere indgående med den danske grammatik samt regler for stavning og sætningsopbygning. Du får indblik i hele sprogets fundament og får større indblik i de grammatiske regler og mønstre, som udgør skelettet for alle tekster.

Læs mere

Samtidig vil vi dog altid have et pragmatisk fokus på, hvilket ordforråd og hvilke typer sætninger, som er relevante for dig og din hverdag. Vi tilpasser undervisningen, så du får et helt konkret udbytte og kan gøre brug af dine skriftlige evner med det samme. 

Find dit kursus

Lytteforståelse

Lær at lytte og forstå nuancerne i dansk

Uanset om du lytter til radio, ser fjernsyn, taler i telefon eller fører en samtale, så er forståelsen afhængig af, at du forstår både ord, udtale og toneleje.

Derfor ser vi lytteforståelse som en disciplin for sig. I vores undervisning træner vi at lytte til og forstå dansk, uanset hvem der taler, hvad de taler om og hvilket medie, det forekommer i.

Undervisning i lytteforståelse handler om:

 • At forstå dansk tale – også når der tales hurtigt og utydeligt
 • At kende relevante talemåder, vendinger og udtryk
 • At forstå nuancer i udtale
 • At være bekendt med forskelle i dialekter og accenter
 • At kunne afkode tonefald og kontekst for talen

Det giver sig selv, at lytteforståelse først og fremmest handler om træning. Jo mere du lytter til dansk i forskellige former, jo bedre bliver du til at afkode betydningen og forstå også subtile nuancer i budskabet. Derfor vil vi i undervisningen altid udsætte dig for et bredt spektrum af lytteøvelser.

Find dit kursus
Lytteforståelse
Dansk udtale

Dansk udtale

Knæk koden til de danske lyde

Danskernes udtale er håbløs – ordene trækkes sammen, endelser sluges og det er uhyre vanskeligt at se en sammenhæng mellem det skrevne og det talte ord.

Og hvis det lykkes dig at forstå danskerne, når de taler, så er det stadig ingen garanti for, at de forstår dig. Bare du udtaler en enkelt vokal en lille smule forkert, eller ikke får sat det rigtige tryk på et ord, så glor danskerne uforstående på dig.

Udtalen er så essentiel for din succes med dansk, at vi anbefaler at sætte særligt fokus på denne disciplin.

Vores undervisning i udtale hjælper dig til at håndtere:

 • De danske vokaler og ’vokalsænkning’
 • Det bløde ’d’ og det svære danske ’r’
 • Trykstærke og tryksvage stavelser
 • Sætningsmelodi og tryk
 • Udtale af endelser

Læs mere

Ingen kan gætte sig til udtale af de danske ord – der skal træning til! Når du sætter fokus på dansk udtale, understøtter du alle de øvrige læringsmål og får den nødvendige træning til at forstå og gøre dig forståelig på dansk.

Find dit kursus

Adgang til en erhvervsuddannelse

Dansk er en nøgle til at komme godt i gang med en uddannelse

Hvis du ønsker at påbegynde en uddannelse i Danmark, skal du kunne leve op til adgangskrav om sproglige færdigheder. Vi har danskkurser som giver dig netop det eksamensbevis, som du skal bruge for at komme ind på en dansk erhvervsuddannelse, som fx SOSU-assistent, kok, tømrer eller andre håndværksfag.

Du skal også kunne fremvise bevis på matematiske evner på 9. klasses niveau. Har du ikke de relevante kvalifikationer allerede, kan du få dem via FVU Matematik.

Adgangskravene til en erhvervsuddannelse er:

 • Bestået 9. klasses eksamen eller tilsvarende fra hjemlandet
 • De nødvendige danskkompetencer (fx FVU Læsning trin 4)
 • Matematik på 9. klasses-niveau (fx FVU Matematik trin 2)

Ved hjælp af vores kurser bliver du klædt på til at komme ind på og godt i gang med en dansk erhvervsuddannelse.

Find dit kursus
Erhvervsuddannelse

Vi fandt ingen match ved valgte menu