Gratis opkvalificering af kortuddannede

Hvad er FVU?

Forberedende Voksenundervisning (FVU) er et gratis tilbud til alle, der ikke har en lang uddannelse, men et vist danskniveau, og som ønsker at blive bedre inden for dansk, matematik, digital og engelsk.

Før man kan begynde på FVU skal man til en screening. Såfremt jeres virksomhed har flere egnede kandidater til FVU tilbyder vi at komme ud til jer og foretage screeningen. Alternativt kan medarbejderne booke en tid på vores hjemmeside

FVU Dansk

Med FVU Dansk på Københavns Sprogcenter lærer du at læse, skrive og stave bedre, og du lærer en masse nye ord. Undervisningen foregår på dansk. Vi arbejder med aktuelle tekster, fx fra aviser og hjemmesider. Vi arbejder med det sprog, du møder på dit arbejde, på dit studie eller i din fritid.

Trin 0 (FVU Start): Vi har fokus på mundtlig dansk. Du bliver bedre til at forstå og tale dansk, og du får et større ordforråd.

Trin 1 og 2: Vi læser korte tekster, du møder i din hverdag. Vi skriver enkle tekster om emner, du kender. Vi arbejder med stavning og grammatik på grundlæggende niveau.

Trin 3 og 4: Vi læser sværere tekster, fx fagtekster og lange avisartikler. Vi skriver længere argumenterende tekster, og vi arbejder med stavning og grammatik på højt niveau.

Hvert trin afsluttes med en trinprøve.

FVU Matematik

På FVU Matematik træner du tal og matematik, du møder i din hverdag. Kurset er for dig, der har dansk som andetsprog. Der er fokus på at lære de danske ord, man bruger i matematik. Du laver opgaver med tekst, tal og figurer. Du lærer blandt andet om procent, statistik og geometri.

På trin 1 og 2 arbejder vi fx med:

Trin 1: Mål, vægt, indkøb, madopskrifter og tekster med tal fra hverdagen
Trin 2: Skat, moms, lønsedler, nyhedsartikler og spil med matematiske strategier

FVU Engelsk

FVU Engelsk består af 4 trin. Til screeningen finder du sammen med en lærer ud af, hvilket trin der passer til dig.

På FVU Engelsk er der fokus på at blive bedre til at tale og forstå engelsk i fritiden og på jobbet. Du lærer også at læse og skrive på engelsk. I undervisningen arbejder vi med emner, som du møder på dit arbejde og i din hverdag.

Trin 1 er for dig, der er begynder. Du lærer at forstå og besvare enkle spørgsmål på engelsk, og du lærer også at læse og skrive lidt. Vi arbejder med basale emner fra dit arbejde og din fritid.

Trin 2 er for dig, der kan lidt engelsk. Du lærer at tale om kendte emner fra dit arbejde og din fritid, og du får mere engelsk ordforråd. Du lærer at føre en enkel samtale med andre på engelsk, og du lærer at læse og skrive korte tekster.

Trin 3 er for dig, der vil blive bedre til at tale, læse og forstå engelsk. Du vil gerne indgå i samtale på mere flydende engelsk. Du lærer at forstå tekster og sige din mening om kendte emner, og du lærer at skrive lidt længere tekster.

Trin 4 er for dig, der gerne vil arbejde med at udtrykke dine holdninger både mundtligt og skriftligt. Du lærer bl.a. at diskutere, at komme med forslag, at give og modtage instruktioner og at lave en mundtlig præsentation.

FVU Digital

FVU Digital består af tre trin. Til screeningen finder du sammen med en lærer ud af, hvilket trin der passer til dig.

Trin 1 er for dig, der er begynder eller urutineret i at bruge PC, tablet og smartphone. Du lærer at bruge e-mail og de mest almindelige apps. Du lærer også at søge informationer på internettet og finde instruktionsvideoer, der kan hjælpe dig i hverdagen.

Trin 2 giver dig mere erfaring i at bruge IT i din hverdag. Du lærer at bruge Word og at åbne og vedhæfte filer i e-mails. Du lærer om spammails, digital sikkerhed og NemID. Du arbejder også med billeder, fx taget med din telefon, og du lærer at dele dine billeder med andre. Du lærer også at bruge digitale platforme, som fx e-Boks og borger.dk.

Trin 3 er for dig, der vil have mere rutine i at bruge IT. Du arbejder med billedbehandling og PowerPoint og lærer at bruge flere funktioner i Word. Du får også introduktion til kalendersystemer.

Processen

Er du interesseret i opkvalificering af dine medarbejdere, kan vi hjælpe dig med at afklare, om FVU er en relevant løsning. Processen tilpasses jeres behov, men vil som oftest foregå som følger:

  1. Første skridt er en samtale, hvor vi hører lidt om jeres virksomhed, medarbejdere og behovet for opkvalificering.
  2. Andet skridt er en screening, hvor vi tester de relevante medarbejdere for at vurdere om de vil have gavn af FVU og i så fald, hvilke trin de skal indplaceres på. På den baggrund kan vi også vurdere, om der er grundlag for at samle hold hos jer. Screeningen er gratis og uforpligtende.
  3. Dernæst vil vi planlægge den konkrete undervisning og aftale tid, sted og varighed for forløbet.

Når undervisningen er i gang, er vi løbende i kontakt og hjælper jer med at koordinere lektionerne så de passer med jeres hverdag.

Eksempel 1: Danskundervisning hos DFD

En gruppe produktionsmedarbejdere hos DFD i St. Heddinge havde alle behov for at løfte deres danskniveau, og derfor kontaktede de Københavns Sprogcenter. Vi sendte en vejleder til virksomheden, som kunne screene alle relevante medarbejdere og derefter vurdere om der var grundlag for et fælleshold. Nogle medarbejdere faldt uden for gruppen, men med 15 kvalificerede medarbejdere kunne vi påbegynde et undervisningsforløb. DFD havde besluttet at tilbyde undervisningen i arbejdstiden, hvorfor de kunne søge SVU for den 'tabte' arbejdstid. Københavns Sprogcenter stod for selve ansøgningsprocessen. 

Eksempel 2: Danskundervisning hos SURF

Den boligsociale helhedsplan SURF Valby besluttede at tilbyde deres beboere danskundervisning afholdt i et forsamlingslokale i selve boligforeningen. Holdet bestod af kvinder og mænd som længe havde været i Danmark, men som var stagneret i deres danske. Her fik beboerne mulighed for at vedligeholde og udvide deres danske, samtidig med at de skabte sociale bånd. 

Øvrige eksempler

Københavns Sprogcenter udbyder i samarbejde med forskellige organisationer FVU-Dansk følgende steder: 

  • Tingbjerg Bibliotek & Kulturhus
  • Husum for alle
  • Nørrebro Bibliotek
  • Nørrebro Park Skole

Her er vi med til at fastholde borgere i deres tilknytning til det danske samfund via sproglæring. Vi er i tæt dialog med borgerne og helhedsplanerne for løbende at kunne tilbyde den bedst mulige danskundervisning. 

Økonomisk støtte til virksomheden eller medarbejderen

SVU er en økonomisk uddannelsesstøtte, der giver mulighed for efter- eller videreuddannelse i arbejdstiden. Vælger du, som arbejdsgiver, ikke at give løn til dine medarbejdere under deres uddannelse, kan de vælge at søge SVU som kompensation.

Vælger du, som arbejdsgiver, at give løn til dine medarbejdere under deres uddannelse, kan du søge SVU, som skal indbetales som refusion for, at skulle undvære dine medarbejderes arbejdskraft. Læs mere på www.svu.dk