Gratis danskundervisning mod depositum

Det er gratis at lære dansk på Københavns Sprogcenter

Med et dansk CPR-nummer er det gratis at lære dansk på Københavns Sprogcenter. Nogle af vores kursister vil dog blive opkrævet et depositum på kr. 1.250,- ved tilmelding til dansk.

Skal jeg betale depositum?

Kun gældende for nye kursister, der starter til dansk for første gang fra og med 1. juli 2017.

Du skal betale depositum, hvis du:

 • studerer eller arbejder i Danmark, eller
 • er medfølgende ægtefælle, eller
 • er familiesammenført efter EU reglerne

Du skal ikke betale depositum, hvis du:

 • har opholdstilladelse som flygtning, eller
 • er familiesammenført med en dansk statsborger efter Udlændingeloven med kontrakt, eller
 • er au pair

Hvornår skal jeg betale depositum?

Når du får tilbudt et hold, sender vi dig en mail med info om betaling af depositum.

Regler for betaling af depositum

Følgende regler gælder for betaling af depositum:

 • Du kan ikke begynde til dansk, før depositum er betalt
 • Depositum opkræves uanset, hvilket modul du starter på*
 • Efter bestået modultest overføres depositum automatisk til næste modul eller udbetales, hvis du holder pause efter modultesten.
 • Depositum refunderes fuldt ud, når du er færdig med at lære dansk efter den afsluttende prøve.

* Kun gældende for nye kursister, der starter til dansk for første gang fra og med 1. juli 2017.

Tilbagebetaling af depositum

Depositum kan tilbagebetales, når du har bestået en modultest. Det indbetalte depositum overføres til det efterfølgende modul og kan udbetales, hvis du ønsker at holde pause efter et modul. Depositum refunderes fuldt ud, når du er færdig med at lære dansk efter den afsluttende prøve.

Følgende regler gælder for tilbagebetaling af depositum:

 • Tilbagebetaling sker automatisk, når du har bestået prøve i dansk
 • Det indbetalte depositum overføres til næste modul eller kan udbetales, hvis du ønsker at holde pause efter en modultest.
 • Hvis du ønsker at skifte sprogskole undervejs i dit forløb, skal du først bestå din modultest. Herefter kan du fortsætte med næste modul på den nye skole.
 • Du kan også i helt særlige tilfælde få dit depositum tilbage uden at have færdiggjort dit modul/bestået din modultest. Henvend dig på kontoret for at høre mere.

Kontakt vores kontor for yderligere oplysninger om depositum.

Besøg retsinformation.dk for at læse mere om den nye lov.

Gratis danskundervisning

Find det rigtige danskkursus for dig

Læs mere