Danskundervisning om lørdagen

LÆR DANSK EFFEKTIVT PÅ LØRDAGSHOLD
Danskkursus
Danskkursus
Københavns Sprogcenter,
Hovedstadsområdet
Hos os kan du lære dansk om lørdagen. Vores lørdagshold kombinerer intensiv klasseundervisning én dag om ugen med et fleksibelt online selvstudie.

Næste holdstart april 2018

Næste kursusstart for danskundervisning om lørdagen er den 7. april 2018. Sidste frist for tilmelding er den 23. marts 2018. 

Tilmeld dig eller læs mere om adgangskrav.

På Københavns Sprogcenter kan du lære dansk om lørdagen. Vores lørdagshold kombinerer intensiv klasseundervisning én dag om ugen med et fleksibelt online selvstudie.

Danskundervisning om lørdagen er for dig, der har bedst tid i weekenden. Du kan vælge at tage hele din danskuddannelse om lørdagen – eller blot et enkelt modul.

Med danskundervisning om lørdagen får du et fleksibelt undervisningsforløb med hurtig progression. Din klasse samles hver lørdag til 4 lektioner med dansk i højt tempo. Resten af ugen arbejder du selvstændigt med vores online øvelser og opgaver, når det passer dig.

Kombinationen af intensiv (lørdags)undervisning og fleksibelt online selvstudie gør, at du hurtigt bliver god til dansk.

Nogle uger har du måske mere tid end andre. Med lørdagsdansk har du mulighed for selv at planlægge fra uge til uge, hvor mange timer du vil bruge på selvstudie og online øvelser.

Med et dansk CPR-nummer er det gratis at lære dansk på Københavns Sprogcenter. Du vil dog blive opkrævet et depositum på kr. 1.250,- ved tilmelding til dansk. Depositum refunderes, når du er færdig med at lære dansk.

Danskkursus med højt tempo og fleksibilitet

Fokus på individuel progression.

Vi arbejder med et fleksibelt lærings- og undervisningsprogram på vores lørdagshold. Samtidig stiller vi online øvelser og opgaver til rådighed, som du kan arbejde med som selvstudie, når det passer dig. 

I undervisningen lægger vi vægt på mundtligt dansk, og udtale er et vigtigt element. Målet er, at du hurtigt kommer i gang med at bruge dansk i din hverdag og samtidig bliver bedre til at læse, skrive og tale dansk.

Du kan vælge at tage hele din danskuddannelse som danskundervisning om lørdagen. Eller du kan vælge et enkelt modul, hvis det i en periode passer bedre ind i din hverdag.

Danskundervisning om lørdagen er for dig ...

… der ønsker et fleksibelt danskkursus. Vores lørdagshold gør det let at skrue op eller ned for tempoet og samtidig opnå et stort udbytte. 

… der har bedst tid i weekenden. Du kan vælge lørdagsdansk i korte eller længere perioder alt efter, hvad der passer bedst ind i dit liv.

… der kan arbejde selvstændigt og målrettet. Du har et stabilt fremmøde og er indstillet på selvstudie. Du skal regne med at bruge mellem 2 og 4 timer ugentligt på selvstudie og hjemmearbejde.

Lørdagshold er for dig, der går på Danskuddannelse 3.

Dansk på lørdagshold

4 LEKTIONER hver lørdag

Danskundervisning om lørdagen er opdelt i moduler. Du vælger selv, om hele din danskuddannelse skal foregå på lørdagshold, eller om du vil nøjes med et eller flere moduler.

Vi mødes i klassen hver lørdag.

 • Lørdagsundervisningen ligger i tidsrummet kl. 9.30-13.00
 • 2-4 timers selvstudie og hjemmearbejde ugentligt
 • Modul 5 afsluttes med Prøve i dansk 3

Du bliver hurtigt bedre til dansk og vil opleve, at dine evner til at læse, skrive og tale dansk forbedres løbende.

Adgangskrav

For at starte til danskundervisning om lørdagen skal du have minimum 12 års skolebaggrund og et stabilt fremmøde. Du er i stand til at arbejde målrettet, intensivt og selvstændigt.

Undervisningen foregår så vidt muligt på dansk. Engelsk bruges i mindre omfang til vanskeligere instruktioner, og det er derfor et krav, at du har gode engelskkundskaber.

Går du allerede på Københavns Sprogcenter, kan du tale med din lærer om, hvorvidt danskundervisning om lørdagen er et velegnet tilbud til dig.

Er du ny kursist på Københavns Sprogcenter skal du til en samtale med en af vores vejledere, der sammen med dig vil vurdere, om dette kursus er det rette for dig.

Mere information om danskundervisning om lørdagen

Få svar på dine spørgsmål om danskundervisning om lørdagen på Københavns Sprogcenter herunder. Savner du svar på et eller flere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Forudsætninger

Danskundervisning om lørdagen på Københavns Sprogcenter henvender sig til kursister på Danskuddannelse 3.

For at deltage skal du have en god progression og være indstillet på minimum 2 timers online selvstudie hver uge. Det er en forudsætning, at du kan arbejde selvstændigt og motiveret.

Kursister på lørdagshold er forpligtet til:

 • At deltage aktivt i lørdagsundervisningen
 • At finde tid til online øvelser og opgaver i minimum 2 timer hver uge
 • At aflevere hjemmearbejde til aftalt tid

Til gengæld får du som kursist på lørdags-holdene:

 • Et fleksibelt og effektivt danskkursus med mulighed for hurtig progression
 • Undervisning af topprofessionelle og engagerede lærere
 • Adgang til vores online-platform med opgaver

Yderligere forudsætninger

Som kursist på Københavns Sprogcenter skal du være fyldt 18 år, bo i Danmark og have et CPR-nummer.

Undervisning

På lørdagsholdene følger du en ugeplan tilrettelagt af din lærer. I løbet af hver uge kommer du igennem alle disciplinerne inden for danskundervisning: Læsning, lytning, skrivning og selvfølgelig mundtlig dansk. Vi har særlig fokus på udtale.

I undervisningen vil du møde en stor variation af arbejdsformer, der involverer dig aktivt i undervisningen.

Københavns Sprogcenter anvender de nyeste digitale platforme og -materialer. Som kursist hos Københavns Sprogcenter får du desuden adgang til vores online-platforme, hvor du både kan finde ekstra opgaver og følge planen for undervisningen.

Kursusinformation

Du kommer på lørdagshold med kursister på samme niveau som dig. Det er en forudsætning for deltagelse, at du har et stabilt fremmøde til undervisningen.

Selvstudiet på lørdagsholdene er tilrettelagt således, at der er stor fleksibilitet. Du kan bruge kortere eller længere tid på online øvelser fra uge til uge alt efter, hvad der passer ind i din hverdag. Du skal dog regne med at bruge minimum 2 timer ugentligt på at lære dansk ud over de 4 lektioner med danskundervisning om lørdagen.

Som en del af vores danskkursus om lørdagen får du adgang til vores online-univers med alt, hvad du har brug for i forhold til:

 • Tekster og opgaver
 • Lytteøvelser
 • Udtaletræning
 • Relevante links, apps og meget mere

Du kan vælge at tage hele din danskuddannelse på Københavns Sprogcenters lørdagshold. Eller du kan vælge et enkelt modul på vores fleksible lørdagshold, hvis det passer bedre ind i din hverdag at skrue ekstra op eller ned for tempoet i en kortere periode.

Tilmeld dig dansk om lørdagen - det er gratis!

Er du allerede kursist på Københavns Sprogcenter, kan du tale med din lærer om, hvorvidt lørdagsdansk er det rette tilbud til dig.

Er du ny kursist på Københavns Sprogcenter, skal du komme ind til en personlig samtale med en af vores vejledere, inden du kan starte på lørdagshold.

Du kan tilmelde dig lørdagshold her.

Dansk for sjov

Besøg vores blog for udtale og øvelser

Klik her