Dansk for professionelle

Lær dansk med ligestillede i et fagligt og socialt netværk
Danskkursus
Danskkursus
Københavns Sprogcenter,
København
Danskkursus for professionelle - lær dansk i et fagligt og socialt netværk med andre udlændinge, der arbejder i inden for samme felt som dig. Kurset er for højtuddannede fagprofessionelle.

Lær dansk i et fagligt og socialt netværk med andre højtuddannede fagprofessionelle, der arbejder og bor i Danmark. Programmet består af danskundervisning med fokus på den danske arbejdspladskultur, og vi har tilpasset undervisningen et travlt arbejdsliv.

Med et dansk CPR-nummer er det gratis at lære dansk på Københavns Sprogcenter. Du vil dog blive opkrævet et depositum på kr. 1.250,- ved tilmelding til dansk. Depositum refunderes, når du er færdig med at lære dansk.

Undervisningen finder sted enten mandag eller tirsdag kl. 17.30 til 20.00 på Flæsketorvet 60.

Næste kursusstart marts 2018

Begyndere kan starte på danskkursus for professionelle tirsdag den 6. marts 2018. Kan du allerede lidt dansk, kan du begynde på et hold for lettere øvede mandag den 5. marts

Tilmeld dig Dansk for professionelle eller læs mere om adgangskrav

Fleksibelt danskkursus tilpasset et travlt arbejdsliv

På Dansk for professionelle kombinerer vi danskundervisning med et professionelt netværk.

Vi underviser aktuelt på niveauerne begynder (modul 1) og let øvede (modul 2-3).

Du kommer på hold med andre kursister, der arbejder i højtkvalificerede job

Du får danskundervisning tilpasset et krævende arbejdsliv, og samtidig møder du ligesindede med de samme faglige interesser som dig.

Du kan supplere din danskundervisning med vores andre tilbud.

Danskundervisning for professionalle

Fleksibelt og effektivt læring oplevelse

Vi underviser på tre niveauer: begyndere, let øvede, øvede. Vores danskkursus for professionelle indeholder:

 • danskundervisning én gang om ugen i et traditionel klasseværelse (obligatorisk fremmøde)
 • intensivt program med dansk rettet mod arbejdspladsen
 • 2 til 5 timers selvstudie hver uge

Selvom der er få undervisningstimer, er der et skarpt fokus på progression. Du skal igennem fire modultest, før din danskuddannelse afsluttes med Prøve i dansk 3.

Med Dansk for professionelle får du ...

 • effektiv danskundervisning relevant for din hverdag på en dansk arbejdsplads
 • et undervisningsprogram tilpasset et travlt arbejdsliv
 • en professionel platform med gensidig inspiration og diskussioner om dansk arbejdskultur
 • et netværk af andre højtkvalificerede udlændinge, der står over for de samme sproglige og kulturelle udfordringer som dig
 • et sprogligt fundament for langvarig beskæftigelse i Danmark.

Dansk for professionelle er for dig ...

… der har et højtkvalificeret job. Du er højtuddannet, motiveret for at lære dansk – og du kan tale og forstå engelsk.

Undervisningen fokuserer på dansk, som det bruges på din arbejdsplads og i dit hverdagsliv. På de højere moduler kan vi beskæftige os mere intensivt med branchespecifikt dansk, ligesom der fokuseres på et skriftligt og mundtligt dansk, du kan bruge i dit arbejdsliv.

Adgangskrav og information

Dansk for professionelle henvender sig kun til kursister på danskuddannelse 3 med gode engelskkundskaber.

Du kan læse mere om kravene herunder:

Forudsætninger

Dansk for professionelle henvender sig til kursister på danskuddannelse 3. Netværket er et vigtigt element i undervisningen, og vi forventer, at du deltager aktivt og bidrager med input og forslag til emner, der er relevante at diskutere i netværket.

For at deltage i Dansk for professionelle er det en forudsætning, at:

 • du er højtuddannet og i arbejde inden for dit fag
 • du er motiveret for at lære dansk og møde ligesindede 
 • du kan tale og forstå engelsk.
Programmet

Undervisningen er tilrettelagt som blended learning med 1 ugentlig kursusgang + online-opgaver, der kan løses, når og hvor det passer dig.

Vi underviser aktuelt på følgende niveauer:

1. Begynder (modul 1).Undervisningen foregår hver tirsdag kl. 17.30-20

2. Let øvede (modul 2-3). Undervisningen foregår hver mandag kl. 17.30-20

Undervisningsstedet er Flæsketorvet 60.

Kursusinformation

På Dansk for professionelle kommer du på et hold med kursister, der ligesom dig arbejder i højtkvalificerede job.

Dansk for professionelle er fleksibel og effektiv undervisning, der er skræddersyet til dig, der har brug for at kunne skrue op og ned for din danskundervisning i forhold til dit arbejde.

Dansk for professionelle er opdelt i tre niveauer: begynder, let øvede og øvede. Inden kursusstart bliver dit niveau vurderet af vores vejledere, og du bliver derefter holdsat på det niveau, der passer bedst til dig.

Du får adgang til vores online-univers med alt, hvad du har brug for i forhold til:

 • Tekster og opgaver
 • Lytteøvelser
 • Udtale-træning
 • Relevante links, apps og meget mere.

Vi mødes på holdet en gang ugentligt, hvor undervisningen tager udgangspunkt i at udvikle dit mundtlige dansk, udtale og ordforråd.

På Let øvede og Øvede fokuserer vi yderligere på det skriftlige dansk, som kan hjælpe dig i din hverdag og på din arbejdsplads.

Dansk for professionelle er danskundervisning i et professionelt netværk, hvor du kan lære om og diskutere udfordringer ved at arbejde i Danmark.

Tilmelding til Dansk for professionelle

Udfyld ansøgningsformularen. Vi kontakter dig hurtigst muligt med yderligere information.  

Besøg vores blog

for udtale, nyheder og sjov

Click here