Dansk på uddannelsen

Særlig tilrettelagt danskundervisning for internationale studerende

Københavns Sprogcenter tilbyder særlig tilrettelagt danskundervisning for internationale studerende på både erhvervsuddannelser og videregående uddannelser. Undervisningen tager udgangspunkt i bekendtgørelsen for Danskuddannelsen.

Danskundervisningen for studerende kan enten foregå på uddannelsesstedet eller hos Københavns Sprogcenter.

Tilbud om dansk kan målrettes mod både:

  • nuværende studerende og ansatte med behov for yderligere danskundervisning
  • kommende studerende i internationalt regi med et ønske om at lære dansk

Skræddersyet dansk på uddannelsesstedet

I samarbejde med jer kan danskundervisningen tilrettelægges til at omfatte en eller flere forskellige tilgange til danskundervisning:

 HOS OS
HOS JER
Afklaring sprogligt niveau   √
 Dansk for begyndere  √  √
 Fagspecifik danskundervisning  √
 FVU læsning – trin 1 til 4  √  (√)
 Kompetencegivende grundforløb  √
Modultest iht. CEFR
Dansk sprog og kultur for begyndere

De studerende optages på begynderhold og følger undervisning i dansk for begyndere - 5 forløb á hver 50 timer. Forløbet er fleksibelt og kan tilpasses det studie, som de studerende er optaget på - både i forhold til fagspecifikt indhold og tidspunkt for undervisningen.

Dansk som andetsprog integreret i et kompetencegivende grundforløb

Danskforløbet kan også indgå i fx et uddannelsesforløb, hvor udenlandske studerende eller studerende med en udenlandsk baggrund deltager i en kombineret dansk som andetsprog- og fagrettet undervisning. I forløbet vil de studerende kunne gennemføre det faglige grundforløb på uddannelsesinstitutionen og samtidig bestå en prøve i dansk på Københavns Sprogcenter.

I samarbejde med uddannelsesinstitutionen kan vi desuden tilrettelægge fx grundforløb med dansk og fagrettet undervisning i kombination før optag på den efterfølgende kompetencegivende uddannelse.

Vi kan desuden tilbyde et fagsprogsrettet indhold tilpasset den uddannelse, som de studerende er optaget på.

FVU læsning særligt tilrettelagt for dansk som andetsprog

FVU læsning tilbydes studerende eller ansatte, der allerede har gennemført en danskuddannelse eller har opbrugt deres uddannelsesret og som skønnes at kunne få udbytte af yderligere dansk med fokus på det skriftlige arbejde og/eller læsning.

Læs mere om FVU Læsning.

Kontakt os

Kontakt Københavns Sprogcenter, hvis du ønsker yderligere information om eller tilbud for dansk på uddannelsesstedet.

Kontakt Julie Henriques
Tlf: 29 17 68 50

Dansk på uddannelsesstedet

Særligt tilrettelagt dansk for internationale studerende