FVU for virksomheder

Gratis opkvalificering til tosprogede medarbejdere

Gratis opkvalificering - FVU for virksomheder

I alle brancher kan det volde problemer, hvis medarbejderne mangler skriftlige eller matematiske færdigheder. I dag er der stort set ingen, der slipper uden om følgesedler, timeskemaer og registreringssystemer – det gælder både faglærte og ufaglærte.

FVU er et gratis undervisningstilbud til tosprogede ansatte, der har brug for at blive bedre til at læse, skrive og regne. Vi tilbyder gratis opkvalificering med både FVU Dansk og FVU Matematik.

FVU Dansk med læsning og skrivning

Formålet med FVU Dansk er, at bliver bedre til at stave, at læse og forstå tekster samt at skrive og bruge tekster. Det kan være alt fra vejledninger og beskeder til breve, e-mails, blade og aviser. Vi tilpasser undervisningen til virksomhedens behov, så dine medarbejdere trænes i relevante skriftlige arbejdsopgaver og bruger eksempler på almindelige fejl og vendinger fra jeres hverdag.

Hvis det er nødvendigt skal dine medarbejdere først på FVU-start, som er et indslusningstilbud til dem, der endnu ikke helt har tilstrækkelige færdigheder til at påbegynde FVU Dansk.

FVU kurser med læseforståelse og bedre skriftlig kommunikation

Fordele ved FVU Dansk

Læseforståelse og bedre skriftlig kommunikation

Hvis det er nødvendigt skal dine medarbejdere først på FVU-start, som er et indslusningstilbud til dem, der endnu ikke helt har tilstrækkelige færdigheder til at påbegynde FVU Dansk.

 • Øget professionalisering gennem et bedre og mere korrekt skriftlig dansk
 • Ved øget læseforståelse opnås bedre muligheder for skriftlig kommunikation i virksomheden
 • Højere effektivitet gennem et mere sikkert brug af det skriftlige sprog
 • Øget arbejdsglæde gennem flere kompetencer

FVU Matematik til medarbejdere

Læseforståelse og bedre skriftlig kommunikation

FVU Matematik er for voksne, der har et godt mundtligt dansk og gerne vil lære - eller blive bedre til regning og matematik. Undervisningen kan målrettes de udfordringer, medarbejderen møder i virksomheden og hverdagen. Medarbejderen vil blandt andet lære at forstå sin lønseddel, lave et budget med Excel, regne med procenter og anden grundlæggende matematik.

Fordele for virksomheden
 • Medarbejderen bliver bedre til at overskue og forstå talmæssig information.
 • Større sikkerhed ved opmåling og beregning.
 • Formularer som eksempelvis timesedler bliver udfyldt korrekt.
 • Bedre IT-kompetencer.
FVU Matematik
Gratis danskundervisning

Andre gratis FVU-tilbud

FVU Engelsk og FVU Digital

Har dine medarbejdere brug for at styrke deres engelskkompetencer? Eller ønsker du gratis opkvalificering af dine medarbejderes digitale kompetencer? Ring direkte til vores erhvervsafdeling på 3071 0904 og hør nærmere om mulighederne for gratis kurser på din arbejdsplads.

Fordele for virksomheden
 • Særlige virksomhedstilrettede forløb
 • Praksisnær og brancherelateret læringstilgang
 • Undervisningsmateriale afspejler medarbejdernes behov
 • Mulighed for deltagelse i en lokalt stillet prøve

Kursusinformation

Hvem kan deltage?

Undervisningen hos os er særligt tilrettelagt for tosprogede, som har brug for at styrke deres kompetencer inden for: 

 • læsning og skrivning
 • regning og matematik
 • digitale værktøjer
 • engelsk

Det er relevant for alle medarbejdere uanset uddannelsesbaggrund og arbejdsfunktioner.

Vi foretager altid en screening af medarbejderne for at afdække, om FVU er det rigtige tilbud for den enkelte, inden vi påbegynder undervisningen.

Hvor og hvornår?

Hvor

Både screening og undervisning kan foregå gratis hos virksomheden, hvis der er minimum 12 tilmeldte kursister. Har I færre medarbejdere, men ønsker at få undervisning på arbejdspladsen, kan vi lave en aftale om delvis egenbetaling. Alternativt kan dine medarbejdere altid henvises gratis til relevante hold hos os på Københavns Sprogcenter.

Hvornår

Lektionerne kan tilrettelægges efter jeres behov. Vi anbefaler cirka 8 lektioner om ugen i 12 uger pr. trin eller 4 lektioner ugentlig i 24 uger.

Det er op til jer som virksomhed, om undervisningen skal foregå i arbejdstiden eller uden for arbejdstiden. Ligeledes er det op til jer, om undervisningen skal være obligatorisk eller frivillig.

Hvordan?

De enkelte fag er opdelt i trin som afsluttes med en prøve. Hvert trin består af 40-80 lektioner:

 • FVU Dansk består af fire trin
 • FVU Matematik består af to trin
 • FVU Engelsk består af fire trin
 • FVU Digital består af tre trin

Nogle medarbejdere har brug for at gennemføre alle trin og nogle kan nøjes med et enkelt trin afhængigt af den enkeltes motivation og kompetencer.

Hvordan er processen?

Er du interesseret i opkvalificering af dine medarbejdere, kan vi hjælpe dig med at afklare, om FVU er en relevant løsning. Processen tilpasses jeres behov, men vil som oftest foregå som følger:

 1. Første skridt er en samtale, hvor vi hører lidt om jeres virksomhed, medarbejdere og behovet for opkvalificering.
 2. Andet skridt er en screening, hvor vi tester de relevante medarbejdere for at vurdere om de vil have gavn af FVU og i så fald, hvilke trin de skal indplaceres på. På den baggrund kan vi også vurdere, om der er grundlag for at samle hold hos jer. Screeningen er gratis og uforpligtende.
 3. Dernæst vil vi planlægge den konkrete undervisning og aftale tid, sted og varighed for forløbet.

Når undervisningen er i gang, er vi løbende i kontakt og hjælper jer med at koordinere lektionerne så de passer med jeres hverdag.

Økonomisk støtte til virksomheden eller medarbejderen

SVU er en økonomisk uddannelsesstøtte, der giver mulighed for efter- eller videreuddannelse i arbejdstiden. Vælger du, som arbejdsgiver, ikke at give løn til dine medarbejdere under deres uddannelse, kan de vælge at søge SVU som kompensation.

Vælger du, som arbejdsgiver, at give løn til dine medarbejdere under deres uddannelse, kan du søge SVU, som skal indbetales som refusion for, at skulle undvære dine medarbejderes arbejdskraft. Læs mere på www.svu.dk

Gratis FVU opkvalificering til tosprogede medarbejdere

FVU for virksomheder

Kontakt os