Individuel danskundervisning

Danskundervisning skræddersyet til de personlige behov

En-til-en undervisning i dansk

Har du en udenlandsk medarbejder med behov for danskundervisning? Og ønsker du et effektivt og målrettet forløb? Så kan et forløb med eneundervisning være den rette løsning.

I et individuelt undervisningsforløb vil læreren komme ud på arbejdspladsen og undervise medarbejderen, præcis når det passer jer. Typisk vil sådan et forløb være for én medarbejder, men vi kan rumme op til tre medarbejdere i et forløb, hvis de er på samme niveau.

Med få deltagere ad gangen vil undervisningen være personlig og skræddersyet til deltagernes behov. Det giver lynhurtig progression, når læreren kan arbejde indgående med den enkelte, og ingen har mulighed for at gemme sig.

Eneundervisning til medarbejdere

Danskundervisning til de personlige behov

Individuel danskundervisning er den rigtige løsning, hvis:

 • Medarbejderen har et meget specifikt behov for læring – fx dansk i forhold til en faglig funktion, som rapportskrivning, kundeservice eller lignende.
 • Medarbejderen har en brug for lynhurtigt at lære dansk – progressionen er langt hurtigere end med holdundervisning.
 • Medarbejderen har en omskiftelig og hektisk hverdag og kan ikke forpligte sig på faste mødegange på et hold.
 • Medarbejderen er tilbageholdende og genert og har brug for et trygt og fortroligt rum for at prøve kræfter med dansk.
 • Medarbejderen ønsker et eksklusivt og skræddersyet tilbud.
Kontakt os
Eneundervisning til medarbejdere

Super godt mentorforløb, som passede perfekt til mine behov. Det oversteg på mange måder mine forventninger. Jeg er ikke bare blevet bedre til sproget, men også til at forstå arbejdskulturen, –for eksempel hvordan man kommunikerer på arbejdspladsen.

MAHAD HASSAN ADEN, PROJEKTMEDARBEJDER, PRIVAT CONTROLLING, CODAN FORSIKRING A/S
En genvej til bedre dansk
En genvej til bedre dansk

Det kan ikke overraske nogen, at du lærer dansk hurtigere, når du har lærerens fulde opmærksomhed, end når du sidder i en klasse. Individuel undervisning tilpasses fuldstændigt til deltagerens behov, således at både læringsmål, metoder og tempo flugter med personlighed og hverdag.

Med et individuelt forløb kan en medarbejder løfte sine danskkompetencer markant på ganske kort tid. Samtidig er det en effektiv måde at sætte fokus på ganske specifikke sprogkompetencer. Det kan være, at medarbejderen står for at påtage sig nye opgaver, som kræver helt konkrete danskkundskaber. Det kan også give rigtig god mening at tilbyde et individuelt danskforløb som led i onboardingen af en ny, udenlandsk medarbejder, som skal godt fra start på sin danske arbejdsplads.

Individuel undervisning på alle niveauer

Vi kan levere individuel undervisning på absolut alle niveauer. Det kan således både dreje sig om nybegyndere og lettere øvede. Men det kan også være en rigtig god løsning for erfarne sprogbrugere, der er stødt på udfordringer i læringen, som de har svært ved at overkomme selv. Det kan være, at udtalen driller eller den skriftlige formidling. Endelig er der medarbejdere, som taler dansk på et avanceret niveau, men ikke er tilfredse, før deres sprog er fejlfrit. Med få timers eneundervisning vil de få hjælp til at tale flydende dansk.

Mange års erfaring fra alle brancher

Københavns Sprogcenter har tilbudt individuel undervisning gennem alle sine 25 år som udbyder af dansk som andetsprog. Vi har varetaget undervisningen af medarbejdere på alle niveauer i alverdens brancher. Her kan du se eksempler på, hvilke arbejdspladser vi har undervist i:

 • EKJ
 • MOE A/S
 • Ørsted
 • KPMG
 • McDonald’s
 • Codan Forsikring
 • Dorte Mandrup A/S
 • Jobcenter København
 • Frederiksberg Kommune
Danskunderrvisningsforløb for udenlandske medarbejdere

Individuel undervisning hos Dorte Mandrup A/S

Flere danskundervisningsforløb for udenlandske arkitekter

Sonia Cohan er arkitekt fra USA og arbejder på den danske tegnestue, Dorte Mandrup A/S. Gennem arbejdspladsen har Sonia fået mulighed for individuel danskundervisning med en lærer fra Københavns Sprogcenter. De mødes på tegnestuen en gang om ugen. 

Ligesom mange andre højtuddannede udlændinge i København, er Sonias arbejdssprog engelsk. Hun har ikke direkte brug for dansk i sit job, men det giver alligevel god mening at bruge kræfter på at lære dansk.

Dorte Mandrup A/S har flere danskundervisningsforløb i gang for deres udenlandske arkitekter. Alle foregår de som individuel undervisning, hvor en lærer underviser én eller to medarbejdere ad gangen. Det giver det største udbytte for den enkelte medarbejder.

Med en-til-en danskundervisning tvinger jeg mig selv til at bruge dansk mest muligt. I klasseværelset kunne jeg gemme mig, men her er jeg nødt til at kaste mig ud i det. Det er praktisk, at læreren kommer til vores tegnestue. Det er faktisk også den eneste måde, jeg kan finde tid til danskundervisning på, fordi jeg arbejder meget

Sonia Cohan, arkitekt hos Dorte Mandrup A/S

Jeg arbejder på engelsk, og min arbejdsgiver kræver ikke, at jeg kan dansk. Men de sætter pris på, at jeg kan forstå, hvad der sker på møder og lignende. Det gør mit arbejde lettere.

Sonia Cohan, arkitekt hos Dorte Mandrup A/S

Vilkår for individuel undervisning

Hvem?

Vi kan tilbyde eneundervisning i dansk til alle personer, som har dansk som andetsprog uanset niveau.

Vi kan også tilbyde undervisning til danskere, som har behov for sproglig opkvalificering, mundtligt og/eller skriftligt. Det kan fx være fordi deres danskkompetencer er blevet svækket efter mange år i udlandet, eller hvis de får nye opgaver, som kræver forbedrede sproglige færdigheder.

I udgangspunktet er individuel undervisning beregnet til én deltager, men vi har gode erfaringer med at undervise to eller tre personer sammen. Det kræver dog, at de er på nogenlunde samme niveau og har samme ønsker til danskundervisningen. 

Hvor?

Vi kommer ud til arbejdspladser i hele Storkøbenhavn. Vi anbefaler at undervisningen foregår på arbejdspladsen. I skal stille et egnet lokale til rådighed, fx et mødelokale eller lignende, hvor døren kan lukkes, så undervisningen foregår uforstyrret.

Vi kan også undervise på vores skole på Valdemarsgade 16, 1665 København V., hvis I fortrækker det.

NB! Vi kan også tilbyde danskundervisning online via video konferencer – her stilles ingen krav til geografisk beliggenhed.

Hvordan?

Vi aftaler et individuelt forløb i tæt dialog med arbejdsgiveren og den pågældende medarbejder. På baggrund af jeres ønsker udarbejder vi en undervisningsplan, som I skal godkende, før forløbet går i gang. Undervisningsplanen kan tilpasses løbende, hvis ønsker og behov ændrer sig. Vi evaluerer altid individuelle forløb grundigt og melder tilbage til både arbejdsgiver og medarbejder med anbefalinger til videre læring.

Der kan også indgå en sprogvurdering i et individuelt undervisningsforløb, hvor vi giver en grundig vurdering af medarbejderens danskkompetencer på alle aspekter – lytte, tale, læse, skrive og udtale.

I alle tilbud om individuel undervisning inkluderes transport, forberedelse og alle materialer.

Individuel danskundervisning

Danskundervisning til internationale medarbejdere

Kontakt os