Danskundervisning til udenlandske medarbejdere

Danskundervisning på arbejdspladsen

Danskundervisning skræddersyet til jer

Har du udenlandske medarbejdere, som gerne vil blive bedre til dansk? Så kan vi tilbyde et danskkursus ude på jeres arbejdsplads, når det passer ind i jeres hverdag. Undervisningen målrettes medarbejdernes behov og skræddersyes til jeres virksomhed og branche.

Vi har solid erfaring med at undervise dansk på arbejdspladser og tilrettelægger et forløb, der gør det nemt og enkelt for jer at få netop den danskundervisning I ønsker. I kan vælge et af vores eksisterende kurser eller vi kan udarbejde et skræddersyet forløb for jer. Uanset hvilken løsning I vælger, vil vi altid tilpasse undervisningen til jer og imødekomme medarbejdernes individuelle ønsker.

Danskkurser for udlændinge

Find det rigtige danskkursus til dine ansatte

Kurserne er tilrettelagt som undervisning af en gruppe. Har du kun 1-3 medarbejdere, som ønsker danskundervisning anbefaler vi, at du i stedet aftaler et forløb med individuel undervisning

Her ser du en oversigt over de kurser, som hyppigst forespørges af virksomheder. Finder du ikke det, du leder efter eller ønsker du, at vi beregner et tilbud til dig, så kontakt venligst vores erhvervskonsulent Line Bendixen:

+45 27 69 52 54
Kontakt os
e-mail til Københavns Sprogcenter
Danskkursus standard

For medarbejdere der har brug for at lære eller forbedre basissprog på dansk, kan vi tilbyde et kursus, som kommer omkring alle aspekter af sproget – lytte, tale, udtale, læse og skrive. Vi har primært fokus på at kunne kommunikere i hverdagen, men vil også inddrage grundlæggende grammatik og relevante tekster.

Mundtlig dansk og Udtalekursus

Mundtlig dansk

Mange udenlandske medarbejdere forstår godt dansk, men har svært ved at komme i gang med at tale sproget til hverdag. Med et kursus i mundtlig dansk giver vi dem redskaber til at forstå og deltage i møder på dansk, småsnakke over frokosten og tale i telefon.

Udtalekursus

Alle, der lærer dansk, er enige om, at de danske lyde er håbløse. Med et udtalekursus træner vi dine medarbejdere i det bløde d, det danske r, alle de skøre vokaler og meget mere, som gør dem i stand til at forstå og blive forstået langt bedre på dansk.

Online danskkursus

Har du medarbejdere på tværs af lokationer eller medarbejdere, som rejser ofte og har skiftende arbejdstider, kan den rigtige løsning være et online kursus. Her vil alle eller de fleste undervisningsgange foregå via videokonferencer alt efter jeres ønsker og behov

Danskkursus for skandinaver

Svenske, norske og andre skandinaviske medarbejdere har ofte et ønske om at kunne forstå dansk bedre. Med et kort, målrettet kursus kan deres kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt forbedres markant. Kurset arbejder især med udtalen og de vigtigste grammatiske forskelle på de nordiske sprog samt med deltagernes ordforråd.

Skriftlig dansk

Har du medarbejdere, som har brug for at skrive og læse dansk på jobbet – fx i mailkorrespondancer, rapporter og anden formidling, kan vi tilrettelægge et kursus målrettet disse kompetencer. Husk også, at vi kan etablere gratis undervisning via FVU Læsning på jeres arbejdsplads.

Dansk på arbejdspladsen øger trivsel og fastholdelse

Mange udenlandske medarbejdere i danske virksomheder, opleve at dansk gør livet i Danmark og på arbejdspladsen nemmere. Selv når arbejdssproget er engelsk, er der uformelle samtaler og møder, som foregår på dansk. For ikke at tale om livet uden for arbejdspladsen.

Hverdagslivet er ikke nødvendigvis internationalt, fordi erhvervslivet er det. Derfor kan dansk være afgørende for, om internationale medarbejdere falder til i Danmark. Eller om de skynder sig videre i deres søgen efter det gode arbejds- og familieliv.

Fastholdelse er den vigtigste motivation for vores erhvervskunder. Udenlandske medarbejdere i succesvirksomheden Momondo har i flere år fået danskundervisning efter fyraften én gang om ugen. Det giver bedre trivsel på arbejdspladsen og bedre trivsel i Danmark.

Dansk på arbejdspladsen

Dansk for medlemmer, studerende eller andre

Danskundervisning hvor det passer dig

Vi kan tilbyde at undervise i dansk alle steder, hvor der kan samles et hold. Det behøver således ikke at være en gruppe af kollegaer – vi har fx stor erfaring med at undervise internationale studerende på danske uddannelsesinstitutioner.

Desuden har vi et godt samarbejde med Ingeniørforeningen IDA, som tilbyder danskundervisning til sine internationale medlemmer. Det gør de fordi de som fagforening har en interesse i at hjælpe de udenlandske medlemmer med at falde til både på jobbet og i hverdagen i Danmark.

Læs mere om erfaringerne i IDA i artiklen i Ingeniøren.

Vi kan se, at sprog spille en vigtig rolle i at fastholde folk i Danmark, fordi det er afgørende for, om man trives. Samtidig kan vi se, at danskkundskaber er en udløsende faktor i opsigelsessager.

Sara Berthou, vækstkonsulent i IDA

Kriterier for danskkurser til virksomheder

Undervisning for virksomheder og organisationer kan aftales med en samlet pris, med en deltagerpris eller med en kombination af de to, alt efter jeres ønsker og muligheder.

Hvis I har ideer til at arrangere danskundervisning for en gruppe, så kontakt os endelig og lad os finde en løsning, der passer jer. Vi har vide muligheder for at imødekomme alle slags behov og tilrettelægge undervisningen, så den lever op til jeres ønsker.

Vi kommer ud til arbejdspladser i hele Storkøbenhavn. Vores online danskundervisning for udlændinge kan tilbydes uden krav til geografisk beliggenhed.

Geografisk udstrækning

Vi kommer ud til arbejdspladser i hele Storkøbenhavn. Vores online danskkurser kan tilbydes uden krav til geografisk beliggenhed.

Niveau

For at vi kan arrangere et danskkursus hos jer, kræves det, at I kan samle en gruppe medarbejdere eller andre på nogenlunde samme niveau og med sammenfaldende ønsker til danskundervisningen. Jo mere homogen gruppen er, jo mere målrettet kan undervisningen være, og derfor opnås den højeste progression og tilfredshed.

Vi kan undervise på alle niveauer lige fra nybegyndere til meget avancerede sprogbrugere, som ønsker at finpudse deres danskkundskaber.

Lokale

Priserne for danskkurser til virksomheder er beregnet ud fra, at I selv stiller et egnet lokale til rådighed. I har også mulighed for at afholde undervisningen hos os på Vesterbro, men så pålægges en merbetaling på 150 kr. pr. lektion.

Med et egnet lokale menes et mødelokale eller lignende, hvor døren kan lukkes, så undervisningen foregår uforstyrret. Vi forventer at lokalet indeholder:

  • stole og bordplads til alle deltagere
  • projektor eller smart screen til digital præsentation
  • internetadgang
  • flipover, whiteboard eller tavle

Derudover er det en fordel, men ikke et krav, hvis I kan stille et aflåst skab og en kopimaskine til rådighed for vores lærere.

[ninja_forms id=30]

Undervisning til individuelle ønsker

Fastholdelse af udenlandske medarbejdere

Kontakt os