CEFR – referenceramme for sprog

En objektiv og kvalificeret standard for at vurdere dine danskkompetencer
CEFR - referenceramme for sprog
CEFR - referenceramme for sprog
Alle danskkurser på Københavns Sprogcenter relaterer sig til CEFR – Den fælles europæiske referenceramme for sprog.
Københavns Sprogcenter

Når du lærer dansk, er det afgørende, at du selv kan gennemskue, hvilket niveau du er på, og hvilke læringsmål som er relevante for dig. På Københavns Sprogcenter gør vi os umage for at gøre indholdet af vores kurser transparent. Vi vil gerne vise dig, hvordan vi planlægger vores danskundervisning, og beskrive, hvordan vi skridt for skridt lærer dig at tale, skrive og forstå dansk.

Alle danskkurser på Københavns Sprogcenter relaterer sig derfor til CEFR – Den fælles europæiske referenceramme for sprog.

Hvad er CEFR?

Common European Framework of References for Languages (CEFR) er et almengyldigt system for at vurdere sprogniveauer. Det er udviklet af Europarådet og er i dag bredt anvendt til at beskrive indlæring af fremmedsprog i hele verden. Det kan anvendes til alle sprog og giver uddannelsesinstitutioner og lærere klare retningslinjer for sprogundervisning.

På samme måde anvendes CEFR til at vurdere, om du har de efterspurgte sprogkompetencer, når du eksempelvis søger ind på en uddannelse eller søger et job Læs mere om CEFR på Europarådets hjemmeside.

CEFR - Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog

Niveauerne i CEFR

CEFR deler sprogkompetencer op i seks niveauer: A1, A2, B1, B2, C1 og C2. Her beskriver vi kort, hvilke sproglige kompetencer du har på hvert niveau:

A1 – BEGYNDER

 • Du kan forstå meget enkle ytringer, når der tales langsomt og tydeligt.
 • Du kan læse navne, ord og enkle sætninger, fx på plakater og i reklamer.
 • Du kan stille og besvare enkle spørgsmål om dagligdags emner.
 • Du kan i enkle sætninger og med få ord præsentere og beskrive dig selv.
 • Du kan udfylde personlige oplysninger i skemaer og skrive en kort hilsen.

A2 – AVANCERET BEGYNDER

 • Du kan forstå de mest almindelige ord og udtryk.
 • Du kan læse korte og enkle tekster.
 • Du kan udveksle information i en kort samtale, men kan ikke uddybe og begrunde.
 • Du kan udtrykke dine behov og bruge enkle udtryk til at beskrive dig selv og dine omgivelser.
 • Du kan skrive korte, enkle beskeder.

B1 – ØVET

 • Du kan forstå hovedindholdet i foredrag og tv-udsendelser, når det handler om almindelige emner.
 • Du kan læse tekster, der er skrevet i et dagligdags sprog eller som relaterer sig til dit fagområde.
 • Du kan indgå i samtaler, når de omhandler dagligdags emner eller emner, der interesserer dig.
 • Du kan kort forklare og begrunde dine meninger og planer.
 • Du kan skrive en kort, men sammenhængende tekst om emner, der interesserer dig.

B2 – RUTINERET

 • Du kan forstå foredrag og tv-udsendelser, hvis du kender emnet i forvejen.
 • Du kan læse de fleste noveller og lettere romaner.
 • Du kan uden stort besvær føre samtaler med de fleste danskere.
 • Du kan klart og detaljeret redegøre for almindelige emner eller emner, som du har indsigt i.
 • Du kan skrive personlige breve og rapporter om emner, som du har indsigt i.

C1 – AVANCERET

 • Du kan forstå alle typer tv-udsendelser og film på dansk.
 • Du kan forstå fagsprog og tekniske instruktioner, også når det ikke er inden for dit fagområde.
 • Du kan deltage aktivt i alle samtaler og udtrykke dig flydende og spontant, uanset hvem du taler med.
 • Du kan forklare alle komplekse emner klart og detaljeret.
 • Du kan skrive en detaljeret og velstruktureret tekst også om komplicerede emner.

C2 – MASTERY

 • Du kan forstå alle former for talesprog og opfatter nuancer i dialekter hos indfødte.
 • Du kan uden problemer læse alle former for tekster, også abstrakte tekster med svært genkendelige ord.
 • Du kan deltage i alle samtaler, vælge en passende tone til situationen og udtrykke dig med stor præcision.
 • Du kan fremføre en klar og flydende argumentation, som passer til situationen i stil og niveau.
 • Du kan skrive klart og flydende i en stil, som er tilpasset formålet og modtageren.

Rettesnor for kurser og læringsmål

CEFR’s niveaubeskrivelser sætter de overordnede rammer for, hvad du vil lære på hvert af vores kurser. De er vores rettesnor, når vi planlægger hvert enkelt kursus og vælger materialer og undervisningsmetoder. I løbet af kurset vil vi også hele tiden forholde os til CEFR, når vi evaluerer din indlæring og tilpasse undervisningsplanen, så den sikrer at både du og dine holdkammerater når det ønskede niveau. Når du afslutter et danskkursus hos os, får du et diplom, så du kan dokumentere dit dansksproglige CEFR-niveau.

Hvert niveau sine udfordringer

Undrer du dig over, at du skal tage to kurser for at nå A2-niveau, mens der skal fire kurser til at afslutte B1-niveau?

Alle niveauerne i CEFR er ligestillede i skemaet oven for. Men det er en teoretisk fremstilling. I praksis er der stor forskel på, hvor meget du skal lære på hvert niveau. Når du er begynder – på niveau A1 og A2 – skal du lære ord og enkle grammatiske regler, og du vil lynhurtigt kunne mærke en forskel. På ingen tid kan du meget mere, end da du startede!

Men når du når niveau B1, er de elementære danskkundskaber på plads, og du skal til at bruge sproget mere selvstændigt og håndtere større kompleksitet.

Det kræver langt mere undervisning at komme omkring alle aspekter og både forstå, tale, læse og skrive på et selvstændigt niveau. Samtidig mærker du ikke lige så tydeligt, hvad du lærer, da der er tale om mere subtil og abstrakt indlæring, som du ikke kan gå direkte ud og bruge i hverdagen. Det er på dette niveau, mange kursister er frustrerende og oplever, at deres indlæring pludselig ”går i stå”. Det gør den ikke – men det er en anden, mere kompleks form for indlæring, du nu er i gang med.

Illustration af Chiara Nicola
Illustration af Chiara Nicola

Det er forskelligt, hvor hurtigt og nemt du lærer dansk

Desuden er der meget, som spiller ind på, hvordan og hvor hurtigt du lærer dansk – hvad dit modersmål er, om du har lært dansk før, hvor meget du øver dig og bruger dansk i din hverdag. Derfor vil det være forskelligt, hvor meget undervisning du har brug for, før du når et givent niveau af danskkundskaber.

Det prøver vi at tage højde for ved at udbyde et bredt udvalg af kurser, som med forskellige undervisningsmetoder og hastighed lærer dig dansk.

Det er forklaringen på, at du i vores kursuskatalog kan finde mange forskellige kurser med et forskelligt antal lektioner, som alle leder frem til A1.1 niveau. Kunsten er at finde netop det danskkursus, som passer til dine ønsker og behov. Det vejleder vi dig gerne om.

Besøg vores kursuskatalog

Klik her