5 gode råd til fastholdelse af internationale medarbejdere

Det danske erhvervsliv er afhængig af at rekruttere kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Det er en nødvendighed for vores konkurrencedygtighed.

Fastholdelse af internationale medarbejdere

DI, Dansk Erhverv og Danmarks Vækstråd er enige om, at det danske erhvervsliv er afhængig af at rekruttere kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Det er en nødvendighed for vores konkurrencedygtighed, for at holde arbejdspladserne i Danmark, og for at kunne nå vores fulde udviklingspotentiale ude på arbejdspladserne.

Men det er ikke nok at have fokus på at tiltrække højtuddannede talenter. Hvis ikke arbejdspladsen formår at fastholde den internationale medarbejder, kan investeringen hurtigt være spildt.

Her er 5 gode råd til virksomheder, der har ansat internationale medarbejdere – eller planlægger det:

Fastholdelse af internationale medarbejdere

1. Fastholdelse kræver trivsel

Fastholdelse af den internationale medarbejder hænger uløseligt sammen med trivsel. Hvis ikke vi trives på vores arbejdsplads og vi vores hverdag, så er en spændende arbejdsopgave sjældent nok til at holde på medarbejderen.

Når en international medarbejder rejser videre eller hjem før tid, skyldes det oftest manglende trivsel, eller at den medfølgende kæreste eller ægtefælle ikke har kunnet finde arbejde i Danmark. Som virksomhed kan I hjælpe med at henvise til relevante virksomheder eller jobportaler, og i nogle kommuner er der ægtefælleordninger, man kan benytte sig af. Ligeledes kan I hjælpe med at finde information om skoler, fritidsaktiviteter eller særlige aktiviteter for børn i lokalområdet.

2. Sæt ord på de kulturelle forskelle

Det, der er naturligt på danske arbejdspladser, er ikke nødvendigvis naturligt for den internationale medarbejder. Jo mere der sættes ord på de kulturelle forskelle, jo lettere er det for medarbejderen at navigere i. Hvordan skal man fx vide, at vi i Danmark typisk ikke bruger vores universitetsgrad i vores e-mail-byline, at det er helt i orden at prioritere en fritidsaktivitet efter almindelig arbejdstid, og at man gerne må stille kritiske spørgsmål og komme med forslag til løsningen af en opgave? Arbejd frem mod en fælles virksomhedskultur, som indeholder gensidig forståelse, i stedet for at fokusere på potentielle kulturkonflikter.

Fastholdelse af internationale medarbejdere

3. Giv den internationale medarbejder en mentor

Som international medarbejder er man ikke blot ny i virksomheden. Man er formentlig også ny i landet og ny i den danske arbejdskultur.

En mentor kan hjælpe til at komme godt i gang med arbejdet og blive en del af det sociale fællesskab på arbejdspladsen. En, som medarbejderen kan gå til med alle de spørgsmål, der melder sig undervejs, og som kan sætte ord på, hvordan kulturen og omgangsformen er på arbejdspladsen.                                                                  PS. Det er ikke nok at udnævne en mentor – der skal også afsættes tid til opgaven.

4. Inddrag din internationale kollega i samtaler

Intet er mere ekskluderende og skaber mistrivsel end at føle sig uden for fællesskabet. Og det er netop, hvad der sker, hvis man ikke forstår, hvad der bliver talt om omkring en. Når der bliver grinet i hjørnerne, men man ved ikke hvorfor, eller når lederen stiller et spørgsmål på dansk ud i lokalet, som man ikke forstår. Gør det til en del af virksomhedskulturen at være opmærksom på at inddrage din udenlandske kollega i samtalerne på kontoret – både de faglige og i den smalltalk, der foregår ved kaffemaskinerne. Sæt dig den andens sted og sørg for at undgå de små, ekskluderende episoder i hverdagen.

fastholdelse af internationale medarbejdere

5. Prioritér danskundervisningen

Lige pludselig går det op for en, at man har været her i tre år, men man kan knap bestille en kop kaffe på dansk. Arbejdet har været vigtigst, måske ville man slet ikke blive her i landet, og man har aldrig rigtig fået gjort noget ved at lære dansk.

Rigtig mange internationale medarbejdere nedprioriterer danskundervisningen, typisk fordi de ikke synes, at de kan gå fra en forestående arbejdsopgave. Hvis man fra virksomhedens side ikke gør opmærksom på, at det er i orden at gå fra arbejde for at deltage i undervisningen, eller ligefrem kræver det af medarbejderen, kan det hurtigt blive fravalgt.

Men der er god ræson i at lære dansk. At forstå, hvad der foregår på arbejdspladsen, og at kunne føre samtaler med danskerne, er en vigtig faktor for trivsel. Samtidig får medarbejderen et socialt netværk uden for arbejdspladsen og får en bedre forståelse for den danske kultur og det danske samfund.

Skriv kommentar

Relaterede indlæg