Ændring i lov om danskuddannelse

I 2018 er en række nye regler på danskuddannelsesområdet trådt i kraft. Det er vigtigt for dig at vide, hvilke konsekvenser det har for din ret til danskuddannelse i offentligt regi.

Vigtig information

Fra den 1. juli 2018 er det ikke længere gratis at lære dansk på sprogskole, hvis du er i Danmark for at arbejde, studere eller som EU-borger.

Hos Københavns Sprogcenter tilbyder vi fortsat undervisning i dansk af høj kvalitet og fra august 2018 til konkurrencedygtige priser. Læs mere

I 2018 er en række nye regler på danskuddannelsesområdet trådt i kraft. Det er vigtigt for dig at vide, hvilke konsekvenser det har for din ret til danskuddannelse i offentligt regi.

Dit opholdsgrundlag afgør, hvilke regler der gælder for dig. Der skelnes mellem om du er selvforsørgende eller indgår i et integrationsprogram:

Læs mere om:

NB! Hos Københavns Sprogcenter tilbyder vi danskundervisning af høj kvalitet uden krav om uddannelsesret, klippekort eller depositum. Læs mere om vores danskkurser.

Selvforsørgende eller integrationsborger

Dit opholdsgrundlag afgør, hvilke regler der gælder for dig. Der skelnes mellem om du er selvforsørgende eller indgår i et integrationsprogram:

Danskundervisning som selvforsørgende

Danskundervisning som selvforsørgende

Som selvforsørgende er du i Danmark:

 • for at arbejde eller studere, eller
 • som medfølgende ægtefælle, eller
 • som familiesammenført efter EU-reglerne, eller
 • som au pair

Følgende betingelser gælder i forhold til din ret til en offentlig danskuddannelse:

Du har ret til danskundervisning i op til 42 måneder under lov om danskuddannelse i svarende til 3½ år inden for en 5-årig uddannelsesperiode. Læs mere om den 5-årige uddannelsesperiode.

Du skal betale et depositum på kr. 1.250,- før du kan starte til dansk. Au-pair personer er ikke forpligtet til at betale depositum. Læs mere om depositum.

Du får tildelt et klippekort med op til seks klip. Hvert enkelt klip repræsenterer et modul på danskuddannelsen. Læs mere om klippekort til danskuddannelse.

NB! Hos Københavns Sprogcenter tilbyder vi danskundervisning af høj kvalitet uden krav om uddannelsesret, klippekort eller depositum. Læs mere om vores danskkurser.

Kontakt vores kontor for yderligere information om opholdsgrundlag eller gældende regler.

Danskundervisning som led i et integrationsprogram

Danskundervisning som led i et integrationsprogram

Integrationsborgere kan fortsat lære dansk gratis under lov om danskuddannelse. Som integrationsborger er du i Danmark:

 • som flygtning, eller
 • som familiesammenført efter Udlændingeloven med integrationskontrakt

Følgende betingelser gælder i forhold til din ret til en gratis danskuddannelse:

Du har ret til gratis danskundervisning i offentligt regi i op til 5 år.

Du skal ikke betale depositum for at starte til dansk.

Du får ikke tildelt et klippekort til danskuddannelsen.

Kontakt International House for yderligere information om opholdsgrundlag eller gældende regler.

Værd at vide om den 5-årige uddannelsesperiode

Når du flytter til Danmark, skal du kontakte din kommune og anmelde din indrejse. Senest én måned efter vil du modtage et brev fra din kommune (i e-boks) med information om din ret til danskuddannelse under danskuddannelsesloven.

Brevet betyder samtidig start på din uddannelsesperiode. Du har ret til danskundervisning i 5 år fra den oplyste dato i brevet. Din ret til danskuddannelse i offentlig regi udløber automatisk 5 år senere, uanset om du vælger at benytte dig af tilbuddet eller ej.

NB! Senest en måned efter modtagelse af brevet skal du kontakte en offentlig sprogskole med henblik på at starte danskundervisning.

Du kan udskyde start af danskundervisning ved skriftligt at underrette den sprogskole, du gerne vil gå på herom. Du skal samtidig oplyse, hvornår du i stedet for forventer at kunne starte danskundervisning.

Som selvforsørgende får du desuden tildelt et klippekort. Hvis du ikke har taget kontakt til en sprogskole inden for 4 uger efter at have modtaget brevet, bliver det første klip på dit klippekort automatisk aktiveret. Læs mere om klippekortet.

Danskundervisning mod depositum

Du vil blive opkrævet et depositum på kr. 1.250,- ved tilmelding til dansk, hvis du er i Danmark som selvforsørgende og starter til dansk for første gang den 1. juli 2017 eller derefter.

NB! Hos Københavns Sprogcenter tilbyder vi danskundervisning af høj kvalitet uden krav om uddannelsesret, klippekort eller depositum. Læs mere om vores danskkurser.
Ændring i lov om danskuddannelse

Skal jeg betale depositum?

Du skal betale depositum, hvis du:

 • studerer eller arbejder i Danmark, eller
 • er medfølgende ægtefælle, eller
 • er familiesammenført efter EU reglerne

*Gælder selvforsørgende, der starter til dansk for første gang fra og med 1. juli 2017.

Du skal ikke betale depositum, hvis du:

 • har opholdstilladelse som flygtning, eller
 • som familiesammenført efter Udlændingeloven med integrationskontrakt, eller
 • er au pair, eller
 • har været tilmeldt en danskuddannelse før 1. juli 2017
Regler for betaling af depositum
Hvornår skal jeg betale depositum?

Hvis du tilmelder dig danskundervisning hos en offentlig sprogskole, vil du modtage en mail med information om betaling af depositum, når du får tilbudt et hold.

Følgende regler gælder for betaling af depositum:

 • Du kan ikke begynde til dansk, før depositum er betalt
 • Depositum opkræves uanset, hvilket modul du starter på*
 • Efter bestået modultest overføres depositum automatisk til næste modul eller udbetales, hvis du ønsker at holder pause efter modultesten.
 • Depositum refunderes fuldt ud, når du er færdig med at lære dansk efter den afsluttende prøve.

*Kun gældende for nye kursister, der starter til dansk for første gang fra og med 1. juli 2017.

Tilbagebetaling af depositum

Depositum kan tilbagebetales, når du har bestået en modultest. Det indbetalte depositum overføres automatisk til det efterfølgende modul eller kan udbetales, hvis du ønsker at holde pause efter et modul.

Depositum refunderes fuldt ud, når du er færdig med at lære dansk efter den afsluttende prøve.

Følgende regler gælder for tilbagebetaling af depositum:

 • Tilbagebetaling sker automatisk, når du har bestået prøve i dansk
 • Depositum bliver automatisk overført til næste modul med mindre du skriftligt anmoder din offentlige sprogskole om at holde pause og få dit depositum udbetalt efter bestået modultest
 • Tilbagebetaling af depositum tager op til 4 uger
 • Hvis du ønsker at skifte til en privat eller anden offentlig sprogskole undervejs i dit forløb, skal du først bestå din modultest. Herefter kan du fortsætte med næste modul på den nye skole.
 • Du kan i helt særlige tilfælde få dit depositum tilbage uden at have færdiggjort dit modul/bestået din modultest. Henvend dig til din sprogskole for at høre mere.

Klippekort til danskuddannelse

Den nye klippekortsordning til danskuddannelsen trådte i kraft 1. januar 2018 og alle selvforsørgende kursister på offentlige sprogskoler får fremover tildelt et klippekort. Klippekortet er din tid til danskundervisning og omfatter op til 6 klip. Hvert enkelt klip svarer til et modul på danskuddannelsen.

Du får som selvforsørgende, der starter til dansk for første gang, tildelt et klippekort med op til 6 klip. Kursister, der ved uddannelsesstart indplaceres på et højere modul end modul 1, vil kun få tildelt et antal klip svarende til de resterende moduler på danskuddannelsen.

Fx. en selvforsørgende kursist, som henvises til modul 3, vil få tildelt et klippekort med i alt 4 klip, som dækker modul 3, 4, 5 og 6.

NB! Hvis du ønsker at benytte dig af tilbud om danskundervisning under lov om danskuddannelse og gå til dansk på en offentlig sprogskole, er det meget vigtigt, at du sætter dig ordentligt ind i klippekortsordningen og gyldighedsperioden for de enkelte klip.

Hvis du ikke består en modultest inden for den fastsatte tidsramme, vil et nyt klip automatisk blive aktiveret inden for samme modul. Det betyder, at du vil have færre klip til de efterfølgende moduler og kan i sidste ende betyde, at du ikke kan få danskundervisning til den sidste del af danskuddannelsen.

NB! Hos Københavns Sprogcenter tilbyder vi danskundervisning af høj kvalitet uden krav om uddannelsesret, klippekort eller depositum. Læs mere om vores danskkurser.
Ændring i lov om danskuddannelse

Får jeg tildelt et klippekort?

Du får tildelt et klippekort, hvis du:

 • studerer eller arbejder i Danmark, eller
 • er medfølgende ægtefælle, eller
 • er familiesammenført efter EU-reglerne, eller
 • er au pair

Det forventes, at alle selvforsørgere vil være tildelt et klippekort medio 2018.

Du får ikke tildelt et klippekort, hvis du:

 • har opholdstilladelse som flygtning, eller
 • som familiesammenført efter Udlændingeloven med integrationskontrakt.

BLOG: Læs mere om det nye klippekort for danskuddannelsen

Hvordan virker klippekortet?

Når du begynder på et nyt modul på danskuddannelsen efter den 1. januar 2018 vil du, som selvforsørgende, få tildelt et klippekort med et antal klip svarende til det resterende antal moduler på din danskuddannelse.

Det første klip aktiveres samtidig, uanset om du møder op til undervisningen eller ej.

Følgende vilkår gælder for klippekortsordningen:

 • Dit klippekort har en levetid på 5 år begyndende fra datoen i brev om danskuddannelse fra din kommune
 • Et klippekort med 6 klip giver ret til danskundervisning i 3½ år inden for den 5-årige periode.
 • Hvert klip giver adgang til et enkelt modul på danskuddannelsen i en begrænset periode.
 •  Når gyldighedsperioden for et klip udløber, aktiveres et nyt klip automatisk i umiddelbar forlængelse heraf
 • Det er ikke muligt at holde pause, når du er gået i gang med et modul.
 • Et nyt klip aktiveres automatisk efter bestået modultest og eventuelt overskydende tid bortfalder
 • Du kan holde pause og sætte dit klippekort i bero, når du har bestået din modultest og endnu ikke er begyndt på et nyt modul, efter skriftlig aftale med din sprogskole.
 • Det er kun muligt at forlænge klippekortets gyldighedsperiode ved alvorlig og langvarig sygdom. Graviditet og barsel giver ikke mulighed for forlængelse, men du kan vælge at afholde din barsel som pause mellem modulerne.

Kontakt vores kontor for at høre mere om klippekortsordningen.

Klippekort, moduler og maksimal gennemførselstid

I lovgivningen er klippekortet anført med maksimumstider for hvert modul. Det er en forventning, at du gennemfører modulerne og en hel danskuddannelse så hurtigt som muligt.

Her finder du den maksimale gennemførselstid for de enkelte moduler på danskuddannelse 1, 2 og 3.

NB! Hos Københavns Sprogcenter tilbyder vi danskundervisning af høj kvalitet uden krav om uddannelsesret, klippekort eller depositum. Læs mere om vores danskkurser.

Hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker du mere information om depositum, klippekortsordningen eller den 5-årige uddannelsesperiode, anbefaler vi, at du kontakter International House.

Du kan også læse mere om forskellen på privat og offentlig sprogskole her på vores hjemmeside.

Skriv kommentar

Relaterede indlæg