25 år med danskundervisning

Københavns Sprogcenter fejrer 25 års jubilæum i 2017

Da jeg i 1995 blev ansat i mit første job ved et sprogcenter, blev det gjort meget klart for mig ved ansættelsessamtalen, at jobbet var usikkert.

“Tag det som en udfordring, så længe det varer – måske har vi kun brug for dig et år eller to – måske kortere, måske længere tid. Det er en meget usikker branche …”

Sådan nogenlunde faldt ordene, da jeg forsøgte at forklare, at sprogundervisningen af voksne indvandrere var et område, som jeg gerne ville satse på.

Nu er der for mit vedkommende gået næsten 23 år, og kolleger og sprogcentre omkring mig har både 25 og endda 35 års jubilæer.

Københavns Sprogcenter fylder 25 år i sin nuværende form og har endda en del flere år på bagen helt tilbage fra 1980’erne under skiftende lovgivninger og ejerforhold.

Københavns Sprogcenter har været en del af en meget spændende historie med danskundervisning af voksne udlændinge som omdrejningspunkt. På trods af omskiftelighed og mange forandringer har der i Danmark udviklet sig en konsensus på tværs af politiske skel omkring ønsket om, at udlændinge skal lære dansk for at blive en del af fællesskabet, opnå beskæftigelse og uddannelse.

Sprogcentrene har ofte følt sig placeret midt i orkanens øje, når bølgerne er gået højt i debatten om udlændinge og indvandrere.

Sprogcentrene har på mange måder været et spejlbillede af den samfundsmæssige udvikling. Konsekvenserne af internationale kriser, indvandringsmønster, flygtningestrømme, konjunkturer på arbejdsmarkedet og udlændingepolitik har direkte været afspejlet i sprogcentrenes aktiviteter.

Københavns Sprogcenter har gennem årene været et af de markante sprogcentre, der på mange måder har præget udviklingen. Mange undervisningsmaterialer og pædagogiske idéer er gennem årene kommet fra sprogcentrets lærere.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke kursister, ansatte og samarbejdspartnere gennem de sidste 25 år. Vi ser frem til fortsat at kunne bidrage til udviklingen af fagområdet 'Dansk som andetsprog'.

- Forstander Poul Neergaard

Skriv kommentar

Relaterede indlæg